Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Vijf V’s schematisch

De op deze website gepresenteerde visie op de Volmaakte ontwikkeling met haar zelfhelende kracht laat zien welke keuzemogelijkheden wij hebben als het gaat om onze relatie met de drieslag natuur, lichaam en ziel. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het principe van de Vijf V’s. Hieronder ziet u eerst het stroomschema en daarna vindt u een beknopte uitwerking naar de drieslag.

Vijf V's Schematisch

Legenda Stroomschema Vijf V’s

Ovaal: start- of eindpunt
Rechthoek: situatie, fase
Ruit: keuzemogelijkheid
Ononderbroken lijn: route
Stippellijn: weg die de ziel gaat na de dood (reïncarnatie)


Toelichting

1 Volmaakte ontwikkeling (evolutie)

De evolutie is een kosmisch proces dat permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend is.

 • De natuur is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend
 • Het lichaam is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend
 • De ziel is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend


2 Verstoring (averij)

De volmaakte ontwikkeling wordt door mensenhand verstoord, beschadigd, vergiftigd. We zijn toegerust met de vrijheid om af te wijken van de volmaaktheid, opdat we door schade en schande wijs kunnen worden en zo op een hoger bewustzijnsniveau kunnen komen.

 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van de natuur (verontreiniging van lucht, water, bodem, voeding en door straling)
 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van het lichaam (van buitenaf via lucht, water, bodem, straling en fysieke ongelukken, maar ook door eigen toedoen via verkeerde voeding, genotmiddelen, medicijnen en te weinig beweging)
 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van de ziel (= de ontwikkeling van het ego via opvoeding – en met name de vroegtijdige breuk in het oorspronkelijke wij – ontmoetingen, ziekte en lotgevallen)


3 Verwittiging (waarschuwing)

Als we te ver zijn gegaan met deze verstoring, krijgen we vanzelf een waarschuwing via allerlei boodschappers die ons willen helpen en tot inzicht willen brengen

 • Natuur: klimaatverandering, insectenplagen, natuurrampen, roofdieren, insecten, bacteriën, schimmels, paddenstoelen
 • Lichaam: pijn, ziekte, veiligheidskleppen, vermoeidheid
 • Ziel: angst, nervositeit, onrust, neurosen, fobieën


4 Verandering (crisis)

Als we luisteren naar wat de boodschappers ons te zeggen hebben, zullen we beseffen dat we moeten veranderen. Via reiniging en training treedt zelfheling en groei op.

 • De natuur heelt zichzelf als we haar respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging
 • Het lichaam heelt zichzelf als we het respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging, onszelf reinigen/afkicken en trainen in wat goed is  voor ons lichaam (zie bijlage 4.2).
 • De ziel heelt zichzelf als we haar respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging, onszelf reinigen/afkicken en trainen in wat goed is voor ons gevoels-, wils- en denkleven.


5 Verstarring (verlies van vitaliteit)

Als we NIET luisteren naar de boodschappers of – erger nog – ze gaan bestrijden (repressie en symptoombestrijding, o.m. door pesticiden, medicijnen) gaat de verstoring  gewoon door, verstart de volmaakte ontwikkeling en komt uiteindelijk de instandhouding in gevaar. We worden echt (‘ongeneeslijk’) ziek en krijgen nog één kans om tot inkeer te komen en te veranderen. Als we echter ook deze signalen negeren komen de levensbeschermende opruimers hun werk doen en ruimen op wat de instandhouding bedreigt.

 • Natuur: verwoestijning, verdorring, verminderde opbrengst van oogsten, uitstervende diersoorten
 • Lichaam: welvaartsziekten, onvruchtbaarheid; (resistente) bacteriën, virussen, kankercellen als opruimers ter instandhouding van de mensheid, voorkoming van degeneratie van de mensheid
 • Ziel: verhard ego, voorspelbaarheid, psychosen, zelfmoord

Als u meer wilt lezen over de Vijf V’s klik dan hier.