De tandarts gebruikt  meestal amalgaam om onze gaatjes te vullen. Op mijn speurtocht naar de oorzaken van Kanker kwam ik op diverse websites en in E-books de bewering tegen dat Amalgaam – en ook wortelkanaalbehandelingen – bronnen van gif in ons lijf zouden zijn. Bill Henderson (How to Cure Almost Any Cancer at Home for $5.15 a Day) schreef dat 70 tot 80 % van de kankerpatiënten die bij hem aanklopten om hulp amalgaam in hun gebit hadden. Hij stelde dat het kwik in amalgaam voortdurend in ons lichaam sijpelde en dat dit gif ons immuunstelsel ernstig ondermijnde. Eerlijk gezegd vond ik dat niet erg aannemelijk en ik sloeg het gewoon over. Kon niet waar zijn dacht ik, hoe eye-openend zijn boek overigens ook was. Later las ik Ty Bollinger’s Cancer step outside the box en daarin werden de risico’s van wortelkanaalbehandelingen opgevoerd en uitgebreid belicht. Toch wat ongemakkelijk en lichtelijk verontrust over wat er zich in mijn mond zoal afspeelde ben ik toch maar verder gaan zoeken en kwam op vele websites terecht die stevig waarschuwden voor de bijwerkingen van amalgaam. Als voorbeeld verwijs ik u graag naar wat Mens en gezondheid hierover meldt (Amalgaam veroorzaakt lichamelijke en psychische klachten). Ook de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde, de NVBT wijst op de niet geringe risico’s.

Via mijn zoon kwam ik bij Achnadent terecht, een tandartsenpraktijk in Zeddam die gespecialiseerde is in het verwijderen van amalgaam. Na een plezierig en zeer verhelderend gesprek met Bio-energetisch tandarts Bob Overdijk, heb ik inmiddels besloten al het amalgaam uit mijn gebit te laten vervangen door composiet en ook alle wortelkanaalbehandelingen ongedaan te laten maken. Bob legde me uit dat amalgaam bij elke hap die je kauwt, zorgt voor een beetje kwik in je lijf. Dat stapelt zich daar op en kan voor grote gezondheidsproblemen zorgen. Iedereen met amalgaam in zijn gebit heeft aantoonbaar een verhoogde kwikspiegel in de urine.

De reguliere tandartsenij zal deze optiek zeker niet onderschrijven en waarschijnlijk zelfs met kracht bestrijden, gesteund door wetenschappelijke onderzoeken en al. Maar dat lijkt me logisch. Het is natuurlijk niet makkelijk toe te geven dat het al honderdvijftig jaar niet goed is gegaan, terwijl (vrijwel) niemand dat zag of wilde zien, laat staan er kritisch over was. Een enorm gezichtsverlies voor degenen die hun status ontlenen aan hun zo gerespecteerde beroep. Nog afgezien van de mogelijkheid dat patiënten die er ziek van geworden zijn claims zouden kunnen leggen én – niet in de laatste plaats – van de enorme financiële belangen die ermee gemoeid zijn. Het ligt voor de hand dat degene die hier de noodklok luidt gemakkelijk wordt uitgemaakt voor kwakzalver. Maar wat mij betreft ga ik dan maar liever naar een kwakzalver dan naar een kwikzalver!

Er is naar aanleiding van een recent onderzoek nog wel een discussie gaande over het al dan niet voorkomen van het giftige plastic Bisphenol-A in composiet. De samenstelling van composiet is echter niet precies bekend. Van het aanbevolen alternatief voor composiet, te weten ‘componer’ is de samenstelling ook niet precies bekend. Op het desbetreffende onderzoek blijkt zowel methodisch als inhoudelijk nog wel wat af te dingen. Zo is het effect van het gebruik van plastic drinkflesjes (veelal bronnen van Bisphenol-A) niet in de beschouwingen betrokken.

De ervaring van Achnadent is dat de patiënten bij wie het amalgaam is vervangen door composiet, een opmerkelijke gezondheidsverbetering ondervonden.

We blijven de discussie uiteraard volgen en houden u op de hoogte. Sinds december 2012 ben ik ervaringsdeskundige: al mijn amalgaam vullingen zijn bij Achnadent vervangen door composiet vullingen. Nu mijn wortelkanalen nog …  :mrgreen: