Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Het Pillenbedrog: tijd voor verandering

 

An ornate clock with the words Time for Change on its face

An ornate clock with the words Time for Change on its face

Ik las net een zeer moedig artikel in Trouw van de hand van insider en huisarts Hans van der Linde over de misleiding van de pillenindustrie. Zeer lezenswaard. Hij laat zien hoe artsen en hun patiënten gewetenloos misleid worden door een farmamarketing-machine die maar één doel heeft: heel rijk worden aan mensen die ziek zijn en dat met pillen die niet wetenschappelijk onderzocht en dus altijd onbewezen veilig zijn en onbewezen effectief. Als gevolg daarvan stierven de laatste decennia honderdduizenden patiënten, gewone mensen zoals u en ik. Proefkonijnen zijn we.

In de farmamarketing gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden om. Vakbladen leggen de fijne kneepjes uit via ‘mollen’. Een M.O.L. is een Medische OpinieLeider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen. Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. De opinieleiders worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan onderzoeken, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen enzovoort. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten, die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

En de universiteiten doen lustig mee en dat vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid. De farmaceutische industrie heeft hierdoor in hoge mate vrij spel. De aankomende artsen krijgen het toedienen van medicijnen met de paplepel ingegoten tijdens hun opleiding. De gevestigde, voorschrijvende artsen worden verder structureel ingepakt via de nascholing, die niet door de overheid, maar door de industrie zelf worden verzorgd. Daar worden miljoenen ingestoken. We studeren tegenwoordig dan ook geen geneeskunde meer maar medicijnen.

Eenzelfde situatie als deze doet zich voor bij vaccinaties. Daar wordt vooral ook nog eens gebruik gemaakt van het opwekken van angst. Angst voor de (soms zeer geringe) mogelijkheid van erfelijke ziekten, voor bacteriën, virussen, epidemieën en nog veel meer. Ook hier opinieleiders, universiteiten en voorschrijvende artsen die er voor zorgen dat vaccinaties die altijd onbewezen veilig zijn en onbewezen effectief massaal kunnen worden verkocht en toegediend. De overheid (ofwel wij van onze belastingcenten) betaalt. Allemaal ten koste ook weer van gewone mensen zoals u en ik en niet te vergeten van onze kinderen. En we zijn eenvoudig te beïnvloeden omdat we ons zorgen maken als er weer een als deskundige opgevoerde witjas ons in zorgvuldig gekozen bewoordingen op TV komt vertellen dat we onze prik moeten gaan halen, want anders gaat het niet goed met ons aflopen.

In de kankerindustrie gaat het al niet anders. Deze geldverslindende miljardenindustrie maakt ook gebruik van mollen en bekende persoonlijkheden (zie mijn blogs over Angelina Jolie) om angst aan te jagen. De economische belangen zijn enorm en bewezen natuurlijke alternatieven worden juridisch bestreden en weggehoond. De film Cancer is curable now geeft een duidelijk en onthutsend beeld dat verdacht veel overeenkomsten vertoont met het artikel van Van der Linde. Het werkelijke genezingspercentage van chemo en bestralingsbehandelingen ligt volgens de film rond 6%, maar dat is een genezing zonder enige garantie voor de toekomst. Schoon ben je volgens de gevestigde industrie nooit. Dat er langs natuurlijke  weg genezing mogelijk zou zijn, wordt door diezelfde industrie als gevaarlijk bestempeld en/of eenvoudigweg weggehoond.

Allemaal bewuste opgezette – maar vaak onbewust uitgevoerde – misleiding dus. Dat zou toch strafbaar moeten zijn, denk je dan zo. Maar het wijst er vooral op dat het tijd is voor verandering. Dat moet immers toch anders kunnen vraagt een mens zich af. En dat is ook zo. Nog afgezien van de enorme economische belangen, speelt er namelijk nog een andere kwestie en wel die van de Pasteur-doctrine. Op deze in mijn ogen foutieve doctrine is de hele huidige medische wereld gebouwd. Medio negentiende eeuw stelde Louis Pasteur dat ziekten veroorzaakt werden door bacteriën, virussen e.d.. En die moesten bestreden worden met – u raadt het al – medicijnen en vaccinaties. Zijn tegenstanders Beauchamps en Simon stelden daar tegenover dat het niet de micro-organismen waren, maar een verzwakt immuunsysteem (het terrein). De microben zijn in die opvatting slechts ‘Gods schoonmaakploeg’, die altijd op de Plaats delict aanwezig zijn. Ze zijn niet de oorzaak, maar onze helpers en waarschuwers. Pasteur die machtige vrienden had in de politiek en zo zijn doctrine kon vestigen, erkende zijn ongelijk op zijn sterfbed en gaf toe dat de opvattingen van zijn rivalen juist waren. Maar het kwaad was al geschied: tot op de dag van vandaag is de medische wereld niet meer bezig met het herstel van het immuunsysteem, met geneeskunde dus, maar met het bestrijden van microben, symptoombestrijding dus en de daarbij behorende wapens: pillen, vaccinaties, chemo en operaties.

En die benadering levert allemaal ook veel meer op aan geld, status en macht voor de medische wereld dan de geneeskunde, die geen gebruik wil maken van al die middelen van buitenaf en zich richt op de versterking van het immuunsysteem (terreingeneeskunde). Aan die geneeskunde valt immers niets te patenteren en dus niet meer te verdienen dan een eerlijke boterham. De enorme kosten voor het huidige zorgsysteem zijn aldus bijna als vanzelfsprekend voor de samenleving, die opdraait voor de exorbitante winsten en salarissen die in de medische wereld heel normaal gevonden worden. De kosten zijn dus gewoon voor u en mij, omdat we onze medemensen niet willen laten lijden en omdat we weten dat ook wij en onze kinderen ziek kunnen worden.

En we worden ook ziek omdat onze omgeving vol met ziekmakende factoren zit. Lees meer in de rubriek Informatief on der Gif. Een van de belangrijkste bronnen van ziekmakend gif in ons dagelijks leven is ons voedsel. En laat nu juist ook hier eenzelfde opvatting heersen over onze gezondheid: het zijn de micro-organismen van de natuur en de insecten die bestreden moeten worden. Met wat? Met gif natuurlijk! Het voedsel op het land, de dieren in de wei en de stal, de opslag van voedsel, de pakjes in de schappen we doen er ongebreideld aan giftige symptoombestrijding. En de insecten maar hun best doen om de rommel die we zelf eerst maken voor ons op te ruimen en ons te waarschuwen voor ongezond voedsel. Ze maken zichzelf er zelfs resistent voor! Maar dan verzinnen wij nog wel weer een nog giftiger goedje, waartegen ze na een tijdje ook weer resistent worden, enz. De koude oorlog van de vorige eeuw heeft zich niet alleen verplaatst naar het strijdtoneel van het terrorisme, maar ook van de voedingsindustrie. Want vijanden hebben we nodig, anders verdienen we alleen maar een eerlijke boterham. En  ja ook hier is er dus een miljardenindustrie met grote belangen voor alle deelnemers. Ook deze industrie heeft mollen die ons via de media laten weten dat genetisch gemodificeerd voedsel toch zo goed voor ons is en dat die E-nummers geen kwaad kunnen omdat ze binnen de (via de industrie zelf gegenereerde) norm vallen. En ja die antibiotica-resistentie van de mens door het grote gebruik daarvan bij dieren is wel wat zorgelijk, maar we vinden er wel wat op. Eet u gerust door lieve mensen! En als u ziek wordt, hebben we een geweldig en zeer geavanceerd medisch apparaat dat u van alle gemakken voorziet. Gewoon even een pilletje en het komt goed.

Lijkt wel op een vicieuze cirkel niet? Een door mensenhand gecreëerde duivelskring waarin we met zijn allen gevangen zitten. Er zijn veel aanwijzingen op internet te vinden voor het bestaan van een kleine groep grootindustriëlen uit de chemische-, farmaceutische- en voedingsindustrie, die deze vicieuze cirkel van onze basale levensbehoeften bewust hebben gecreëerd en mondiaal steeds verder uitrollen (lees winstgevender maken). De Codex Alimentarius is een uitvloeisel daarvan. Een door private partijen (lees de Grootindustrie zelf) opgesteld wereldhandelsverdrag dat op dit moment door alle regeringen in de wereld wordt ondertekend. Het verdrag stelt dat ALLE natuurlijke voeding giftig is en dat daarom alle gewassen genetisch gemanipuleerd (lees patenteerbaar) MOETEN worden en dat ALLE (pluim)vee met – gepatenteerde – antibiotica en hormonen behandeld MOETEN worden.

Degenen die zijn eigen groente op natuurlijk wijze wil verbouwen of de eigen kippen op natuurlijke wijze wil houden, is in overtreding en zal worden vervolgd. Niet door de regeringen maar door de Grootindustrie zelf. De grootste gif- en zadenproducent, het beruchte Monsanto, vervolgt in Amerika al boeren die op natuurlijke wijze gewassen verbouwen en waarbij op hun land gewassen zijn gevonden, die uit gepatenteerde zaden komen van Monsanto. Er hangt hun een gevangenisstraf boven het hoofd van enkele jaren. Kunnen zij er iets aan doen dat dit gebeurt? Nee natuurlijk niet en ze willen ook niet dat het gebeurt. Hun oogst gaat erdoor naar de knoppen. Je zou toch zeggen dat het juist Monsanto is, die in overtreding is en het land van die boeren heeft besmet met door hen geproduceerde onnatuurlijke zaden? Het miljardenbedrijf gaat deze strijd uiteraard winnen, want er staat een heel leger van de beste juristen klaar om de boeren veroordeeld te krijgen. De belangen van Monsanto wereldwijd zijn gewoon te groot. Inmiddels blijkt onze hele veestapel al genetisch gemodificeerd voedsel uit Amerika te eten. Onnatuurlijk diervoedsel dat grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. En wij eten er dus ongemerkt al van mee via onze besmette nationale voedselketen.

Hoog tijd voor bewustwording en verandering lijkt me. Mijn persoonlijke boodschap: Wees wijs met je gezondheid en je voeding en laat je niks wijsmaken, ook niet door mij! De keus is uiteindelijk aan jou: wil je uitgaan van de kracht van je eigen immuunsysteem en neem je het heft in eigen hand of doe je liever mee aan de gevestigde symptoombestrijding via de reguliere zorg? Of ga je te rade bij het alternatieve circuit, waar de oorspronkelijke geneeskunde nog te vinden is? Lastige vragen en zeker geen makkelijke afweging, maar wel gezond gedachtenvoedsel zonder onnatuurlijke toevoegingen!