doornroosje-coverDoornroosje en de Apocalyps 2012 is een boek van van Hans Siepel. Ik ontmoette Hans in 2010 via een artikel dat ik in Trouw las. Hij beschreef daarin hoe hij op een dag te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Zijn reactie, die me direct trof, was: ‘Het standbeeld dat ik van mezelf gecreëerd had, viel in duizend stukken uiteen en ik kon het niet meer lijmen. Ik kreeg het niet meer bij elkaar geraapt.’

Zijn antwoord op deze crisis was al even intrigerend: ‘Ik merkte dat ik de hartstochtelijke behoefte kreeg om te gaan lezen. Nee, geen romans, maar boeken over, nu ja, noem het maar esoterie. Hermes Trismegistus, boeddhisme, antroposofie, christelijke gnostiek. Ik heb daar echt alles over gelezen. Ik werd voortgedreven door een enorme hang naar universele kennis, naar weten.’ Deze zoektocht mondde uiteindelijk uit in Siepels’ boek ’Doornroosje en de Apocalyps 2012’. Siepel heeft alle wijsheidsliteratuur (sprookjes, mythen, sagen en religie) nagelezen op de Apocalyps en ze vertellen hem allemaal hetzelfde, als je de boodschappen decodeert. De Apocalyps is niet het einde van de wereld, maar de collectieve overgang van onze bewustzijnswerkelijkheid naar een andere.

Dit interview liet mij een zeer aansprekend voorbeeld zien van een man die een onverbiddelijke wake-up call kreeg, in crisis raakte en een geweldige, creatieve uitweg vond uit de intense psychologische nood. Daar wilde ik als aanhanger van Künkels crisisleer heel graag eens mee praten. Maar ik kon – ook via internet – niet eenvoudig zijn contactgegevens vinden. Intussen had ik ‘Doornroosje’ besteld en heb dat met open mond in één adem uitgelezen. Het was verbijsterende kennis over onderwerpen waar ik op zich al veel vaker over had nagedacht, maar die ik nog nooit in een dergelijke samenhang gepresenteerd en belicht had gezien. Nieuw was vooral de decodering van het principe van het script van universele wijsheid en in dat verband met name het beeld van de kosmische klok. Het boek sloot naadloos aan bij de gedachten die ik toen net aan het ontwikkelen was over mijn Rockopera. Dit kon toch geen toeval zijn?

Uiteindelijk heb ik een enthousiast berichtje geplaatst bij het artikel op de website van Trouw in de hoop dat Hans het zou lezen. Een paar weken later kreeg ik – toch nog onverwacht – een heel hartelijke reactie terug. We spraken af elkaar te ontmoeten in mijn studio en er was direct een vanzelfsprekend gevoel dat we op dezelfde golflengte zaten. Dat kwam ook omdat we allebei zo ongeveer dezelfde ervaringen hadden gehad in ons vorig ambtelijk bestaan bij de Rijksoverheid in Den Haag, waar we beiden te maken kregen met het menigmaal niet erg door ratio laat staan wijsheid gestuurde reilen en zeilen van de ambtelijke en politieke top.

Sindsdien hebben we maandelijks een zeer inspirerende ontmoeting waarin we vooral bespreken hoe het script van de universele wijsheid zich dagelijks voor onze ogen ontrolt en hoe de kosmische klok ons onverbiddelijk voortstuwt naar de Apocalyps, de crisis die de mensheid leidt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is niet iets dat wij bedenken, maar het verhaal vertelt zich zelf als je het wil zien/horen.

Maar dat lijkt me toch een probleem, omdat de wereld zo’n nieuw paradigma niet wil en/of kan accepteren. Mensen willen nu eenmaal niet gauw veranderen en zeker niet als alles toch zo goed lijkt te gaan. De huidige op het materialistisch-wetenschappelijk standpunt gefundeerde wereldorde staat er niet open voor en probeert – ingesloten door het eigen paradigma – krampachtig op alle crises antwoorden te vinden. Maar dat lukt niet meer. Er blijkt geen oplossing te vinden langs bestaande platgetreden paden. Bovendien komt de medemenselijkheid er steeds meer door in het gedrang.

Intussen komt er gestaag een beweging op gang die vatbaar lijkt voor het script en de Apocalyptische gedachte. Een beweging die het echt anders wil. We proberen samen de boodschap beter te promoten, over het voetlicht te krijgen. De teksten op deze site zijn daartoe hopelijk een bijdrage, maar ook de muziek van mijn Rockopera in de maak.

Wordt vervolgd!