Ik heb in het kader van het ontgiften veel onderzoek gedaan naar het gif dat zich in een dikke laag (plaque) heeft vastgehecht aan onze dikke darmwand. Daardoor blijkt ons voedsel niet goed meer door de darm te kunnen worden verwerkt en/of ter ontgifting naar de lever te kunnen worden doorgeleid. Gevolg is dat het gif door de darmwand heen rechtstreeks in ons lichaam terecht komt. In onderstaand bericht, overgenomen uit de zeer boeiende website van Natuurdietisten, wordt dit probleem, waar we allemaal last van hebben, beknopt en heel duidelijk uiteengezet.

Alles over een hoge darmspoeling

Veel klachten en ziekten vinden hun oorsprong én heling in de darm. De gezondheid van een groot deel van de Nederlandse bevolking laat veel te wensen over. Klachten als oververmoeidheid, apathie, vaak ziek zijn, allergie, rugpijnen, slapeloosheid, hoofdpijn, pijnlijke menstruatie, opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, diarree en verstopping zijn voor velen een dagelijks gegeven. Daarnaast lijden veel mensen aan degeneratieve ziekten zoals kanker, hart-, en vaatziekte, artrose, reuma, huidziekte, astma, diabetes mellitus, en maagdarmziekten. De berichten van de (huis)arts zijn vaak weinig hoopgevend: ‘er mee leren leven’ is het devies.

Niks ervan: ‘er mee leren leven’
Aan dit laatste valt te twijfelen: anders dan vaak gedacht ligt aan een ziekteklacht een oorzaak ten grondslag. Veel aandoeningen blijken het gevolg te zijn van een leven lang verzamelen en opslaan van materiële én emotionele gifstoffen. De belangrijkste bron van gifstoffen in het lichaam is de dikke darminhoud. Een bijzonder effectieve manier om deze vergiftiging aan te pakken is reiniging van de dikke darm door hoge darmspoelingen. Bouwt u na deze spoeling de darminhoud op met een voedende, levenskrachtige voeding dan is er een grote kans dat klachten en ongemakken voorgoed verdwijnen.

Moderne voeding, goede voeding?
Van de grote verschuivingen in het westers voedingspatroon sinds begin vorige eeuw krijgt vooral de dikke darm de ‘zwarte Piet’. De vermindering van vitaal voedsel, met name rauwe en onbewerkte plantaardige producten, zorgde ervoor dat chronische obstipatie een omvangrijk probleem werd en is. Voedsel rechtstreeks van het land maakte plaats voor minder levenskrachtige voedingsmiddelen zoals vlees en melk(producten) van de bio-industrie, geraffineerde suiker, witmeelproducten, geharde vetten en kant- en -klaarproducten bereid met kunstmatige conserveermiddelen, kleur- en smaakstoffen.

Dit voedingspatroon geeft opstopping van afvalstoffen en verteringsresten in de dikke darm. Bij een groot deel van de Nederlandse bevolking leidt dit tot obstipatie. Bij 80% van de bevolking doorloopt een ingedroogde en harde ontlasting een moeizame reis door de1,5 meterlange dikke darm. Lozing ervan laat dagen soms zelfs weken op zich wachten. In die tijd wordt de ontlasting, mede door de druk die er vanuit de dunne darm ontstaat, in de darmplooien geduwd en vastgezet. Op deze manier ontstaan divertikels. Wanneer deze ontsteken door de hier aanwezige bacteriën is er sprake van diverticulitis.

Taai-taai
Een ander gevolg van onze veranderde eetgewoonten is het ontstaan van mucoide plaque in de dikke darm en de rest van het maagdarmkanaal. Dit is harde, taaie plaque die ontstaat als gevolg van een uit de eetgewoonten voortkomende verzuring in het lichaam. Deze taaie massa zet zich vast op het darmepitheel. Het gevolg ervan is dat darmvriendelijke bacteriën die zuurstof nodig hebben voor hun ontwikkeling steeds meer het veld moeten ruimen voor schadelijke bacteriën, schimmels, virussen en parasieten die zonder zuurstof kunnen leven. Deze overgroei van schadelijke darmbewoners produceren gifstoffen die belastend kunnen zijn voor het lichaam. Van schimmels is bijvoorbeeld bekend dat ze een borrelglaasje aan alcohol(aldehydes) per dag kunnen produceren en zo dus de lever kunnen belasten.

De aftakeling begint
Een ander gevolg van groei van een ziekmakende darmflora en het ontstaan van mucoide plaque is dat de vertering van voedsel en het transport ervan naar de bloedbaan verstoord raakt. Eiwitten en koolhydraten worden onvoldoende verteerd en vallen daardoor als voedsel ten prooi aan rottings- en gistingsbacteriën. Bij deze ‘schranspartij’ komen grote hoeveelheden stinkende gifstoffen vrij zoals cadaverine, fenol, formaldehyde, boterzuur, koolzuurgas, urinezuur, moerasgas, ammonia, nitrosamine en putrescine. Een verdere verzuring van het darmmilieu is het gevolg en een vicieuze cirkel is geboren. Darmvriendelijke bacteriën, zo belangrijk voor een groot deel van uw weerstand, kunnen in een zuur milieu niet overleven en sterven dan af. Uw lichaam wordt geleidelijk aan bevattelijker voor allerlei binnendringers en parasieten.

De lever draait dubbele diensten
Wanneer de opgehoopte giftige stoffen niét via een soepele stoelgang, van twee of meer keer per dag, worden verwijderd krijgen ze de kans hun schadelijke invloed uit te oefenen. Het dikke darm slijmvlies raakt overprikkeld en ontstoken wat ten slotte kan resulteren in poliepvorming en darmkanker. Deze toxines (gifstoffen) komen ook via het darmepitheel in het bloed terecht. De poortader leidt deze gifstoffen naar de lever waar ze worden ontgift voordat het via de grote bloedsomloop bij de lichaamscellen terecht komen.

Is de productie van gifstoffen vanuit de dikke darm echter hoog, zoals bij veel mensen, dan heeft de lever de grootste moeite om het aangevoerde bloed te ontgiften. Het bloed in de lever vertraagt en dat kan leiden tot poortaderstuwingen met aambeien en spataderen. De overwerkte lever slaagt er vaak niet in om het bloed volledig te zuiveren waardoor slechts gedeeltelijk ontgift bloed in de grote bloedsomloop terechtkomt.

Noodhulp
Om te voorkomen dat deze gifstoffen hun destructieve werking op uw lichaamscellen uitoefenen probeert het lichaam zich ervan te ontdoen met behulp van zijn ‘noodventielen’. Deze zijn het neusslijmvlies, de huid, de baarmoeder, de darmen, de longen en de schildklier. Deze organen proberen de gifstoffen zoveel mogelijk te verbannen door neusbloedingen, neusverkoudheid, snotneuzen, hooikoorts, uitscheiding van overmatig stinkend zweet, psoriasis, eczeem, opslag van gifstoffen in onderhuids vetweefsel (met gewichtstoename als gevolg), stinkend en veel menstruatiebloed, witte vloed, darmbloedingen, diarree, slijmvorming, slecht ruikende adem, een opgezwollen schildklier enzovoort, enzovoort.

Bij een continue ‘gif-bombardement’ vanuit uw darm zijn deze ventielen op een gegeven moment niet meer doeltreffend en ontstaan er ziekten ter voorkoming van direct levensgevaar.

Het gif wordt zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt door temperatuursverhogingen zoals u deze ziet bij ontstekingen en koorts. Een andere manier van onschadelijk maken is het ‘wegzetten’ in weefsels in de vorm van lipomen, wratten e.d. Het optreden van huiduitslag, acute en chronische ontstekingen, cysten, fistels, wratten, reuma, hart- en vaatziekten en migraine, goedaardige- en kwaadaardige gezwellen kan vaak hieruit verklaard worden.

Van Egypte tot Europa en Amerika
‘Reinig eerst de darmen’ schreef Hippocrates, de vader van de natuurgeneeskunde, 2500 jaar geleden. De theorie dat gifstoffen afkomstig uit de darm verantwoordelijk zijn voor ziekten was al bekend in het oude Griekenland. Papyrusrollen laten zien dat de Egyptenaren 1000 jaar daarvoor al gebruik maakten van darmspoeltechnieken.

Eind 1800 en begin 1900 genoot het gebruik van klysma’s en hoge darm spoelingen onder Europese en ook Amerikaanse medici grote populariteit. Ze werden met goede resultaten toegepast bij allerlei kwalen. Artsen in Sint Petersburg gebruikten bijvoorbeeld, ter verhoging van de immuniteit, met succes de hoge darmspoelingen tijdens de cholera-epidemie in 1892.

Liever pillen dan spoelen
Met de komst van de farmaceutische industrie raakte vanaf 1918 de zelfvergiftigings-visie bij artsen uit de gratie. Tegen 1930 geloofde de medische stand niet meer in deze opvatting en trok het voordeel van spoelingen sterk in twijfel. Spa- en hydrotherapieën waar darmspoelingen onder vallen, geraakten in onbruik en werden als ‘ouderwets’, ‘ridicuul’ en ‘eigenaardig’ terzijde geschoven. Er verschenen in die tijd verschillende artikelen en boeken van medici die zich tegen darmspoelingen keerden. Dit had naast hun groot geloof in medicijntherapie en het feit dat er weinig wetenschappelijke bewijs was voor de effectiviteit van darmspoelingen óók een politieke oorzaak.

Uitspraken door niet-medici die in advertenties beweerden dat  “er maar één oorzaak van ziekte is en dat is zelfvergiftiging” vonden ze bijzonder bedreigend.  Darmspoelingen kregen daardoor door medici het etiket ‘pertinente onzin’ opgeplakt en zij verwezen dit naar het land der kwakzalverij.

Hoe werkt een hoge darmspoeling?
Een hoge darm spoeling ruimt oud afval op door het in een uur schoonspoelen van de dikke darm met 15 tot 20 liter water. Liggend op de rug wordt een canule anaal ingebracht door de cliënt zelf of door een gespecialiseerde therapeut. Via de canule loopt het 40 graden warm water de endeldarm in waarna de buik wordt gemasseerd. De aangekoekte en harde ontlasting laat dan los waarna het ingelopen water met de inhoud van de endeldarm kan worden uitgedrukt. De vrijgekomen ontlasting is via een doorzichtige buis te bekijken voordat het wordt afgevoerd naar het riool.

Met het afwisselend inlopen en uitdrukken van het water wordt de peristaltiek van de darm in gang gezet. Het water kan daardoor steeds hoger opstijgen tot aan het uiteindelijke begin van de dikke darm, de klep van Bauhin.

Ontlastingsresten en de mucoide plaque hebben zich vaak laag op laag vastgekoekt en laten zich niet in één keer afvoeren. Meestal zijn er meerdere spoelingen nodig. Voor de meeste mensen zijn vier tot zes spoelingen, met een frequentie van eenmaal per week, voldoende voor een grondige reiniging.

Een bijkomend positief effect van de darmspoeling is dat tijdens een spoeling 1 tot 1 ½ liter van het ingelopen water wordt opgenomen in de bloedbaan. Op de aanwezige5 literbloed betekent dit een flinke wassing en reiniging van alle lichaamscellen en -organen. Het water wordt binnen 12 uur na de spoeling als urine door de nieren uitgescheiden.

Effecten van een hoge darmspoeling
Tijdens de weken van spoeling, vaak al direct na de eerste spoeling, merkt u dat het algemeen welbevinden toeneemt. De ‘noodventielen’ hoeven minder hard te werken waardoor zweet frisser ruikt, de huid verbetert, de menstruatie minder pijnlijk verloopt en allerlei kleinere en grotere klachten minder worden of verdwijnen.

Heeft u veel gifstoffen dan kunnen er reinigingsreacties optreden. Klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, opgeblazen gevoel, gebrek aan energie, niezen, pukkels en hoesten zijn als gevolg van het in roulatie komen van toxines niet ongebruikelijk. Deze bijverschijnselen zijn voor een belangrijk deel te ondervangen met het regelmatige gebruik van shakes van psyllium husk (oplosbare vezelstoffen) en bentonite (vulkanische klei). Deze preparaten zorgen voor een goede afvoer van de gifstoffen. Ook emotionele toxines, opgeslagen in de darmen, kunnen loskomen en zich uiten in tranen, boosheid of andere emoties. Ook deze hebben de ruimte nodig.

Een genezingscrisis
Na de derde of vierde spoeling treedt er vaak een zogenaamde genezingscrisis op. Het gebeurt vaak op een moment dat u het helemaal niet verwacht, zoals na een periode waarin u zich fantastisch voelt. De crisis duurt meestal drie dagen, maar kan korter soms langer duren. Ook kunnen gedurende de periode van spoelingen meerdere kleinere genezingscrisissen optreden. Het zijn klachten die men vaak vanuit het verleden kent en nu vanuit een dieper niveau van het lichaam aan de oppervlakte komen. U kunt dan de neiging krijgen de reiniging op te geven omdat het ‘in plaats van beter slechter gaat’.

Het is een gezonde lichaamsreactie, van tijdelijke aard en hoewel vervelend niet gevaarlijk. Het is van groot belang niét te stoppen omdat dan de bron van de ziekte aan het licht komt en een voltooiing markeert van een cyclus die begon met het ontstaan ervan. Door de ziekte en zijn symptomen onder ogen te zien kan deze zich losmaken en voorgoed verdwijnen. Nadat men deze crisis heeft doorgemaakt voelt men zich krachtiger en lichter dan daarvoor.

Het is aan te raden om voor het behoud van een goed gereinigd lichaam twee of drie keer per jaar een paar spoelingen te blijven nemen. Wanneer men zich bewust wordt van veel emotioneel gif is het advies een goede (psycho)therapie te kiezen die aandacht heeft voor deze gevoelens.

Tijdens deze periode van reiniging en ook daarna kan lichaamsbeweging (in de natuur), tijd nemen voor inkeer, meditatie, ademhaling en therapie onze vitaliteit ondersteunen en het maken tot een periode van werkelijke verandering en transformatie.

Schone darm, schone voeding
Uw reinigingsweken kunnen, ook vanuit de wens het oude letterlijk en figuurlijk los te laten, u stimuleren om een start te maken met een andere leefstijl waaronder uw voedingspatroon.

Van belang voor een vitaal leven is het gebruik van levenskrachtig voedsel wat met respect en aandacht tot wasdom is gekomen. Rauwkost van fruit en groenten, noten, zaden en sojaproducten, onbewerkte producten, een meer vegetarische voeding kan zorgen voor een goede voeding voor het lichaam, te beginnen bij de darm.