vaccinatieHet valt me op dat de uitbraak van mazelen in de media van twee kanten belicht wordt. Aan de ene kant staat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dat door het merendeel van de bevolking als dé autoriteit wordt gezien en aan de andere kant de gemeenschap(pen) uit de zogeheten Bible Belt, de mensen die volgens hun religieuze overtuiging het vaccineren afwijzen. Wat ik niet hoor of lees is een – in mijn ogen zeer relevant – derde geluid, dat in het geheel niet aan bod komt. Het is het kritische geluid van de tegenstanders van vaccinatie. Die laten hun kinderen ook niet vaccineren, maar doen dat niet op grond van religieuze overwegingen. Bovendien is het toch zo dat gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen elkaar geen kwaad kunnen doen, mits het vaccin natuurlijk werkt …

Ik wijs voor meer informatie over de – in mijn ogen zeer terechte – forse bezwaren tegen vaccineren en grote risico’s ervan naar deze pagina. Mijn vraag is: hebben onze vrienden uit de Bible Belt nu te maken met de gevaren van de mazelen of zijn ze – zich waarschijnlijk niet eens bewust van nog weer een derde kijk op deze ziekte – aan het ‘mazzelen’ als ze hun kinderen niet laten vaccineren?

Vaccineren is een vorm van repressie, verdringing, symptoombestrijding. Een uiting van angst, van wantrouwen, van het vermijden van problemen die zich mogelijkerwijs zouden kunnen gaan voordoen. De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.

Die vrees voor ziektes is ontstaan in het tijdperk van voor de vaccinaties, toen we nog aan allerlei epidemieën ten onder gingen. Louis Pasteur dacht rond 1850 de oplossing gevonden te hebben en wees de microben aan als de veroorzakers van ziekten. Dat was koren op de molen van zijn machtige industriële en politieke vrienden, die begrepen dat deze vondst veel meer geld en macht zou opleveren dan wat de tegenstanders van Pasteur (Beauchamps en Bernard) beweerden. Die stelden dat de staat van het immuunsysteem bepaalt of je ziek wordt van invloeden van buitenaf of juist gezond blijft. De lichaamseigen microben komen ons  in die opvatting waarschuwen dat we iets niet goed doen. En ze zijn ook nog eens de hulptroepen die onze afvalstoffen komen opruimen, waardoor het immuunsysteem levenslang werkende afweerstoffen kan opbouwen. Op zijn sterfbed bekende Pasteur dat dat de juiste zienswijze was. Maar het was toen al te laat. De medische industrie had zich al meester gemaakt van deze in vele opzichten zo verleidelijke opvatting. Status en geld lonkten en vertroebelden het onafhankelijk denken en de dienstbaarheid. De patiënt vond het ook prima zich te kunnen toevertrouwen aan de man in de witte jas.

Er gebeurden in die periode in de westerse wereld twee dingen tegelijkertijd: de leefomstandigheden (hygiëne ,voeding, medische verzorging, woonsituatie) van de bevolking verbeterden én men ging medicatie en vaccinatie steeds meer toepassen op patiënten en later ook preventief op de gezonde bevolking ter voorkoming van epidemieën. Maar daardoor bleef de vraag wat nu de ziekte veroorzaakte. Waren het de leefomstandigheden of de microben? En … waarom zijn er in onze huidige westerse wereld, waar de leefomstandigheden toch zo prima zijn, dan nog zo veel (welvaarts)ziekten? Toch dus die gemene microben, ben je geneigd te denken. Anderzijds beseffen we maar al te goed, dat onze vrienden van Big Pharma botweg gezegd megabelangen hebben als er vijanden bestaan die ons en onze gezondheid bedreigen. Een soort War on terror, die uitgeroepen is door de oorlogsindustrie, omdat de Russen nu onze vriendjes zijn. We hebben kennelijk vijanden nodig voor onze economie. Zo ook Big Pharma en andere belanghebbenden: ons gezonde immuunsysteem levert niets op, behalve dan een betaalbaar zorgsysteem en een prettige situatie voor de boer en de groenteman. In China betaalde men vroeger de dokter zolang men gezond was. Bij ziekte kreeg de dokter niets. Goed systeem!

Onze huidige ziekten zijn niet voor niets welvaartsziekten. Werden we vroeger (of worden we nu in de derde wereld) ziek door armzalige leefomstandigheden, nu worden we ziek door een ongezonde en ronduit toxische leefstijl, inclusief een omgeving vol vervuiling en straling. Op deze website ga ik daar uitgebreid op in. Bekijk ook het (engelstalige ) filmpje over de Blue Zones, de gebieden op aarde waar mensen heel oud worden en daarbij kerngezond blijven!

Ik volg al met al hier de lijn van Beauchamp en Bernard. De mazelen komen ons zo redenerend dus waarschuwen dat we iets niet goed doen én ze komen ons helpen het immuunsysteem van onze kinderen beter toe te rusten voor de toekomst. De kids die er erg ziek van worden, hebben klaarblijkelijk een ongezonde lifestyle en de ouders doen er goed aan zich – net zoals wij allen! – daarop te beraden. Met mazelen kun je niet vertrouwen op mazzelen! Hier is juist het luisteren geboden naar wat de mazelen ons te vertellen hebben. We moeten ons uit naam van onze kinderen niets wijs laten maken, ons gezonde verstand gebruiken, kritisch lezen en dan actief aan de slag gaan.

Dat geldt voor alle drie de hierboven beschreven zienswijzen:

  • Voor de voorstanders van vaccinatie is er geen enkele garantie dat het vaccineren ook echt helpt. Het risico op bijwerkingen en de belasting van het immuunsysteem van de kids is aanzienlijk. Uw kinderen worden er niet gezonder van. Het is op zijn minst de moeite waard om uw oor te lenen aan het derde geluid.Op deze pagina vindt u behartenswaardige dingen.
  • Voor de mensen die uit geloofsoverwegingen niet vaccineren en waarvan het kind de mazelen krijgt, is het zinvol nog eens goed te kijken naar het leefpatroon van hun kinderen. Ook uw kinderen worden – net als wij allen – bedreigd door een toxische omgeving waar we ons niet altijd bewust van zijn en ze hebben uw bescherming als opvoeder nodig. En als ik me niet vergis – ik ben niet gelovig opgevoed, dus kan het mis hebben – strookt de gedachte dat het allemaal draait om het immuunsysteem, in veel opzichten met uw geloof.
  • Voor de mensen die op grond van bovenstaande redenering en de serieuze waarschuwingen op deze pagina hun kinderen niet vaccineren, geldt dat ook voor u een voortdurende bezinning over het leefpatroon van uw kinderen noodzakelijk is en blijft. Er is nog een lange, maar hoopvolle weg te gaan …

Ik wens iedereen een krachtig immuunsysteem toe  😀