De Schepping voltrekt zich is een vertaling van Creation Continues, een boek uit 1947 van Fritz Künkel, waarin op intrigerende wijze een dieptepsychologische uiteenzetting wordt gegeven van het Mattheüs-evangelie. Mattheüs – niet een apostel, maar een leraar/mentor van jonge gelovigen uit Antiochië  – schreef zijn boodschap aan het einde van de 1e eeuw. Hij wilde zijn studenten de weg laten zien die ze moesten gaan om stap voor stap tot individuatie te komen. Een vorm van hoger bewustzijn die tot doel had los te komen van het leven in de stam, van de familie en op eigen benen te gaan staan. Na deze intensieve inwijding kon de student(e) vrij en op eigen kracht op weg gaan en beslissen bij welke groep zij/hij zich wilde aansluiten, voor welke wereld, welke groep(en) zij/hij zich – met ontplooiing van al zijn talenten – wilde inzetten.

Fritz Künkel laat zien dat Mattheüs maar één doel voor ogen had: de lessen van Jezus zo rangschikken dat de student deze individuatie tot een goed einde kon brengen. En dat was geen eenvoudige, vrijblijvende en gemakkelijke weg. Spiritual mountaineering noemt hij het ergens. De beklimming leidt naar een hoger gelegen pleisterplaats, een hoger spiritueel bewustzijn van waaruit de student haar/zijn levensweg en roeping vorm kan geven.

De situatie waarin Mattheüs’ studenten zich bevonden was vol van gevaar. Razzia’s en vervolging van de mensen, die overtuigd waren van deze revolutionaire en inspirerende leringen, waren aan de orde van de dag. Maar ze hielden vol, omdat ze los wilden van de verstarde en op macht gebaseerde oude wereld. Vooral echter omdat ze een veelbelovende nieuwe wereld voor zich zagen. Een wereld waarin ze verlost zouden zijn van de slavernij van de toenmalige wereldse en religieuze heersers en waarin ze als bewuste en zelfstandige individuen konden helpen een nieuwe, spiritueel gefundeerde samenleving op te bouwen.

Los van het (mis)lukken van de verspreiding van het nieuwe geloof in de laatste 2000 jaren over de wereld, kun je zien dat de situatie van de studenten van Mattheus veel punten van overeenkomst vertoont met die van ons in onze tijd. Onderdrukte volkeren en verontruste mensen laten zich horen en willen een nieuwe weg in slaan, los komen van hun benauwende situatie. Maar de huidige wereldse en religieuze machthebbers willen hun macht net zo min opgeven als toen. In sommige delen van de wereld lukt dat met gewelddadige onderdrukking. In het Westerse deel van de wereld wordt de macht vooral gehandhaafd via de media, die de consument/loonslaaf via geraffineerde informatie- en reclamecampagnes hersenspoelen en het beeld van een verleidelijk Land of make believe voorspiegelen. Degene die zich daar tegen verzet en de alarmklok luidt, wordt weggelachen, als bedrieger of gevaarlijk weggezet en/of het leven onmogelijk gemaakt.

Bij steeds meer mensen van onze tijd ontwaakt echter het gevoel dat er iets niet klopt. En we stellen ons steeds meer de vraag of dit het nu is. Is dit alles? Gestaag rijst het besef dat er ook in onze tijd iets veelbelovends te gebeuren staat. De spirituelen onder ons spreken van een ontwaken uit een lange periode van slaap en de komst van een nieuw hoger bewustzijn. Creation Continues laat zien dat het onze roeping is co-creators te zijn, medescheppers van de Nieuwe hemel en de Nieuwe Aarde. Het boek bevat in mijn opvatting de sleutel naar de Hemelpoort. Door de unieke combinatie van dieptepsychologie en religie heeft Fritz Künkel een indrukwekkend meesterwerk nagelaten waarin ons onmisbare kennis en inzichten wordt gegeven, die we – ook of beter nog juist in deze tijd – hard nodig hebben.


Vertaling: De Schepping voltrekt zich

Ik vond het belang van Künkels Engelstalige meesterwerk – dat niet meer nieuw en nauwelijks nog tweedehands te verkrijgen is – dan ook dermate groot, dat ik in 2014 begonnen ben met de vertaling ervan in het Nederlands. Inmiddels is de vertaling klaar en heb ik de Nederlandse uitgeverij Elikser bereid gevonden het werk uit te geven. De rechten moest ik zelf regelen en het is me na veel omzwervingen gelukt heel intensief en inspirerend contact te krijgen met de twee nog levende kinderen van Künkel. Beiden bleken zeer enthousiast en hebben hun volle steun en toestemming toegezegd. Het boek is inmiddels uit en (voor €22,50) verkrijgbaar bij:

  • Uitgeverij Elikser
  • Bol.com
  • Bruna
  • Bij mij: haal je gesigneerde exemplaar op voor € 20,00 – inclusief kopje thee/koffie (ik woon in Miste, een buitengebied van Winterswijk)

 
Ter promotie van het boek zal ik onder meer lezingen gaan geven. 
 

Als u nieuwsgierig bent naar de Engelstalige versie zelf dan kunt u die hierna – verdeeld in hoofdstukken – inzien (pdf-scans):

Creation Continues 1 – Preface
Creation Continues 2 – Prelude
Creation Continues 3 – Genesis
Creation Continues 4 – Temptation.pdf
Creation Continues 5 – Spiritual Goal.pdf
Creation Continues 6 – Spiritual Means.pdf
Creation Continues 7 – Spiritual Means-2.pdf
Creation Continues 8 – Spiritual Decision.pdf
Creation Continues 9 – The New Wine.pdf
Creation Continues 10 – The Coming One.pdf
Creation Continues 11 – The Kingdom.pdf
Creation Continues 12 – The Discovery.pdf
Creation Continues 13 – The We-experience.pdf
Creation Continues 14 – Counter Attack.pdf
Creation Continues 15 – The New Gate.pdf
Creation Continues 16 – Beyond the Gate.pdf