Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Lemmingen

 

lemmingIk heb het onbestemde gevoel dat we met onze Westerse wereld als lemmingen onderweg zijn naar een onbekende bestemming. Niets lemming-selijks lijkt ons immers vreemd. We lopen maar achter onze ‘Voorgangers’ aan in het blindelings geloof, het vaste vertrouwen dat die de weg toch wel zullen weten?? Al die regeringsleiders, dokters, farmaceuten, wetenschappers, professoren, hoogleraren, werkgevers, voedselproducenten,  journalisten en verslaggevers, TV-producenten en -commentatoren, succesvolle zakenmensen, religieuze leiders, popsterren met een missie, de USA als hoeder van deze wereld …

Maar wat beweegt deze Voorgangers eigenlijk? Hebben ze wel het beste met ons voor en zijn we niet te goed van vertrouwen? Ik durf de vooronderstelling wel aan dat het hen – veelal onbewust – gaat om macht, geld maar vooral ook om het aanzien van hun medemensen. Het idee dat mensen tegen je op zien en afhankelijk van je zijn, geeft namelijk een krachtig superioriteitsgevoel, een plus honderd beleving die glorieus is. Een tevreden toestand waar angst of een inferioriteitsgevoel (min honderd) ver weg is. Niet menselijks is ze vreemd. Onze voorgangers doen er – meestal volstrekt onbewust – voortdurend alles aan om dat min honderd gevoel, het gevoel van onzekerheid en (doods)angst van ons bestaan weg te houden.

Wij Volglemmingen doen eigenlijk hetzelfde. We gunnen de Voorgangers hun succes en profiteren van hen door ook een graantje mee te pikken. Financieel gezien hebben we het goed omdat onze Voorgangers het goed hebben. En we hebben het ook psychologisch goed, omdat zij ons de weg wijzen.  Daar hoeven we ons dan ook niet meer druk over te maken. We verheerlijken ze daarom en overladen ze met autoriteit. We hoeven zo onze verantwoordelijkheid niet te nemen, zijn gelukkig, welvarend en vooral: niet angstig. Soms zijn we zelfs een beetje té superieur als we  – als loonslaven – van onze Voorgangers eisen dat ze ons werk, geld en welvaart geven.

Om deze prettige toestand te kunnen voortzetten moeten we die wel steeds blijven cultiveren. En er moet ook groei in zitten, want stilstand is achteruitgang en dan komt de angst en het ongemak om de hoek loeren. We hebben steeds meer nodig en geld moet rollen. We kopen steeds meer voedsel, kleding, huizen, auto’s, mooie spullen, computers, smartphones, genotmiddelen, enz. We rennen maar door, blindelings weg van angst achter ons, en zien niet dat de afgrond nadert, hoe duidelijk de signalen ook zijn dat het flink mis is. De economische crises wereldwijd met opper-lemming USA als haperende motor drijft ons naar een fiscal cliff. De rekening wordt bij de burger gelegd, maar vooral bij de bewoners van de derde wereld. De wereldreligies zijn verstard en dogmatisch en verliezen hun macht ondanks de facade van pracht en praal (de Paus), door het gevaar van ontsporing door fanatisme (Imams) en/of door verwording tot een zielloze ‘Churchianity’ (Christendom). De politieke leiders weten ook niets beters te zeggen dan dat we nog even vol moeten houden tot het beter wordt. Zij blijken onvervroren representanten van de Rijken en koesteren het paradigma van de Trickle down economy (de welvaart van de rijken sijpelt van bovenaf naar beneden). De voedings- chemische- en farmaceutische industrieën zijn gewetenloos bezig met niets anders dan geld verdienen aan de consumenten, ongeacht de grote gezondheidsrisico’s die aan hun producten kleven. Ze stelen de grondstoffen van onze aarde en maken ze op, gebruiken ongebreideld zeer vervuilende productiemethoden, leveren giftige producten en maken zo de zorg onbetaalbaar.

We zijn in dit tijdsgewricht getuige van het einde van een tijdperk dat ons veel gebracht heeft, maar de wereld als geheel niet meer verder kan helpen. We staan op een kruispunt: doorgaan als de lemmingen achter de voorgangers aan of wakker worden en een eigen, bewust andere (uit)weg kiezen. Aan ons de keuze.

We hebben een huis gebouwd waarvan de fundamenten op verstuivend zand staan. Daardoor zal het vergaan, wanneer de storm opsteekt. We moeten – voordat de storm opsteekt – een nieuw huis bouwen dat haar fundamenten niet heeft op het verstuivende streven naar macht, maar op het solide fundament van het vertrouwen in de universele scheppende kracht die in elk mens huist en die de mensheid onzichtbaar verbindt. Er moet eerst een blauwdruk, een bouwtekening komen, gebaseerd op rotsvast vertrouwen in de onzichtbare orde der dingen en het onuitputtelijk zelfhelend vermogen dat aan de mens en de natuur geschonken is. Het op deze website gepresenteerde paradigma van de Volmaakte ontwikkeling wil een bijdrage leveren aan de blauwdruk. Hierna een (zeer) beknopte samenvatting van ons huidige leefpatroon (A) en vervolgens van het huidige paradigma (B), vertaald naar de Natuur en ons immuunsysteem, twee belangrijke hoekstenen van het huis:

A. Stapsgewijs naar de afgrond:
1. We zondigen eerst tegen de wetten van de Natuur i.p.v. ze te respecteren, er naar te luisteren en te handelen
2. We willen de Natuur zelfs verbeteren via kunstgrepen, maar verzieken haar daar juist mee
3.  Als de opbrengsten daardoor ongezond en minder worden, gaan we over tot symptoombestrijding met gif
4. Daardoor lijkt het even beter te gaan, maar het is contraproductief: de opbrengst wordt alleen maar gitftiger, zieker en minder
5. Ons eigen immuunsysteem wordt door het leven in een giftige omgeving en de inname van ziek en bewerkt voedsel gestaag gesloopt
6.  We worden vatbaar voor ziekten en gaan ook hier over tot symptoombestrijding met medicijnen, die ook weer gif bevatten
7. Daardoor wordt ons immuunsysteem nog verder gesloopt en worden vatbaar voor degeneratieve ziekten
8. Dan komt de ultieme symptoombestrijding: zware medicatie (chemo), bestraling en/of operatie
9. Tenslotte raken we op de trieste weg naar een vroegtijdig einde

B. Stapsgewijs naar de uitweg:
1. We gehoorzamen aan de wetten van de Natuur, respecteren ze en luisteren en te handelen er naar
2. We willen de Natuur NIET verbeteren in welk opzicht dan ook
3.  Als de opbrengsten tegen vallen, vragen we ons af wat we niet goed doen en bedenken creatieve, natuurlijke oplossingen
4. Daardoor wordt de opbrengst uiteindelijk alleen maar beter en meer
5. Ons eigen immuunsysteem wordt door het leven in een natuurlijke omgeving en de inname van gezond en onbewerkt voedsel steeds krachtiger
6. Als we ziek zouden worden gaan we NIET over tot symptoombestrijding met medicijnen, maar we ondergaan ons ziekteproces en gaan op zoek hoe we onszelf (nog beter) kunnen ontgiften
7. Daardoor wordt ons immuunsysteem nog krachtiger en zijn we steeds minder vatbaar voor degeneratieve ziekten
8. Mocht zich als gevolg van een eerdere verkeerde leefwijze toch een degeneratieve ziekte voordoen, dan moeten we de stappen hiervoor nog eens goed tegen het licht houden en blijven zoeken
9. De uitweg is: stop met het innemen van gif, ontgift jezelf en je immuunsysteem zal je genezen: een intensieve en avontuurlijke ontdekkingsreis op weg naar een gezond en uitbundig leven

Lemmingen blijven lieve beestjes …  :mrgreen: