Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Blogs

Paradogma

paradigmaTegenwoordig praten we veel over paradigma’s. Voor een beschrijving van wat een paradigma is, sluit ik graag aan bij de definitie die Hans Siepel hanteert in zijn boek Congruente overheidscommunicatie:  Een patroon van aannames, denken en handelen. Ik gebruik hierna kortweg het woord denkstelsel. Iemand die het goed met me voorhad, wees me op het belang van de vitaliteit van een Paradigma. Het moest vooral open en flexibel zijn en tegelijk stevig, maar ook weer niet star. Al discussiërend viel het woord Paradogma me te binnen. Dat is een verstard Paradigma. Elk paradigma krijgt uiteindelijk met verstarring te maken en verwordt tot een paradigma. Dat vraagt dan weer om een nieuw, vers paradigma om onze kijk op en denken over de wereld vrijer, beter, rijker, ruimer te maken en te ontdoen van vastgeroeste aannames en oude weeffouten waarvoor we in de loop van de tijd blind zijn geworden. De vraag is dan natuurlijk hoe staan wij ervoor? Is de wereld waarin we nu leven gebouwd op een nog vitaal paradigma dat nauwelijks aan erosie onderhevig is en nog wel even mee kan of op een verstard, ziek en afbrokkelend paradogma dat zijn langste tijd heeft gehad? Moeten we ons zorgen maken of is er geen reden tot onrust? Gaat het goed of (goed) mis?

Zoals u als trouwe volger weet, heb ik een poging gedaan tot een nieuw Paradigma en wel ter vervanging van het bestaande Paradogma van onze tijd. Dat paradigma komt niet uit de lucht vallen. In 2008 werd langzaam maar zeker duidelijk dat mijn vrouw ernstig ziek was. Ze bleek twee ‘ongeneeslijke’ welvaartsziekten te hebben. De medische molen zette zich direct in beweging met de bekende, onthutsende en onontkoombare behandelingen. Ik heb mijn vrouw, die tot dat moment nog een onbekommerd dagelijks bestaan leidde, nog nooit zo intens ziek en hulpeloos gezien. ‘Gelukkig’ bleek ze allergisch voor chemo te zijn en de artsen wisten niet goed meer wat te doen dan monitoren en afhankelijk daarvan een andere behandelwijze bedenken (hopelijk met nieuwe, experimentele medicijnen).

Ik ben toen in alle ontsteltenis op onderzoek uitgegaan, vooral ook omdat de gedachte me niet losliet dat het hier om welvaartsziekten ging. Allerlei vragen besprongen me. Wat is er mis dan met onze welvaart? En bestaan er ook plekken op deze aarde waar die welvaartsziekten niet of nauwelijks voorkomen? Is er een andere uitweg, zijn er betere oplossingen te vinden? Hoe komt het dat we dit pad überhaupt op gegaan zijn en waar en waarom hebben we dan deze afslag genomen?

Het resultaat van deze jarenlange en nog elke dag voortdurende zoektocht is deze website. En de dagelijkse, confronterende en inspirerende werkelijkheid houdt me daarbij scherp. Ik zie een steeds duidelijker parallel met the rise and fall of the Roman Empire. Maar ook met de situatie van het begin van onze jaartelling, zo’n 2000 jaren geleden. Wat zich toen in het oude Palestina afspeelde in het klein, speelt zich op nagenoeg identieke wijze in onze tijd af op mondiaal vlak. En welke rol speelt de Westerse wereld dan op dit huidige mondiale toneel? Zijn wij het oude Romeinse Rijk, decadent, arrogant en blind voor het eigen verval? En is er tegelijkertijd – voorzichtig – ook iets nieuws gaande, iets hoopgevends dat nog nooit vertoond is? Gaan we een reinigende wereldcrisis, een Apocalyps tegemoet, een heftige periode die de weg baant voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde? Zal de Phoenix verbranden en uit zijn as oprijzen? Heeft de wijze Hopi gelijk?

Op TV zag ik de afgelopen weken een aantal programma’s die in mijn opvatting die kant op wijzen. Als je op de kopjes klikt, kun je de uitzendingen bekijken.

Honing
De Keuringsdienst van waarde gaat op haar altijd kritisch-humoristische manier op zoek naar het biologisch gehalte van honing. De onthutsende conclusie: in alle honing – afkomstig uit alle werelddelen! – zit plastic. En dat blijkt ook zo te zijn met o.m. melk en bier. Dus niet alleen de oceanen zijn vergeven van plastic, maar onze bodem ook. En als je dan bedenkt wat plastic met de gezondheid van ons en onze kinderen doet … Huiveringwekkend en giftig resultaat van onze ongebreidelde welvaart. Slecht geslapen die nacht: geen ontsnappen meer aan  😥 Mondiale vervuiling is een direct en uitsluitend resultaat van onze onvolprezen welvaart. En het raakt arm en rijk evenzeer, net als luchtvervuiling, straling, het gebruik van pesticiden en ander gif in onze dagelijkse omgeving. En dan maar blijven volhouden dat kanker een kwestie van pech is. Laten we – al is het maar voor onze kinderen – in ieder geval eens belangeloos, eerlijk en open onderzoeken wat we hier fundamenteel fout doen!

Klerewereld (v.a. 33 minuten)
Teun van de Keuken en Roland Duong maken in ‘De slag om de klerewereld’ de onzichtbare problemen in de mode-industrie zichtbaar. Het geeft een onthutsend beeld over de medogenloze wijze waarop wij met onze VOC-mentaliteit onze kleding goedkoop weten in te kopen, zonder ons ook maar enigszins te bekommeren om de barbaarse gevolgen van onze hebzucht voor de locale fabrieksabeiders en hun jonge kinderen. Rond de 33e minuut komt een fabrieksdirecteur aan het woord die werkt volgens de principes van Gandhi. Hij is maar ietsje duurder dan zijn minder sociale collega’s maar het lukt hem toch om staande te blijven in deze keiharde klerewereld. Uiteindelijk gaan ze naar de plek waar Gandhi woonde en werkte. Daar staat een beroemd bord: The mad rush. Laten we deze uitweg maar snel ter harte nemen, stel ik voor!

Bankgeheimen
Onderzoeksjournalist Joris Luyendijk schetst een ontluisterend beeld over de bankwereld onder de veelzeggende titel: Het kan niet waar zijn. Sinds de op het nippertje met veel belastinggeld voorkomen val van het mondiale bankenstelsel in 2008 is er nog niets veranderd. Die val had betekend dat de wereldeconomie als geheel compleet tot stilstand zou zijn gekomen. Weg welvaart, weg gas en elektriciteit, weg vervoer, weg voedsel, weg dagelijks levensvoorwaarden, weg alles voor alles en iedereen. Het kan zo weer gebeuren, stelt Luyendijk. Het ligt niet zo zeer aan het bankenpersoneel als wel aan de topbankiers die niet gehinderd door een knagend geweten beslissingen vol risico nemen over uw en mijn geld, maar dat risico zelf niet dragen. Als het mis gaat schiet de regering wel weer te hulp, omdat deze functionarissen daarmee hun toekomstige loopbaan – jawel bij de bank! – veilig stellen. En de burger betaalt toch wel. Luyendijks diagnose is begripvol, maar ook messcherp. Gevraagd naar de oplossing is hij minder stellig en lijkt hij bijna hulpeloos wanhopig: ‘We hebben de slavernij en het vraagstuk van de vrouwenemancipatie – eens zo onoplosbaar lijkend – immers ook opgelost, dus we vinden hier ook wel iets op.’ Hoezo slavernij opgelost, denk ik dan, de rapportage over de Klerewereld nog in vers het geheugen. Enne, het vraagstuk van de vrouwenemancipatie opgelost? Kijk eens even wat er in India aan groepsverkrachtingen plaatsvindt. Zelfs in ons eigen vooroplopende landje hebben we dit al niet eens helemaal voor elkaar. Maar mondiaal gezien – en dat is ook de reikwijdte van het bankenvraagstuk – is er nog maar bar weinig opgelost. Laten we daarom nog eens goed kijken waarom we hier de oplossing gewoon niet zien. Zoeken we wel op de goede plek? Paradogmatisch syndroom?

De Monsanto methode
Monsanto is de grootste fabrikant ter wereld als het gaat om pesticiden, maar ook om zaden. Die zaden worden genetisch gemanipuleerd (GMO) en voorzien van ‘ingebouwd’ gif. Dat zou het spuiten met pesticiden verminderen. Maar het gaat Monsanto eigenlijk maar om één ding. De macht over ons voedsel. Genetisch gemodificeerd voedsel valt te patenteren en de agrariërs zijn via allerlei slimme mondiale handelsverdragen te dwingen om de zaden bij Monsanto te betrekken. Met gif en al! We moeten binnenkort allemaal aan de GMO’s en worden daar ook allemaal (in meer of mindere mate ernstig) ziek van. En de arme boeren die het voor ons verbouwen worden nog ernstiger ziek. In de documentaire is te zien hoe de woordvoerder van Monsanto reageert op de vragen van de Franse interviewer over de zorgwekkende situatie van de doodzieke kinderen van boeren in Argentinië. Gewetenloos, arrogant en botweg agressief. Een veelbelovend topbankier! Nog los van het directe profijt dat de mondiale farmaceuten hebben van het mondiaal consumeren van vergiftigde, gedenatureerde en gedegenereerde gewassen, zouden we ons recht op vrije keuze en het vrij kunnen verbouwen van ons eigen voedsel met hand en tand moeten verdedigen. Degene die de macht heeft over ons voedsel is onze baas. Laten we onze eigen baas zijn en blijven!

Ricardo Semler
De Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler laat zien dat je op een heel andere, positieve manier aan kunt kijken tegen succesvol ondernemen. Hij richt zijn bedrijven zo in dat zijn medewerkers zich gelukkig en gewaardeerd voelen en laat veel aan hun creativiteit en zelfverantwoordelijkheid over. Maar hij wijst nog op andere belangrijke nieuwe manieren van omgaan met elkaar. Hij vindt bijvoorbeeld dat je er bij de aanname van personeel voor moet zorgen dat het totaal een afspiegeling is van de samenleving. Er moeten ook asociale en criminele medewerkers bij zitten. Maar zijn belangrijkste aanbeveling vond ik dat je het niet moet zoeken in het verzamelen van intellectueel talent, van intelligente hoog opgeleide mensen. Het gaat niet om intelligentie maar om wijsheid! In mijn ogen is dit nu echt een weeffout in ons mondiale (Westers-kapitalistisch georiënteerde) systeem: met denken verander je de wereld. Maar het gaat om wijsheid en die leer je niet op school, maar via open en direct contact met je medemens. Arm en rijk, hoog en laag we hebben het allemaal in ons zitten, al lijkt het voor sommigen onder ons, ongeacht status en/of opleiding een onbereikbaar goed.

Redneck Dixon D. White
Ik zag dit filmpje op Facebook en dacht, door het uitbundig enthousiasme van mijn zus, laat ik maar eens even kijken. In het begin denk je wat gaat deze Amerikaanse Patriot me nu vertellen? Maar al gauw merk je dat deze man – op zijn eigen onnavolgbare manier – de wijsheid van moedige zelfreflectie heeft gevonden en een geweldige boodschap heeft voor degenen die tot ‘the white supremacy’ behoren. Voor u en mij dus! Hier gaat het niet om intelligentie maar om wijsheid van een man aan wie je dit totaal niet zou toedichten. Een lesje in inkeer dat we allemaal kunnen gebruiken en dat hopelijk bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken als racisme, vrouwenemancipatie, slavernij, rijkdom, armoede en topbankiers.

Conclusie:
Er is iets grondig mis met de wereld waarin we leven. Maar er is zijn ook tekenen van hoop en verandering. We zijn op weg naar een Nieuwe Hemel (een volgende stap in onze spirituele evolutie) en een Nieuwe Aarde (een daarop gebaseerde nieuwe manier van omgaan met de wereld die we delen met onze medemensen). Voor de fysieke en psychische gezondheid van mijn vrouw heeft deze reis in ieder geval al positieve resultaten gehad. Haar ziektes zijn stabiel en verergeren niet meer. Het oude Paradogma van de medische wereld hebben we achter ons gelaten en het nieuwe Paradigma lijkt voorlopig goed te werken. Nu nog de verdere invulling voor ons omgaan met de Natuur en met de Samenleving. Ik nodig iedereen van harte uit mee te doen. Alle inbreng is welkom!

Tot gauw!
Rob

Immuunsysteem

Het immuunsysteem moet het doen als het om onze gezondheid gaat. Dit krachtige systeem levert ons vitaliteit en wil ons in balans en gezond houden.

Chronische (welvaarts[1])ziekte is een van de meest serieuze signalen van het immuunsysteem. Het systeem waarschuwt ons dat het verzwakt is en hulp nodig heeft. Luister daarom naar de signalen die het systeem afgeeft.

Waak bij de aanpak om je gezondheid terug te krijgen voor symptoombestrijding! Daarmee onderdruk je alleen de oorzaak en wordt de schijn gewekt dat het beter gaat. Maar de ziekte woekert intussen ongehinderd en ongemerkt voort en verzwakt het immuunsysteem steeds meer, met steeds ernstigere risico’s voor je gezondheid.

Het is daarom beter, effectiever en productiever ons immuunsysteem te respecteren en te ondersteunen. Maar hoe doe je dat?

Er zijn meerdere werkgebieden waarop je actie kunt ondernemen:

  • Natuur: zon (vitamine D – bril af) en bewegen (wandelen, fietsen)
  • De inname van voedsel dat je immuunsysteem niet belast (vulling = gedenatureerd, toxisch voedsel), maar in stand houdt (voeding = natuurlijk, onbewerkt voedsel)
  • Het gebruik van lichaamsverzorgende producten (op natuurbasis; je moet het kunnen opeten, want de huid eet alles op wat je er op aanbrengt)
  • Medicijnen: structureel gebruik is altijd symptoombestrijding, verzwakt altijd het immuunsysteem en is dus verslavend. Een ‘shot’ waar mee je ernstige tekorten aanvult om een frisse herstart te hebben, is te overwegen. Daarna moet het immuunsysteem het weer overnemen.
  • Het ontgiften van ons lijf (gebit, alvleesklier, lever/gal, darmen, nieren)
  • Het ontgiften van onze leefomgeving (in en om het huis)
  • Ziel en geest: inspiratie (zoek je roeping en vind de bron van je levensenergie) en stress (leer ermee omgaan en laat je er niet door beperken; houd je eigen leefwereld vitaal en met ruimte voor ontmoetingen met dierbare oude en boeiende nieuwe vrienden)

Je hoeft alleen nog deze algemene principes te vertalen in je persoonlijke plan van aanpak en dan daar naar gaan leven. Het is – omdat je moet afkicken van je oude leven – geen eenvoudige opgave, maar het levert je een prachtig, nieuw, gezonder en langer leven met meer energie en voldoening op.

Succes!

 

 [1] Het woord welvaartsziekte betekent dat het om een ziekte gaat die door onze welvaart veroorzaakt is. Er zit kennelijk iets in ons ‘normale’ Westerse leefpatroon dat het immuunsysteem verzwakt. Meer besloten en nog niet door onze ‘beschaving’ geraakte samenlevingen (Blue zones) kennen geen welvaartsziekten. De mensen worden er stukken ouder dan wij en dan ook nog eens in een prima gezondheid.

Kennedy – deel 2: foutje(s) in de complottheorie?

kennedyIk kreeg onlangs een geluidsopname toegestuurd met een fragment van de speech van Kennedy op 27.4.1961. Heb die meteen in mijn eerdere blog verwerkt en wilde die – omdat hij langer was dan de quote op de foto – vertalen, ook al omdat het soms niet goed te verstaan/begrijpen was wat Kennedy zei. Ik ben toen op zoek gegaan naar de oorspronkelijke teksten en geluidsopnames van de speech en vond een boeiende pagina met de volledige tekst en opname van de speech.

Nieuwsgierig geworden door wat ik daar las, ben ik ook op zoek gegaan naar de bron van de quote op de tweede foto: Er is een complot in dit land dat elke man, vrouw en kind tot slaaf wil maken. Het is mijn intentie om dit complot aan het licht te brengen voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat (President John F. Kennedy, 7 dagen voordat hij werd vermoord). Dat was ook nogal ontluisterend.

Mijn voorlopige conclusie na lezing en beluisteren van dit materiaal: Dit werpt toch een heel ander licht op de zaak en slaat een flink stuk van de onderbouwing van mijn redenering weg. Wat blijkt:

a De speech van 1961
Kennedy doet in zijn speech een beroep op de Amerikaanse pers om – nadrukkelijk zonder dat hij een beperking van de persvrijheid wil invoeren- omzichtig om te gaan met de informatie over de koude oorlog, omdat de Russen – toen de dreigende vijand – daar profijt van zouden kunnen hebben. De quote die op de foto staat wijst in mijn ogen dan ook overduidelijk naar het communistische Rusland en dus NIET naar een complot in eigen land.

b De quote op de 2e foto over het interne complot dat in Amerika gaande zou zijn
Volgens de tweede link hierboven heeft Kennedy dit nooit gezegd en is daar ook geen bewijs voor te vinden.

Toch blijf ik er van overtuigd dat Kennedy vermoord is door binnenlandse partijen, die door de gedurfde en charismatische uitspraken en acties van deze inspirerende jonge president in hun macht werden aangetast. Dat moeten in ieder geval de religieuze machthebbers van toen zijn geweest (katholieken/de paus!, protestanten en joden), de militaire macht (leger, olie- en wapenindustrie), de financiële macht (Kennedy wilde het drukken van het geld niet meer toestaan aan particulieren als de machtige Rotschilds). En niet in de laatste plaats ook degenen die ook toen al op de Nieuwe Wereld Orde uit waren, waarin vrije en zelfbewuste individuen en/of werkelijke democratie (Lincoln: voor het volk, door het volk) moesten worden vervangen door een ongemerkte slavernij der verleidingen (brood en spelen). Kennedy kreeg te veel inspirerende invloed op zijn landgenoten, kwam gewoon te dichtbij de machtigen der aarde en was onomkoopbaar en integer. Hij moest dus weg.

Verder ben ik er, als aanhanger van de oorspronkelijke dieptepsychologie, van overtuigd dat ook Kennedy in die tijd ten prooi is gevallen aan wat Jung projectie noemde. Jung waarschuwde voor deze Westerse valkuil in zijn boek De mens en zijn symbolen (blz. 70). De verwijten die Kennedy vanuit zijn Amerikaans standpunt destijds projecteerde op de Russen, weerkaatsten onverbiddelijk wat er in het onderbewuste, lees in het duistere en verborgene, gaande was in de ziel van Amerika zelf. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Ik denk dat hij zich twee jaar later steeds meer bewust werd van deze projectie en dat in zijn speeches ook steeds meer begon uit te dragen. En – zoals een Iraans spreekwoord zegt – mensen gooien alleen stenen naar een boom die vrucht draagt. De macht is het meest benauwd voor inspirerende, charismatische leiders die met hart en ziel hun volk willen dienen in plaats van de belangen der rijken. Altijd lastig zo’n geest uit de fles!

Je kunt je natuurlijk tenslotte ook afvragen of en in hoeverre de oorspronkelijke uitingen van Kennedy gemanipuleerd, gestuurd en/of eenvoudigweg verdonkeremaand zijn.

Een onderbouwing op betrouwbare en beschikbare gronden is al met al niet zo eenvoudig, maar zou wel aandacht verdienen. Je kunt gemakkelijk het verwijt krijgen dat er dingen uit hun verband zijn gerukt en door wat samenzwerings-gelovigen zijn gepresenteerd, die het niet zo nauw nemen met de werkelijkheid. Wij kritische volgers van het wereldtoneel moeten er voor oppassen, dat we niet te goedgelovig of achterdochtig worden en zelf ook niet aan projectie gaan doen!

Inspirerende overpeinzingen voor de komende dagen toegewenst  😉

Kennedy’s complot

 

kennedyUit President John F. Kennedy’s speech voor de ‘Newspaper Publishers Association’, 27 April 1961 New York:

‘Want we worden wereldwijd geconfronteerd met een ondoordringbare en meedogenloze samenzwering. Een samenzwering die steunt op verdekte middelen om haar invloedssfeer uit te breiden. Een invloedssfeer gericht op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerilla’s in de nacht plaats van een leger bij daglicht. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële bronnen heeft ingelijfd om een strak georganiseerde, uiterst efficiënte machine te bouwen. Een machine die militaire, diplomatieke, spionage-technische, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert’ (bron en foto: www.wanttoknow.nl)

Luister naar zijn speech:

 

 

john-kennedy-enslaveEr is een complot in dit land dat elke man, vrouw en kind tot slaaf wil maken. Het is mijn intentie om dit complot aan het licht te brengen voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat.

President John F. Kennedy, 7 dagen voordat hij werd vermoord (bron en foto: www.wanttoknow.nl).

 

Kennedy onthult hier op twee belangrijke momenten in zijn carrière een sinister, mindblowing geheim, dat nauwelijks te bevatten is. Momenten die hem fataal zullen worden, want hij komt te dicht bij de verschrikkelijke waarheid over de Nieuwe Wereldorde in aanbouw. Hij wordt vermoord op 22 november 1963. We vangen door zijn nalatenschap een glimp op van een onzichtbare maar o zo aanwezige Big Brother, die toen al zijn schaduw vooruit wierp en sindsdien zijn ijzeren greep op de wereld, op de mensheid – op ons dus – langzaam maar zeker verder zou uitbreiden en dat nog steeds doet.

Onderzoek op internet ondersteunt in ruime mate wat Kennedy hier zegt. De werkelijkheid blijkt verbazingwekkender dan de stoutste fantasie en de gebeurtenissen van onze tijd beginnen steeds meer op hun plaats te vallen. Het wereldtoneel wordt beheerst door machtige krachten achter de schermen, die onzichtbaar planmatig en gestaag de uiteindelijke wereldheerschappij nastreven. Klassieke tactieken als Verdeel en heers, Brood en spelen en Landje veroveren worden aangevuld met modernere strategieën gericht op het verwerven van het monopolie op ons voedsel, onze gezondheid, de grondstoffen in de wereld, de energievoorziening, en de leefomstandigheden van de volkeren op deze aarde. Het geheel wordt vervolmaakt door een ijzeren greep op de media (selectieve nieuwsverspreiding, reclame en propaganda) en de wetenschap (wie betaalt bepaalt).

Langzaam beginnen we te zien wat zich al die tijd aan het oog onttrok. De grimmige eindstrijd van een systeem dat zijn langste tijd heeft gehad, ontrolt zich voor onze ogen. Apocalyptische beelden rijzen op en krijgen steeds meer betekenis. De drie grote machtsblokken: politiek, religie en grootindustrie – precies de verleidingen waaraan Jezus in zijn 40 dagen in de woestijn door de duivel werd blootgesteld – werken achter de schermen samen om de wereldheerschappij te verkrijgen.

Waartoe heeft de samenzwering die Kennedy schetst geleid? In wat voor een wereld leven wij inmiddels? En – nog confronterender – wat is onze rol? Ter illustratie en overdenking hierna een aantal links:

Wat is er mis met oorlog?: http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8#t=122
Wat er mis is met ons voedsel?: http://www.youtube.com/watch?v=spoucYXa3-A
Wat er mis is met onze gezondheid?: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml
Wat er mis is met de media?: http://www.wanttoknow.nl/overige/toonaangevende-journalisten-onthullen-grote-doofpotschandalen-in-de-media/
Wat is er mis met de wetenschap?: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wetenschappelijk-onderzoek-toont-wetenschapsfraude-aan/

Als dit allemaal waar is, is dan alles verloren vraag je je na het zien van deze informatie af. Maar er zijn tegenkrachten aan het werk. De grondstoffen raken op, de mondiale crises op financieel, religieus en economisch vlak zijn niet meer onder controle te houden en – misschien nog wel het belangrijkste – de voorhoede van de langzaam ontwakende mensheid roert zich steeds meer. En laten we moeder Natuur niet vergeten, die met haar zelfhelend vermogen niet door mensenhand te beheersen heuse natuurkrachten ontketent tegen de nietsontziende vergiftiging van de aarde.

De druk op de geheime nieuwe wereldorde in aanbouw wordt zo steeds groter en de machthebbers die de plannen samen hebben gesmeed, vertrouwen elkaar steeds minder. De strijd om de absolute alleenheerschappij over de wereld staat op ontbranden. De wantrouwige hongerige machtswolven in schaapskleren kijken al om zich heen hoe ze elkaar dan bij de strot kunnen grijpen en verscheuren. Eén moet uiteindelijk winnen!

De gevolgen van deze titanenstrijd voor onze wereld lijken niet te overzien. Maar misschien komt die strijd er gewoon niet, omdat dit nieuwe gebouwde Babylon onder het gewicht van haar eigen arrogantie bezwijkt nog voor de vlag op het hoogste punt kan worden gehesen.

Al met al lijkt het er zo bekeken ook niet beter op te worden. Maar als we ons bewust worden van deze penibele situatie en die ook kunnen accepteren zonder erin te berusten, zien we steeds beter dat de belangenstrijd steeds openlijker en meedogenlozer wordt gevoerd. De schaapskleren van de opgedrongen democratie: de strijd tegen het terrorisme, de economisch gedreven ontwikkelingshulp, de gestolen welvaartsgroei, de goede doelen aflaat, de wetenschappelijke ‘bewijzen’, de commercie-gedreven medische zorg, de gepatenteerde grootschalige voedselvoorziening, de ‘onafhankelijke’ journalistiek, beginnen scheuren te vertonen en worden soms ook onverbloemd afgeworpen. Wie oren heeft , die hore.

Zondvloed
Als Noachiaan zie je zo de voortekenen van een naderende zondvloed, die zich voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid op mondiaal niveau zal manifesteren. Een zondvloed die de huidige op materiële fundamenten gebouwde wereldorde zal overspoelen. Het huis gebouwd op drijfzand, dat zal vergaan (and great will be the fall of it …). Sommigen zeggen dat deze ineenstorting zelfs met opzet zal worden veroorzaakt door de krachten achter het complot waar Kennedy op doelde. Het complot dat de wereldbevolking drastisch wil verminderen en in slavernij wil leiden. Een derde wereldoorlog, zoals de Rothschilds al eeuwen geleden planden? Kan het nog erger? Vergaat de wereld? Of moet dit gewoon gebeuren omdat een reinigende crisis noodzakelijk is om de uitweg te banen?

Uitweg
Als Noachiaan zie je gelukkig ook de contouren van de uitweg uit deze reinigingscrisis: een spirituele Ark van Noach, waarmee de mensen die samen op weg willen naar een hoger bewustzijnsniveau, zich tijdens de materiële zondvloed op een spiritueel bewustzijnsfundament staande – of eigenlijk drijvende 😛 – kunnen houden. De uitweg uit deze ongekende  materiële crisis is een spirituele uitweg. De (h)erkenning dat het spirituele het primaat heeft en het fundament is van ons materiële bestaan. De Spirit die de materie ondersteunt, zoals een tafel het tafelkleed ondersteunt. De Spirit die wij als individuen ervaren als we ons bewust aansluiten bij de groep waartoe we wensen te behoren en ons er met hart en ziel, met al onze talenten voor inzetten. Niet omdat ervan willen profiteren, maar omdat we begrijpen dat we pas echte voldoening in ons bestaan vinden, als we met hart en ziel geven en delen. Dat zijn de contouren van de eigentijdse Ark.

We ondervinden aan den lijve dat de paradox waar is: Hoe meer je geeft hoe meer je krijgt. En het tegenovergestelde is ook waar: wie wil krijgen blijft met lege handen achter. Geven is een uiting van moed en vertrouwen, willen krijgen een uiting van angst en achterdocht. Anders gezegd: Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er evengoed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. En we hebben wijsheid nu harder nodig dan ooit. Wijsheid niet zo zeer gezien als statische en vergankelijke kennis, maar veel meer als een dynamische onvergankelijke creatieve eigenschap die ons allen geschonken is en waardoor we – als we bereid zijn onze struikelblokken te overwinnen en door onze crises heen te gaan – een steeds hoger bewustzijn kunnen bereiken. Dit is de weg omhoog naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Ik wens u een behouden (hemel)vaart …

Mazzelen

vaccinatieHet valt me op dat de uitbraak van mazelen in de media van twee kanten belicht wordt. Aan de ene kant staat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dat door het merendeel van de bevolking als dé autoriteit wordt gezien en aan de andere kant de gemeenschap(pen) uit de zogeheten Bible Belt, de mensen die volgens hun religieuze overtuiging het vaccineren afwijzen. Wat ik niet hoor of lees is een – in mijn ogen zeer relevant – derde geluid, dat in het geheel niet aan bod komt. Het is het kritische geluid van de tegenstanders van vaccinatie. Die laten hun kinderen ook niet vaccineren, maar doen dat niet op grond van religieuze overwegingen. Bovendien is het toch zo dat gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen elkaar geen kwaad kunnen doen, mits het vaccin natuurlijk werkt …

Ik wijs voor meer informatie over de – in mijn ogen zeer terechte – forse bezwaren tegen vaccineren en grote risico’s ervan naar deze pagina. Mijn vraag is: hebben onze vrienden uit de Bible Belt nu te maken met de gevaren van de mazelen of zijn ze – zich waarschijnlijk niet eens bewust van nog weer een derde kijk op deze ziekte – aan het ‘mazzelen’ als ze hun kinderen niet laten vaccineren?

Vaccineren is een vorm van repressie, verdringing, symptoombestrijding. Een uiting van angst, van wantrouwen, van het vermijden van problemen die zich mogelijkerwijs zouden kunnen gaan voordoen. De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.

Die vrees voor ziektes is ontstaan in het tijdperk van voor de vaccinaties, toen we nog aan allerlei epidemieën ten onder gingen. Louis Pasteur dacht rond 1850 de oplossing gevonden te hebben en wees de microben aan als de veroorzakers van ziekten. Dat was koren op de molen van zijn machtige industriële en politieke vrienden, die begrepen dat deze vondst veel meer geld en macht zou opleveren dan wat de tegenstanders van Pasteur (Beauchamps en Bernard) beweerden. Die stelden dat de staat van het immuunsysteem bepaalt of je ziek wordt van invloeden van buitenaf of juist gezond blijft. De lichaamseigen microben komen ons  in die opvatting waarschuwen dat we iets niet goed doen. En ze zijn ook nog eens de hulptroepen die onze afvalstoffen komen opruimen, waardoor het immuunsysteem levenslang werkende afweerstoffen kan opbouwen. Op zijn sterfbed bekende Pasteur dat dat de juiste zienswijze was. Maar het was toen al te laat. De medische industrie had zich al meester gemaakt van deze in vele opzichten zo verleidelijke opvatting. Status en geld lonkten en vertroebelden het onafhankelijk denken en de dienstbaarheid. De patiënt vond het ook prima zich te kunnen toevertrouwen aan de man in de witte jas.

Er gebeurden in die periode in de westerse wereld twee dingen tegelijkertijd: de leefomstandigheden (hygiëne ,voeding, medische verzorging, woonsituatie) van de bevolking verbeterden én men ging medicatie en vaccinatie steeds meer toepassen op patiënten en later ook preventief op de gezonde bevolking ter voorkoming van epidemieën. Maar daardoor bleef de vraag wat nu de ziekte veroorzaakte. Waren het de leefomstandigheden of de microben? En … waarom zijn er in onze huidige westerse wereld, waar de leefomstandigheden toch zo prima zijn, dan nog zo veel (welvaarts)ziekten? Toch dus die gemene microben, ben je geneigd te denken. Anderzijds beseffen we maar al te goed, dat onze vrienden van Big Pharma botweg gezegd megabelangen hebben als er vijanden bestaan die ons en onze gezondheid bedreigen. Een soort War on terror, die uitgeroepen is door de oorlogsindustrie, omdat de Russen nu onze vriendjes zijn. We hebben kennelijk vijanden nodig voor onze economie. Zo ook Big Pharma en andere belanghebbenden: ons gezonde immuunsysteem levert niets op, behalve dan een betaalbaar zorgsysteem en een prettige situatie voor de boer en de groenteman. In China betaalde men vroeger de dokter zolang men gezond was. Bij ziekte kreeg de dokter niets. Goed systeem!

Onze huidige ziekten zijn niet voor niets welvaartsziekten. Werden we vroeger (of worden we nu in de derde wereld) ziek door armzalige leefomstandigheden, nu worden we ziek door een ongezonde en ronduit toxische leefstijl, inclusief een omgeving vol vervuiling en straling. Op deze website ga ik daar uitgebreid op in. Bekijk ook het (engelstalige ) filmpje over de Blue Zones, de gebieden op aarde waar mensen heel oud worden en daarbij kerngezond blijven!

Ik volg al met al hier de lijn van Beauchamp en Bernard. De mazelen komen ons zo redenerend dus waarschuwen dat we iets niet goed doen én ze komen ons helpen het immuunsysteem van onze kinderen beter toe te rusten voor de toekomst. De kids die er erg ziek van worden, hebben klaarblijkelijk een ongezonde lifestyle en de ouders doen er goed aan zich – net zoals wij allen! – daarop te beraden. Met mazelen kun je niet vertrouwen op mazzelen! Hier is juist het luisteren geboden naar wat de mazelen ons te vertellen hebben. We moeten ons uit naam van onze kinderen niets wijs laten maken, ons gezonde verstand gebruiken, kritisch lezen en dan actief aan de slag gaan.

Dat geldt voor alle drie de hierboven beschreven zienswijzen:

  • Voor de voorstanders van vaccinatie is er geen enkele garantie dat het vaccineren ook echt helpt. Het risico op bijwerkingen en de belasting van het immuunsysteem van de kids is aanzienlijk. Uw kinderen worden er niet gezonder van. Het is op zijn minst de moeite waard om uw oor te lenen aan het derde geluid.Op deze pagina vindt u behartenswaardige dingen.
  • Voor de mensen die uit geloofsoverwegingen niet vaccineren en waarvan het kind de mazelen krijgt, is het zinvol nog eens goed te kijken naar het leefpatroon van hun kinderen. Ook uw kinderen worden – net als wij allen – bedreigd door een toxische omgeving waar we ons niet altijd bewust van zijn en ze hebben uw bescherming als opvoeder nodig. En als ik me niet vergis – ik ben niet gelovig opgevoed, dus kan het mis hebben – strookt de gedachte dat het allemaal draait om het immuunsysteem, in veel opzichten met uw geloof.
  • Voor de mensen die op grond van bovenstaande redenering en de serieuze waarschuwingen op deze pagina hun kinderen niet vaccineren, geldt dat ook voor u een voortdurende bezinning over het leefpatroon van uw kinderen noodzakelijk is en blijft. Er is nog een lange, maar hoopvolle weg te gaan …

Ik wens iedereen een krachtig immuunsysteem toe  😀

Een bacterie genaamd Lucia de B.

luciadeberkLaatst kwam de zaak van Lucia de B. weer eens in het nieuws als een van de grootste gerechtelijke dwalingen ooit. Een toegewijd zorgverleenster werd voor moordenaar aangezien en dat alleen omdat ze steeds op de plaats was waar ze hulp wilde verlenen aan haar doodzieke patiënten. Ik moest meteen denken aan de misvatting van Louis Pasteur over de al even toegewijde zorgverlener die ons komt helpen als we ziek zijn: de bacterie. Die is ook altijd ter plaatse om ons te ondersteunen als we ziek zijn, krijgt ook overal de schuld van en wordt via officiële instanties veroordeeld en uitgebannen. Een van de grootste medische dwalingen ooit.

Maar er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel degelijk kwaad in de zin hebben en schadelijk zijn voor de samenleving. Robert M. de man die jarenlang kinderen die aan hem waren toevertrouwd misbruikte en beschadigde is een schrijnend voorbeeld daarvan. Hij heeft ontegenzeggelijk schadelijke eigenschappen en we moeten onze kinderen tegen zijn gedrag in bescherming nemen. Dit is een lastig vraagstuk. Moeten we hem levenslang opsluiten, uitbannen? Of moeten we ons als samenleving beter wapenen tegen dat soort beschadigend gedrag? En hoe komen we met deze dramatische gebeurtenissen in het reine? Hoe komt een mens zo? Hoe gaan we om met daders? Indrukwekkend was wat dat betreft het antwoord dat een jonge man gaf, die meemaakte wat er in de bioscoop gebeurde toen de Batman-shooter om zich heen begon te schieten. De – op sensatie beluste – vraag van de interviewer was: ‘Wat zou je doen als hij nu voor je stond?’ Het antwoord was al even onverwacht als inspirerend: ‘Ik zou hem vergeven, want niemand wordt zo geboren’. We moeten leren van wat ons overkomt en er sterker, bewuster van worden. Hoe kon het  zover komen met onze broeders en wat hebben hun misdragingen (en die van ons zelf) ons te zeggen? We doen klaarblijkelijk iets (on)bewust niet goed en hebben dat niet door.

Ook hier dringt zich de vergelijking op met een schadelijke bacterie die van buitenaf onze gezondheid bedreigt. Hun activiteiten duiden er ook op dat we nog niet toegerust zijn op het pareren van schadelijke invloeden van buitenaf.  Ze komen ons zeggen dat we ons daarvan bewust moeten worden en ons leven beter moeten inrichten. Hebben we niet zelf de komst van de externe bacterie veroorzaakt? Leven we wel gezond genoeg of is ons immuunsysteem verzwakt door ons eigen (0n)bewust verkeerde leefpatroon? Gaan we de vijand bestrijden of gaan we ons immuunsysteem dusdanig wapenen dat het lichaamseigen interne bacterieleger de externe bacterietroepen aan kan? Ouderwets uitzieken zou het immuunsysteem beter toegerust maken op verdere bedreigingen van onze gezondheid van buitenaf. Of blijven we ook deze vijand onderdrukken, uitbannen via kunstmiddelen van buitenaf? Structureel medicijn- en/of supplementengebruik is medisch gezien altijd een zwaktebod.

Niet alleen de dader wordt zo opgesloten, maar wij zelf ook. Samen gevangenen van een dwaling, die grotendeels veroorzaakt wordt door een soort bedrijfsblindheid. En die wordt dan weer veroorzaakt door een verkeerde focus, een te klein diafragma, gericht op het krijgen van gelijk. Het is ook lastig ongelijk te bekennen. Onze toewijding, ons aanzien en onze status is in het geding. We verzetten ons onbewust tegen de gedachte dat we het niet bij het rechte eind hebben en hulpvaardige buitenstaanders met een open blik opeens zouden zien hoe het werkelijk zit.   Het aloude beeld van de splinter en de balk rijst onwillekeurig op in onze gedachten en ook hier dwalen we. We geven de goedbedoelende omstanders met de open blik (niet gehinderd door splinters of balken) de schuld en bannen ze uit, en dan vooral uit onze gedachten. Het is maar al te menselijk. Toen Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam, werd hij aanvankelijk op eenzelfde manier door de wetenschap weggehoond. Einstein was een ongestudeerde kantoorklerk, een hulpvaardige omstander met een open blik …

Lucia de B. heeft terecht eerherstel gekregen en we hebben haar onze nederige excuses gemaakt. Nu de bacterie nog!

Angelina Jolie, deel 2

wallpaper_angelina-jolie_animaatjes-200In aanvulling op mijn eerdere blog wil ik hier graag nog wat – zorgelijke maar verhelderende – extra informatie geven, die ik ontving via de dagelijkse nieuwsbrief van de Amerikaanse dr. Mercola. Los van de reclame voor allerlei alternatieve producten, belicht Mercola een scala aan gezondheidsfacetten op een boeiende, kritische en alternatieve manier. Het bericht valt samen met een artikel op Nu.nl, dat de tante van Angelina is overleden aan borstkanker. Weer een ‘bewijs’ voor de juiste beslissing van onze Angelina.

Over de borstkanker van Angelina Jolie belicht de nieuwsbrief een aantal interessante, voor mij nieuwe facetten:

Vals gevoel van veiligheid
Je kunt je de vraag stellen of het verwijderen van borsten niet een vals gevoel van veiligheid geeft. De werkelijke oorzaken voor het ontstaan van de kanker zijn immers niet weggenomen.

Risico leidt niet automatisch tot kanker
Vrouwen met een defect aan het borstkanker gevoeligheids gen (BRCA) hebben 45-65 procent meer kans op borstkanker. Maar slechts zo’n 2 procent van de gediagnosticeerde borstkanker wordt ook echt veroorzaakt door het defecte gen. Het is van belang te beseffen dat als je de drager bent van het defecte gen, dat niet automatisch betekent, dat het defect ook voorbestemd is tot kanker te leiden. Het gaat slechts om een genetische gevoeligheid voor kanker, waarop je attent moet zijn. Er zijn vele alternatieven die het risico op kanker dramatisch verminderen door de keuzes die je maakt in je leefpatroon.

Bijna al onze erfelijke informatie is gepatenteerd!
Hierdoor zijn monopolies gecreëerd die de vooruitgang van genetisch onderzoek verhindert en de er aan gerelateerde medicijnen onnodig kostbaar maken.

Opmerking mijnerzijds: Dit is echt beangstigend. Wat me vooral zorgen baart, is dat de monopolisten (lees Big Pharma) de medische wereld en ons dus van alles wijs kunnen maken. Zij zijn de bezitters van de – door hen beschermde en voor ons afgeschermde – informatie over de erfelijkheid van de mensheid. Op het hiermee verband houdende Pillenbedrog (het gaat per saldo om de omzet nietwaar?)  ben ik in mijn vorige blog uitgebreid ingegaan.

Lees hier het hele (Engelstalige) artikel.

Het Pillenbedrog: tijd voor verandering

 

An ornate clock with the words Time for Change on its face

An ornate clock with the words Time for Change on its face

Ik las net een zeer moedig artikel in Trouw van de hand van insider en huisarts Hans van der Linde over de misleiding van de pillenindustrie. Zeer lezenswaard. Hij laat zien hoe artsen en hun patiënten gewetenloos misleid worden door een farmamarketing-machine die maar één doel heeft: heel rijk worden aan mensen die ziek zijn en dat met pillen die niet wetenschappelijk onderzocht en dus altijd onbewezen veilig zijn en onbewezen effectief. Als gevolg daarvan stierven de laatste decennia honderdduizenden patiënten, gewone mensen zoals u en ik. Proefkonijnen zijn we.

In de farmamarketing gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden om. Vakbladen leggen de fijne kneepjes uit via ‘mollen’. Een M.O.L. is een Medische OpinieLeider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen. Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. De opinieleiders worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan onderzoeken, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen enzovoort. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten, die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

En de universiteiten doen lustig mee en dat vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid. De farmaceutische industrie heeft hierdoor in hoge mate vrij spel. De aankomende artsen krijgen het toedienen van medicijnen met de paplepel ingegoten tijdens hun opleiding. De gevestigde, voorschrijvende artsen worden verder structureel ingepakt via de nascholing, die niet door de overheid, maar door de industrie zelf worden verzorgd. Daar worden miljoenen ingestoken. We studeren tegenwoordig dan ook geen geneeskunde meer maar medicijnen.

Eenzelfde situatie als deze doet zich voor bij vaccinaties. Daar wordt vooral ook nog eens gebruik gemaakt van het opwekken van angst. Angst voor de (soms zeer geringe) mogelijkheid van erfelijke ziekten, voor bacteriën, virussen, epidemieën en nog veel meer. Ook hier opinieleiders, universiteiten en voorschrijvende artsen die er voor zorgen dat vaccinaties die altijd onbewezen veilig zijn en onbewezen effectief massaal kunnen worden verkocht en toegediend. De overheid (ofwel wij van onze belastingcenten) betaalt. Allemaal ten koste ook weer van gewone mensen zoals u en ik en niet te vergeten van onze kinderen. En we zijn eenvoudig te beïnvloeden omdat we ons zorgen maken als er weer een als deskundige opgevoerde witjas ons in zorgvuldig gekozen bewoordingen op TV komt vertellen dat we onze prik moeten gaan halen, want anders gaat het niet goed met ons aflopen.

In de kankerindustrie gaat het al niet anders. Deze geldverslindende miljardenindustrie maakt ook gebruik van mollen en bekende persoonlijkheden (zie mijn blogs over Angelina Jolie) om angst aan te jagen. De economische belangen zijn enorm en bewezen natuurlijke alternatieven worden juridisch bestreden en weggehoond. De film Cancer is curable now geeft een duidelijk en onthutsend beeld dat verdacht veel overeenkomsten vertoont met het artikel van Van der Linde. Het werkelijke genezingspercentage van chemo en bestralingsbehandelingen ligt volgens de film rond 6%, maar dat is een genezing zonder enige garantie voor de toekomst. Schoon ben je volgens de gevestigde industrie nooit. Dat er langs natuurlijke  weg genezing mogelijk zou zijn, wordt door diezelfde industrie als gevaarlijk bestempeld en/of eenvoudigweg weggehoond.

Allemaal bewuste opgezette – maar vaak onbewust uitgevoerde – misleiding dus. Dat zou toch strafbaar moeten zijn, denk je dan zo. Maar het wijst er vooral op dat het tijd is voor verandering. Dat moet immers toch anders kunnen vraagt een mens zich af. En dat is ook zo. Nog afgezien van de enorme economische belangen, speelt er namelijk nog een andere kwestie en wel die van de Pasteur-doctrine. Op deze in mijn ogen foutieve doctrine is de hele huidige medische wereld gebouwd. Medio negentiende eeuw stelde Louis Pasteur dat ziekten veroorzaakt werden door bacteriën, virussen e.d.. En die moesten bestreden worden met – u raadt het al – medicijnen en vaccinaties. Zijn tegenstanders Beauchamps en Simon stelden daar tegenover dat het niet de micro-organismen waren, maar een verzwakt immuunsysteem (het terrein). De microben zijn in die opvatting slechts ‘Gods schoonmaakploeg’, die altijd op de Plaats delict aanwezig zijn. Ze zijn niet de oorzaak, maar onze helpers en waarschuwers. Pasteur die machtige vrienden had in de politiek en zo zijn doctrine kon vestigen, erkende zijn ongelijk op zijn sterfbed en gaf toe dat de opvattingen van zijn rivalen juist waren. Maar het kwaad was al geschied: tot op de dag van vandaag is de medische wereld niet meer bezig met het herstel van het immuunsysteem, met geneeskunde dus, maar met het bestrijden van microben, symptoombestrijding dus en de daarbij behorende wapens: pillen, vaccinaties, chemo en operaties.

En die benadering levert allemaal ook veel meer op aan geld, status en macht voor de medische wereld dan de geneeskunde, die geen gebruik wil maken van al die middelen van buitenaf en zich richt op de versterking van het immuunsysteem (terreingeneeskunde). Aan die geneeskunde valt immers niets te patenteren en dus niet meer te verdienen dan een eerlijke boterham. De enorme kosten voor het huidige zorgsysteem zijn aldus bijna als vanzelfsprekend voor de samenleving, die opdraait voor de exorbitante winsten en salarissen die in de medische wereld heel normaal gevonden worden. De kosten zijn dus gewoon voor u en mij, omdat we onze medemensen niet willen laten lijden en omdat we weten dat ook wij en onze kinderen ziek kunnen worden.

En we worden ook ziek omdat onze omgeving vol met ziekmakende factoren zit. Lees meer in de rubriek Informatief on der Gif. Een van de belangrijkste bronnen van ziekmakend gif in ons dagelijks leven is ons voedsel. En laat nu juist ook hier eenzelfde opvatting heersen over onze gezondheid: het zijn de micro-organismen van de natuur en de insecten die bestreden moeten worden. Met wat? Met gif natuurlijk! Het voedsel op het land, de dieren in de wei en de stal, de opslag van voedsel, de pakjes in de schappen we doen er ongebreideld aan giftige symptoombestrijding. En de insecten maar hun best doen om de rommel die we zelf eerst maken voor ons op te ruimen en ons te waarschuwen voor ongezond voedsel. Ze maken zichzelf er zelfs resistent voor! Maar dan verzinnen wij nog wel weer een nog giftiger goedje, waartegen ze na een tijdje ook weer resistent worden, enz. De koude oorlog van de vorige eeuw heeft zich niet alleen verplaatst naar het strijdtoneel van het terrorisme, maar ook van de voedingsindustrie. Want vijanden hebben we nodig, anders verdienen we alleen maar een eerlijke boterham. En  ja ook hier is er dus een miljardenindustrie met grote belangen voor alle deelnemers. Ook deze industrie heeft mollen die ons via de media laten weten dat genetisch gemodificeerd voedsel toch zo goed voor ons is en dat die E-nummers geen kwaad kunnen omdat ze binnen de (via de industrie zelf gegenereerde) norm vallen. En ja die antibiotica-resistentie van de mens door het grote gebruik daarvan bij dieren is wel wat zorgelijk, maar we vinden er wel wat op. Eet u gerust door lieve mensen! En als u ziek wordt, hebben we een geweldig en zeer geavanceerd medisch apparaat dat u van alle gemakken voorziet. Gewoon even een pilletje en het komt goed.

Lijkt wel op een vicieuze cirkel niet? Een door mensenhand gecreëerde duivelskring waarin we met zijn allen gevangen zitten. Er zijn veel aanwijzingen op internet te vinden voor het bestaan van een kleine groep grootindustriëlen uit de chemische-, farmaceutische- en voedingsindustrie, die deze vicieuze cirkel van onze basale levensbehoeften bewust hebben gecreëerd en mondiaal steeds verder uitrollen (lees winstgevender maken). De Codex Alimentarius is een uitvloeisel daarvan. Een door private partijen (lees de Grootindustrie zelf) opgesteld wereldhandelsverdrag dat op dit moment door alle regeringen in de wereld wordt ondertekend. Het verdrag stelt dat ALLE natuurlijke voeding giftig is en dat daarom alle gewassen genetisch gemanipuleerd (lees patenteerbaar) MOETEN worden en dat ALLE (pluim)vee met – gepatenteerde – antibiotica en hormonen behandeld MOETEN worden.

Degenen die zijn eigen groente op natuurlijk wijze wil verbouwen of de eigen kippen op natuurlijke wijze wil houden, is in overtreding en zal worden vervolgd. Niet door de regeringen maar door de Grootindustrie zelf. De grootste gif- en zadenproducent, het beruchte Monsanto, vervolgt in Amerika al boeren die op natuurlijke wijze gewassen verbouwen en waarbij op hun land gewassen zijn gevonden, die uit gepatenteerde zaden komen van Monsanto. Er hangt hun een gevangenisstraf boven het hoofd van enkele jaren. Kunnen zij er iets aan doen dat dit gebeurt? Nee natuurlijk niet en ze willen ook niet dat het gebeurt. Hun oogst gaat erdoor naar de knoppen. Je zou toch zeggen dat het juist Monsanto is, die in overtreding is en het land van die boeren heeft besmet met door hen geproduceerde onnatuurlijke zaden? Het miljardenbedrijf gaat deze strijd uiteraard winnen, want er staat een heel leger van de beste juristen klaar om de boeren veroordeeld te krijgen. De belangen van Monsanto wereldwijd zijn gewoon te groot. Inmiddels blijkt onze hele veestapel al genetisch gemodificeerd voedsel uit Amerika te eten. Onnatuurlijk diervoedsel dat grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. En wij eten er dus ongemerkt al van mee via onze besmette nationale voedselketen.

Hoog tijd voor bewustwording en verandering lijkt me. Mijn persoonlijke boodschap: Wees wijs met je gezondheid en je voeding en laat je niks wijsmaken, ook niet door mij! De keus is uiteindelijk aan jou: wil je uitgaan van de kracht van je eigen immuunsysteem en neem je het heft in eigen hand of doe je liever mee aan de gevestigde symptoombestrijding via de reguliere zorg? Of ga je te rade bij het alternatieve circuit, waar de oorspronkelijke geneeskunde nog te vinden is? Lastige vragen en zeker geen makkelijke afweging, maar wel gezond gedachtenvoedsel zonder onnatuurlijke toevoegingen!

Angelina Jolie

 

 

wallpaper_angelina-jolie_animaatjes-200Het is toch uiterst verdrietig om in het nieuws te lezen dat Angelina haar borsten heeft laten verwijderen en nu ook nog eens overweegt haar eierstokken preventief weg te laten halen. En dan bedoel ik natuurlijk niet voor de mannen die dat vooral jammer vinden van die borsten, terwijl ze die eierstokken eigenlijk maar al te graag zouden willen missen. Ik word werkelijk verdrietig en eigenlijk gewoon opstandig omdat die ingrepen onnodig zijn en gebaseerd op een wetenschappelijk-mechanische kijk op wat onze genen ons wel niet aan kunnen doen.

Genen staan tot onze beschikking en wij kunnen ze bewust en met respect behandelen of onbewust en met een vijandige houding tegemoet treden. De onvolprezen dokter Hans Moolenburgh zei het heel treffend: ‘Genen zijn de toetsen van een keyboard, maar wij spelen erop’.

We zijn de smid van ons eigen geluk. En van onze eigen gezondheid, zou ik daar aan toe willen voegen. Borst- en eierstokkanker hebben een oorzaak, al wil de medische wetenschap ons doen geloven dat het domweg pech is of anders gezegd de schuld van de genen. Alsof we geen eigen verantwoordelijkheid hebben, geen invloed, geen regie over onze eigen genen, over de toetsen van ons eigen keyboard.

Wie op onderzoek durft uit te gaan komt er al snel achter dat ons hele bestaan doordrenkt is van gif. We leiden zonder het in de gaten te hebben een zeer toxisch bestaan. Wereldwijd maar vooral in onze Westerse wereld. Onze dagelijkse voeding zit vol met gifstoffen, onze lichaamsverzorgende producten ook, ons water, onze lucht, onze grond, onze oceanen, onze huizen en gebouwen. Tel daarbij op de straling van zendmasten, wifi en mobieltjes en we worden aan alle kanten belaagd door toxische stoffen en straling. Die stoffen tasten ons immuunsysteem aan en verzwakken het zeer gestaag maar zeker tot een niveau dat we geen weerstand meer kunnen bieden aan die toxische vijand van buitenaf. Afhankelijk van de robuustheid van onze fysieke constitutie kunnen we het korter of langer uithouden zonder flink ziek te worden.

Er zijn vele mogelijke oorzaken onderzocht en gevonden voor het ontstaan van borstkanker en andere welvaartsziekten. Het woord zegt het al: ziekten die ontstaan door welvaart. Die komen niet voor in die plekken op onze Aarde die Blue Zones worden genoemd. Voor borstkanker worden o.m. de volgende oorzaken genoemd: het dragen van BH’s, het drinken van alcohol, gebruik van deodorant, in combinatie met het scheren van de oksels. Lees meer in dit artikel. Maar niet iedereen krijgt borstkanker als men deze gewoonten heeft. Je moet er erfelijk gezien wel ‘vatbaar’ voor zijn ofwel je constitutie moet daar een zwakke plek hebben. De onlangs met veel tamtam gepresenteerde persoonlijke DNA-map kan uitkomst geven over je kwetsbaarheid op dat punt, zodat je je leefpatroon kunt aanpassen op de hier genoemde factoren. Zo nemen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen doen en laten en vertrouwen op de kracht van ons eigen immuunsysteem, dat ons sterk houdt als we het maar niet overbelasten met al die toxische welvaartsverleidingen die we normaal zijn gaan vinden.

Maar de medische wetenschap denkt en handelt zo niet en er spelen bovendien grote belangen, zakelijk (kankerindustrie is een miljardenindustrie) maar ook persoonlijk (je status als wetenschapper en medicus staat op het spel). Angelina Jolie als  – hoe wrang – boegbeeld van deze medische wereld, een voorbeeld voor alle andere ‘moedige’ vrouwen die bang geworden aan preventieve zelfverminking gaan doen.

Onze genen als de gepropageerde interne vijand, die ons letterlijk angst inboezemt. Big Pharma en in haar kielzog Big Food heeft een monster gecreëerd dat het prachtige prinsesje wil verslinden. En dan trekken moedige prinsen in witte jassen hun scalpel-zwaard en schieten de onschuld te hulp. Helaas wordt dat zwaard niet geheven tegen de producent van het monster, maar tegen het moedige prinsesje dat nu manmoedig met kunstig door weer ander prinsen vervaardigde plaatsvervangende vrouwelijkheid verder moet. Zou ze nog lang en gelukkig leven, nu de oorzaak van haar welvaartsziekte er nog gewoon is en in een andere gedaante zo maar terug kan keren. Of zouden haar eierstokken echt haar laatste offer zijn?

Ik hoop dat steeds meer vrouwen zullen gaan begrijpen dat dit soort bewust door een Boze Tovenaar geproduceerde sprookjes niet echt zijn. Maar gezien de eerste reacties lijkt het een kwestie van tijd voordat de eerste (promo)film verschijnt. Hopelijk niet van Disney.

Lemmingen

 

lemmingIk heb het onbestemde gevoel dat we met onze Westerse wereld als lemmingen onderweg zijn naar een onbekende bestemming. Niets lemming-selijks lijkt ons immers vreemd. We lopen maar achter onze ‘Voorgangers’ aan in het blindelings geloof, het vaste vertrouwen dat die de weg toch wel zullen weten?? Al die regeringsleiders, dokters, farmaceuten, wetenschappers, professoren, hoogleraren, werkgevers, voedselproducenten,  journalisten en verslaggevers, TV-producenten en -commentatoren, succesvolle zakenmensen, religieuze leiders, popsterren met een missie, de USA als hoeder van deze wereld …

Maar wat beweegt deze Voorgangers eigenlijk? Hebben ze wel het beste met ons voor en zijn we niet te goed van vertrouwen? Ik durf de vooronderstelling wel aan dat het hen – veelal onbewust – gaat om macht, geld maar vooral ook om het aanzien van hun medemensen. Het idee dat mensen tegen je op zien en afhankelijk van je zijn, geeft namelijk een krachtig superioriteitsgevoel, een plus honderd beleving die glorieus is. Een tevreden toestand waar angst of een inferioriteitsgevoel (min honderd) ver weg is. Niet menselijks is ze vreemd. Onze voorgangers doen er – meestal volstrekt onbewust – voortdurend alles aan om dat min honderd gevoel, het gevoel van onzekerheid en (doods)angst van ons bestaan weg te houden.

Wij Volglemmingen doen eigenlijk hetzelfde. We gunnen de Voorgangers hun succes en profiteren van hen door ook een graantje mee te pikken. Financieel gezien hebben we het goed omdat onze Voorgangers het goed hebben. En we hebben het ook psychologisch goed, omdat zij ons de weg wijzen.  Daar hoeven we ons dan ook niet meer druk over te maken. We verheerlijken ze daarom en overladen ze met autoriteit. We hoeven zo onze verantwoordelijkheid niet te nemen, zijn gelukkig, welvarend en vooral: niet angstig. Soms zijn we zelfs een beetje té superieur als we  – als loonslaven – van onze Voorgangers eisen dat ze ons werk, geld en welvaart geven.

Om deze prettige toestand te kunnen voortzetten moeten we die wel steeds blijven cultiveren. En er moet ook groei in zitten, want stilstand is achteruitgang en dan komt de angst en het ongemak om de hoek loeren. We hebben steeds meer nodig en geld moet rollen. We kopen steeds meer voedsel, kleding, huizen, auto’s, mooie spullen, computers, smartphones, genotmiddelen, enz. We rennen maar door, blindelings weg van angst achter ons, en zien niet dat de afgrond nadert, hoe duidelijk de signalen ook zijn dat het flink mis is. De economische crises wereldwijd met opper-lemming USA als haperende motor drijft ons naar een fiscal cliff. De rekening wordt bij de burger gelegd, maar vooral bij de bewoners van de derde wereld. De wereldreligies zijn verstard en dogmatisch en verliezen hun macht ondanks de facade van pracht en praal (de Paus), door het gevaar van ontsporing door fanatisme (Imams) en/of door verwording tot een zielloze ‘Churchianity’ (Christendom). De politieke leiders weten ook niets beters te zeggen dan dat we nog even vol moeten houden tot het beter wordt. Zij blijken onvervroren representanten van de Rijken en koesteren het paradigma van de Trickle down economy (de welvaart van de rijken sijpelt van bovenaf naar beneden). De voedings- chemische- en farmaceutische industrieën zijn gewetenloos bezig met niets anders dan geld verdienen aan de consumenten, ongeacht de grote gezondheidsrisico’s die aan hun producten kleven. Ze stelen de grondstoffen van onze aarde en maken ze op, gebruiken ongebreideld zeer vervuilende productiemethoden, leveren giftige producten en maken zo de zorg onbetaalbaar.

We zijn in dit tijdsgewricht getuige van het einde van een tijdperk dat ons veel gebracht heeft, maar de wereld als geheel niet meer verder kan helpen. We staan op een kruispunt: doorgaan als de lemmingen achter de voorgangers aan of wakker worden en een eigen, bewust andere (uit)weg kiezen. Aan ons de keuze.

We hebben een huis gebouwd waarvan de fundamenten op verstuivend zand staan. Daardoor zal het vergaan, wanneer de storm opsteekt. We moeten – voordat de storm opsteekt – een nieuw huis bouwen dat haar fundamenten niet heeft op het verstuivende streven naar macht, maar op het solide fundament van het vertrouwen in de universele scheppende kracht die in elk mens huist en die de mensheid onzichtbaar verbindt. Er moet eerst een blauwdruk, een bouwtekening komen, gebaseerd op rotsvast vertrouwen in de onzichtbare orde der dingen en het onuitputtelijk zelfhelend vermogen dat aan de mens en de natuur geschonken is. Het op deze website gepresenteerde paradigma van de Volmaakte ontwikkeling wil een bijdrage leveren aan de blauwdruk. Hierna een (zeer) beknopte samenvatting van ons huidige leefpatroon (A) en vervolgens van het huidige paradigma (B), vertaald naar de Natuur en ons immuunsysteem, twee belangrijke hoekstenen van het huis:

A. Stapsgewijs naar de afgrond:
1. We zondigen eerst tegen de wetten van de Natuur i.p.v. ze te respecteren, er naar te luisteren en te handelen
2. We willen de Natuur zelfs verbeteren via kunstgrepen, maar verzieken haar daar juist mee
3.  Als de opbrengsten daardoor ongezond en minder worden, gaan we over tot symptoombestrijding met gif
4. Daardoor lijkt het even beter te gaan, maar het is contraproductief: de opbrengst wordt alleen maar gitftiger, zieker en minder
5. Ons eigen immuunsysteem wordt door het leven in een giftige omgeving en de inname van ziek en bewerkt voedsel gestaag gesloopt
6.  We worden vatbaar voor ziekten en gaan ook hier over tot symptoombestrijding met medicijnen, die ook weer gif bevatten
7. Daardoor wordt ons immuunsysteem nog verder gesloopt en worden vatbaar voor degeneratieve ziekten
8. Dan komt de ultieme symptoombestrijding: zware medicatie (chemo), bestraling en/of operatie
9. Tenslotte raken we op de trieste weg naar een vroegtijdig einde

B. Stapsgewijs naar de uitweg:
1. We gehoorzamen aan de wetten van de Natuur, respecteren ze en luisteren en te handelen er naar
2. We willen de Natuur NIET verbeteren in welk opzicht dan ook
3.  Als de opbrengsten tegen vallen, vragen we ons af wat we niet goed doen en bedenken creatieve, natuurlijke oplossingen
4. Daardoor wordt de opbrengst uiteindelijk alleen maar beter en meer
5. Ons eigen immuunsysteem wordt door het leven in een natuurlijke omgeving en de inname van gezond en onbewerkt voedsel steeds krachtiger
6. Als we ziek zouden worden gaan we NIET over tot symptoombestrijding met medicijnen, maar we ondergaan ons ziekteproces en gaan op zoek hoe we onszelf (nog beter) kunnen ontgiften
7. Daardoor wordt ons immuunsysteem nog krachtiger en zijn we steeds minder vatbaar voor degeneratieve ziekten
8. Mocht zich als gevolg van een eerdere verkeerde leefwijze toch een degeneratieve ziekte voordoen, dan moeten we de stappen hiervoor nog eens goed tegen het licht houden en blijven zoeken
9. De uitweg is: stop met het innemen van gif, ontgift jezelf en je immuunsysteem zal je genezen: een intensieve en avontuurlijke ontdekkingsreis op weg naar een gezond en uitbundig leven

Lemmingen blijven lieve beestjes …  :mrgreen: