Kennedy – deel 2: foutje(s) in de complottheorie?

kennedyIk kreeg onlangs een geluidsopname toegestuurd met een fragment van de speech van Kennedy op 27.4.1961. Heb die meteen in mijn eerdere blog verwerkt en wilde die – omdat hij langer was dan de quote op de foto – vertalen, ook al omdat het soms niet goed te verstaan/begrijpen was wat Kennedy zei. Ik ben toen op zoek gegaan naar de oorspronkelijke teksten en geluidsopnames van de speech en vond een boeiende pagina met de volledige tekst en opname van de speech.

Nieuwsgierig geworden door wat ik daar las, ben ik ook op zoek gegaan naar de bron van de quote op de tweede foto: Er is een complot in dit land dat elke man, vrouw en kind tot slaaf wil maken. Het is mijn intentie om dit complot aan het licht te brengen voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat (President John F. Kennedy, 7 dagen voordat hij werd vermoord). Dat was ook nogal ontluisterend.

Mijn voorlopige conclusie na lezing en beluisteren van dit materiaal: Dit werpt toch een heel ander licht op de zaak en slaat een flink stuk van de onderbouwing van mijn redenering weg. Wat blijkt:

a De speech van 1961
Kennedy doet in zijn speech een beroep op de Amerikaanse pers om – nadrukkelijk zonder dat hij een beperking van de persvrijheid wil invoeren- omzichtig om te gaan met de informatie over de koude oorlog, omdat de Russen – toen de dreigende vijand – daar profijt van zouden kunnen hebben. De quote die op de foto staat wijst in mijn ogen dan ook overduidelijk naar het communistische Rusland en dus NIET naar een complot in eigen land.

b De quote op de 2e foto over het interne complot dat in Amerika gaande zou zijn
Volgens de tweede link hierboven heeft Kennedy dit nooit gezegd en is daar ook geen bewijs voor te vinden.

Toch blijf ik er van overtuigd dat Kennedy vermoord is door binnenlandse partijen, die door de gedurfde en charismatische uitspraken en acties van deze inspirerende jonge president in hun macht werden aangetast. Dat moeten in ieder geval de religieuze machthebbers van toen zijn geweest (katholieken/de paus!, protestanten en joden), de militaire macht (leger, olie- en wapenindustrie), de financiële macht (Kennedy wilde het drukken van het geld niet meer toestaan aan particulieren als de machtige Rotschilds). En niet in de laatste plaats ook degenen die ook toen al op de Nieuwe Wereld Orde uit waren, waarin vrije en zelfbewuste individuen en/of werkelijke democratie (Lincoln: voor het volk, door het volk) moesten worden vervangen door een ongemerkte slavernij der verleidingen (brood en spelen). Kennedy kreeg te veel inspirerende invloed op zijn landgenoten, kwam gewoon te dichtbij de machtigen der aarde en was onomkoopbaar en integer. Hij moest dus weg.

Verder ben ik er, als aanhanger van de oorspronkelijke dieptepsychologie, van overtuigd dat ook Kennedy in die tijd ten prooi is gevallen aan wat Jung projectie noemde. Jung waarschuwde voor deze Westerse valkuil in zijn boek De mens en zijn symbolen (blz. 70). De verwijten die Kennedy vanuit zijn Amerikaans standpunt destijds projecteerde op de Russen, weerkaatsten onverbiddelijk wat er in het onderbewuste, lees in het duistere en verborgene, gaande was in de ziel van Amerika zelf. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Ik denk dat hij zich twee jaar later steeds meer bewust werd van deze projectie en dat in zijn speeches ook steeds meer begon uit te dragen. En – zoals een Iraans spreekwoord zegt – mensen gooien alleen stenen naar een boom die vrucht draagt. De macht is het meest benauwd voor inspirerende, charismatische leiders die met hart en ziel hun volk willen dienen in plaats van de belangen der rijken. Altijd lastig zo’n geest uit de fles!

Je kunt je natuurlijk tenslotte ook afvragen of en in hoeverre de oorspronkelijke uitingen van Kennedy gemanipuleerd, gestuurd en/of eenvoudigweg verdonkeremaand zijn.

Een onderbouwing op betrouwbare en beschikbare gronden is al met al niet zo eenvoudig, maar zou wel aandacht verdienen. Je kunt gemakkelijk het verwijt krijgen dat er dingen uit hun verband zijn gerukt en door wat samenzwerings-gelovigen zijn gepresenteerd, die het niet zo nauw nemen met de werkelijkheid. Wij kritische volgers van het wereldtoneel moeten er voor oppassen, dat we niet te goedgelovig of achterdochtig worden en zelf ook niet aan projectie gaan doen!

Inspirerende overpeinzingen voor de komende dagen toegewenst  😉