Het op deze site gepresenteerde paradigma van de Volmaakte ontwikkeling laat zien wat er te gebeuren staat als we niet luisteren naar de tekenen des tijds: er komt een grote schoonmaak (reiniging, crisis) aan, die de weg vrij zal maken voor noodzakelijke groei.

In het huidige tijdsgewricht, in deze wereld van glas, waarin voor het eerst alles en iedereen (economisch) met elkaar verbonden is, lijkt dat te leiden tot een Apocalyptische gebeurtenis, die niet eerder op deze mondiale schaal vertoond is. We kunnen ons niet verbeelden wat zo’n crisis inhoudt, ook al lezen we de originele Apocalyps, de Openbaring van Johannes. nog zo vaak. Maar de kosmische klok, beschreven inHans Siepel’s Doornroosje en de Apocalyps, stuwt en trekt de mensheid onverbiddelijk naar zo’n turbulente overgangs­periode. Daarin worden de bestaande wereldverhoudingen ongedaan gemaakt en wordt de weg vrij maakt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De mensheid als geheel moet – omdat het oude voltrokken is en niet meer voldoet – een gedurfde, nieuwe stap zetten. En veel tijd lijken we niet meer te hebben.

De weinigen die zich hiervan bewust zijn/worden bevinden zich in de situatie van Noach die zich ondanks alle hoon en onbegrip van zijn omgeving moest voorbereiden op de zondvloed die komen ging. Een ark moest hij bouwen: het zinnebeeld van een nieuwe, het hele leven omvattende wereldbeschouwing, die de nieuwe mensheid drijvend kon houden tot er weer vaste grond onder de voeten voelbaar zou worden. Het is de hoogste tijd dat de Noachs van deze tijd zich met elkaar verbinden en de spirituele krachten bundelen.

Hoewel we ons dus nauwelijks een voorstelling van de komende Apocalyptische periode kunnen maken, moeten we er ons – paradoxaal genoeg – toch op zien voor te bereiden. De vraag is of dat mogelijk is en hoe dan.

Fritz Künkel geeft in Creation Continues een geweldig antwoord. Zijn hele levenswerk gaat over crises en hoe we daardoor heen moeten komen. Zijn antwoord is niet vrijblijvend en zet ons in beweging: we moeten veranderen en dat willen we niet. Ons Ego – onze psychische verdedigingslinie tegen angstaanjagende situaties en mensen – verzet zich met hand en tand tegen deze roep die vanuit de toekomst tot ons komt. Zelfs kankerpatiënten die in levensgevaar zijn, kiezen liever blindelings voor de autoriteit van de man in de witte jas en de daarmee verbonden verwoestende behandelingen, dan voor een genezing brengende verandering van de eigen leefwijze.

Ik ben zoals gezegd een overtuigd aanhanger van deze crisisleer. We hebben nu eenmaal struikelblokken nodig om door schade en schande wijs te worden. Als we in ons leven zo’n struikelblok tegenkomen, raken we in crisis. We doen er dan verstandig aan ons niet te verzetten of te vluchten (in pillen bijvoorbeeld), maar ons ernstig en grondig te bezinnen op wat er niet goed is gegaan. Dat is confronterend, maar we zullen ons er dan – al of niet met hulp van anderen – bewust van worden dat we ons leven moeten veranderen en dat betekent groeien, groeien naar een hoger bewustzijn. Een crisis is een groeisignaal, een uitgelezen kans. Die kans grijpen betekent een grote schoonmaak, het verwerken van het struikelblok en een periode van training in nieuwe vaardigheden om daarmee ruimte te geven aan de ontplooiing van eerder begraven talenten.

Volgens het script van universele wijsheid opent de komende reinigende crisisperiode voor de mensheid als geheel de weg naar een hoger spiritueel bewustzijnsniveau. Op basis daarvan zou dan de taak zichtbaar worden om samen een nieuwe samenleving te creëren op een rechtvaardig gedeelde aarde. Het collectief Ego zal zich zeker met hand en tand verzetten, maar uiteindelijk vinden we de weg omhoog naar een nieuw, voller en beter leven. De power en creativiteit om dat te kunnen doen, komt van het nieuwe wij van de volmaakte ontwikkeling, waarvoor het (hoger) bewuste individu zich met al haar/zijn talenten onvoorwaardelijk wil inzetten: De nieuwe hemel (hoger bewustzijnsniveau) en de nieuwe aarde (nieuwe mondiale samenleving).