Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Welkom

Beste bezoeker,

Deze site is vooral opgezet om de vondsten die ik op mijn levenspad tegenkwam met u te delen. Ik heb ze gecombineerd tot een zienswijze, die uit gaat van het principe van de Volmaakte ontwikkeling met een zelfhelend vermogen. Het betrekkelijk eenvoudige paradigma (een patroon van aannames, denken en handelen) dat daaruit voortvloeit, heeft bij nadere uitwerking radicale gevolgen. Voor onze omgang met de natuur, met ons lichaam, met onze ziel en voor onze kijk op de samenleving. Maar dat is juist goed. Er moet echt iets veranderen en Einstein zei al dat we problemen niet kunnen oplossen met de denkwijze die ze veroorzaakte.

Het hart van de site waarin het paradigma van de Volmaakte ontwikkeling nader wordt uitgewerkt, is zo opgezet dat de rode draad ervan eerst wordt gepresenteerd. Daarna wordt het paradigma aan de hand van het principe van de Bloedsomloop van het Leven verder ingekleurd voor de De Ziel, het Lichaam, de Natuur en de Mensheid.

Verder vindt u op de site o.m. informatie over mijn RockPopera The journey (over de reis van de Ziel) die ik in 2016 heb verfilmd en over mijn Praktijk voor Zelfontplooiing. Onder de rubriek Informatief, treft u allerlei alfabetisch gerangschikte informatie aan over onderwerpen die me na aan het hart liggen.

De site is in permanente ontwikkeling. Door nader onderzoek, ontmoetingen, invallen/dromen, documentaires, websites, boeken komen regelmatig boeiende, nieuwe, aanvullende, maar ook elkaar soms tegensprekende zienswijzen naar voren. Op basis daarvan wordt de website steeds verder ingevuld, gewijzigd en verdiept.

Wat u met het hier geserveerde gedachtenvoedsel doet is uiteraard aan u. Het doel van de site is niet te vertellen wat u moet doen, maar u aan het denken te zetten en – beter nog – u te raken. De site wil gedachtenvoedsel bieden voor een ieder die arm (ofwel hongerig) van geest is, voor degenen die meer willen weten over ‘ongeneeslijke’ welvaartsziekten, en voor (aanstaande) ouders die willen weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan in deze toxische wereld.

Grondige onderbouwingen en bewijzen voor het op deze site gepresenteerde, zult u hier niet vinden. U kunt op het onvolprezen internet immers zelf wel vinden wat er over een bepaald onderwerp door voor- en tegenstanders wordt beweerd. De geleerden blijken het vaak niet eens. En wetenschap lijkt steeds vaker betaalde waarheid. We zullen zelf ons eigen standpunt moeten bepalen.

Als u wat u hier leest helemaal geen vondsten vindt, als de onderwerpen u niet aanspreken dan wel als u dit alles maar baarlijke onzin vindt, dan is deze site gewoon niets voor u. Ik dank u dan voor uw bezoek en wens u het allerbeste toe op uw eigen levenspad.

En als u wilt reageren dan stel ik dat zeer op prijs, ook (of juist) als u kritiek heeft. U kunt uw reactie kwijt via het reactieformulier. Ik zal uw reactie zeker lezen, maar kan echter niet beloven die te beantwoorden. Misschien dat u er iets van terugvindt in mijn blogs.

Een plezierige en hopelijk inspirerende wandeling toegewenst in deze tuin van mijn zielenroerselen!

Rob de Visser

 

Going forth, going forth
To adventuring bold
There is more ahead
Than has ever been told

The Flapperwitch (1920)