Kennedy’s complot

 

kennedyUit President John F. Kennedy’s speech voor de ‘Newspaper Publishers Association’, 27 April 1961 New York:

‘Want we worden wereldwijd geconfronteerd met een ondoordringbare en meedogenloze samenzwering. Een samenzwering die steunt op verdekte middelen om haar invloedssfeer uit te breiden. Een invloedssfeer gericht op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerilla’s in de nacht plaats van een leger bij daglicht. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële bronnen heeft ingelijfd om een strak georganiseerde, uiterst efficiënte machine te bouwen. Een machine die militaire, diplomatieke, spionage-technische, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert’ (bron en foto: www.wanttoknow.nl)

Luister naar zijn speech:

 

 

john-kennedy-enslaveEr is een complot in dit land dat elke man, vrouw en kind tot slaaf wil maken. Het is mijn intentie om dit complot aan het licht te brengen voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat.

President John F. Kennedy, 7 dagen voordat hij werd vermoord (bron en foto: www.wanttoknow.nl).

 

Kennedy onthult hier op twee belangrijke momenten in zijn carrière een sinister, mindblowing geheim, dat nauwelijks te bevatten is. Momenten die hem fataal zullen worden, want hij komt te dicht bij de verschrikkelijke waarheid over de Nieuwe Wereldorde in aanbouw. Hij wordt vermoord op 22 november 1963. We vangen door zijn nalatenschap een glimp op van een onzichtbare maar o zo aanwezige Big Brother, die toen al zijn schaduw vooruit wierp en sindsdien zijn ijzeren greep op de wereld, op de mensheid – op ons dus – langzaam maar zeker verder zou uitbreiden en dat nog steeds doet.

Onderzoek op internet ondersteunt in ruime mate wat Kennedy hier zegt. De werkelijkheid blijkt verbazingwekkender dan de stoutste fantasie en de gebeurtenissen van onze tijd beginnen steeds meer op hun plaats te vallen. Het wereldtoneel wordt beheerst door machtige krachten achter de schermen, die onzichtbaar planmatig en gestaag de uiteindelijke wereldheerschappij nastreven. Klassieke tactieken als Verdeel en heers, Brood en spelen en Landje veroveren worden aangevuld met modernere strategieën gericht op het verwerven van het monopolie op ons voedsel, onze gezondheid, de grondstoffen in de wereld, de energievoorziening, en de leefomstandigheden van de volkeren op deze aarde. Het geheel wordt vervolmaakt door een ijzeren greep op de media (selectieve nieuwsverspreiding, reclame en propaganda) en de wetenschap (wie betaalt bepaalt).

Langzaam beginnen we te zien wat zich al die tijd aan het oog onttrok. De grimmige eindstrijd van een systeem dat zijn langste tijd heeft gehad, ontrolt zich voor onze ogen. Apocalyptische beelden rijzen op en krijgen steeds meer betekenis. De drie grote machtsblokken: politiek, religie en grootindustrie – precies de verleidingen waaraan Jezus in zijn 40 dagen in de woestijn door de duivel werd blootgesteld – werken achter de schermen samen om de wereldheerschappij te verkrijgen.

Waartoe heeft de samenzwering die Kennedy schetst geleid? In wat voor een wereld leven wij inmiddels? En – nog confronterender – wat is onze rol? Ter illustratie en overdenking hierna een aantal links:

Wat is er mis met oorlog?: http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8#t=122
Wat er mis is met ons voedsel?: http://www.youtube.com/watch?v=spoucYXa3-A
Wat er mis is met onze gezondheid?: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml
Wat er mis is met de media?: http://www.wanttoknow.nl/overige/toonaangevende-journalisten-onthullen-grote-doofpotschandalen-in-de-media/
Wat is er mis met de wetenschap?: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wetenschappelijk-onderzoek-toont-wetenschapsfraude-aan/

Als dit allemaal waar is, is dan alles verloren vraag je je na het zien van deze informatie af. Maar er zijn tegenkrachten aan het werk. De grondstoffen raken op, de mondiale crises op financieel, religieus en economisch vlak zijn niet meer onder controle te houden en – misschien nog wel het belangrijkste – de voorhoede van de langzaam ontwakende mensheid roert zich steeds meer. En laten we moeder Natuur niet vergeten, die met haar zelfhelend vermogen niet door mensenhand te beheersen heuse natuurkrachten ontketent tegen de nietsontziende vergiftiging van de aarde.

De druk op de geheime nieuwe wereldorde in aanbouw wordt zo steeds groter en de machthebbers die de plannen samen hebben gesmeed, vertrouwen elkaar steeds minder. De strijd om de absolute alleenheerschappij over de wereld staat op ontbranden. De wantrouwige hongerige machtswolven in schaapskleren kijken al om zich heen hoe ze elkaar dan bij de strot kunnen grijpen en verscheuren. Eén moet uiteindelijk winnen!

De gevolgen van deze titanenstrijd voor onze wereld lijken niet te overzien. Maar misschien komt die strijd er gewoon niet, omdat dit nieuwe gebouwde Babylon onder het gewicht van haar eigen arrogantie bezwijkt nog voor de vlag op het hoogste punt kan worden gehesen.

Al met al lijkt het er zo bekeken ook niet beter op te worden. Maar als we ons bewust worden van deze penibele situatie en die ook kunnen accepteren zonder erin te berusten, zien we steeds beter dat de belangenstrijd steeds openlijker en meedogenlozer wordt gevoerd. De schaapskleren van de opgedrongen democratie: de strijd tegen het terrorisme, de economisch gedreven ontwikkelingshulp, de gestolen welvaartsgroei, de goede doelen aflaat, de wetenschappelijke ‘bewijzen’, de commercie-gedreven medische zorg, de gepatenteerde grootschalige voedselvoorziening, de ‘onafhankelijke’ journalistiek, beginnen scheuren te vertonen en worden soms ook onverbloemd afgeworpen. Wie oren heeft , die hore.

Zondvloed
Als Noachiaan zie je zo de voortekenen van een naderende zondvloed, die zich voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid op mondiaal niveau zal manifesteren. Een zondvloed die de huidige op materiële fundamenten gebouwde wereldorde zal overspoelen. Het huis gebouwd op drijfzand, dat zal vergaan (and great will be the fall of it …). Sommigen zeggen dat deze ineenstorting zelfs met opzet zal worden veroorzaakt door de krachten achter het complot waar Kennedy op doelde. Het complot dat de wereldbevolking drastisch wil verminderen en in slavernij wil leiden. Een derde wereldoorlog, zoals de Rothschilds al eeuwen geleden planden? Kan het nog erger? Vergaat de wereld? Of moet dit gewoon gebeuren omdat een reinigende crisis noodzakelijk is om de uitweg te banen?

Uitweg
Als Noachiaan zie je gelukkig ook de contouren van de uitweg uit deze reinigingscrisis: een spirituele Ark van Noach, waarmee de mensen die samen op weg willen naar een hoger bewustzijnsniveau, zich tijdens de materiële zondvloed op een spiritueel bewustzijnsfundament staande – of eigenlijk drijvende 😛 – kunnen houden. De uitweg uit deze ongekende  materiële crisis is een spirituele uitweg. De (h)erkenning dat het spirituele het primaat heeft en het fundament is van ons materiële bestaan. De Spirit die de materie ondersteunt, zoals een tafel het tafelkleed ondersteunt. De Spirit die wij als individuen ervaren als we ons bewust aansluiten bij de groep waartoe we wensen te behoren en ons er met hart en ziel, met al onze talenten voor inzetten. Niet omdat ervan willen profiteren, maar omdat we begrijpen dat we pas echte voldoening in ons bestaan vinden, als we met hart en ziel geven en delen. Dat zijn de contouren van de eigentijdse Ark.

We ondervinden aan den lijve dat de paradox waar is: Hoe meer je geeft hoe meer je krijgt. En het tegenovergestelde is ook waar: wie wil krijgen blijft met lege handen achter. Geven is een uiting van moed en vertrouwen, willen krijgen een uiting van angst en achterdocht. Anders gezegd: Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er evengoed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. En we hebben wijsheid nu harder nodig dan ooit. Wijsheid niet zo zeer gezien als statische en vergankelijke kennis, maar veel meer als een dynamische onvergankelijke creatieve eigenschap die ons allen geschonken is en waardoor we – als we bereid zijn onze struikelblokken te overwinnen en door onze crises heen te gaan – een steeds hoger bewustzijn kunnen bereiken. Dit is de weg omhoog naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Ik wens u een behouden (hemel)vaart …