Geld en Handel regeren de wereld. De regeringen dus niet. Ze zijn representanten geworden van Het Grote Geld dat de handel beheerst van onze primaire levensvoorwaarden: : Grondstoffen, voedsel en gezondheid. En de wereldbevolking werkt als (loon)slaven voor het Grote Geld om dit alles te delven, oogsten en produceren. De ‘oogst’ is daarmee hun bezit geworden. En om er gebruik van te kunnen maken, moeten we hen betalen van het loon dat we van hen kregen.

We zijn nog steeds gevangen in het paradigma van heren en slaven. De bevolking van de rijkere landen heeft het in meer of mindere mate goed, maar de ‘derde ‘ wereld heeft het nakijken. Daar werken boeren die voor de export naar de rijkere landen tegen een karig loontje graan verbouwen en oogsten. Ze moeten de oogst brengen naar het opslagterrein van hun baas. Daar ligt het graan dan en de boeren hebben niet genoeg geld om iets van die oogst te kunnen kopen …

Intussen beginnen de geld- en handelssystemen binnen de rijkere landen extreme vormen aan te nemen, die de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in de eigen gelederen zichtbaar maken. Voorbeelden zijn onder meer het TTIP– en CETA-handelsverdrag en de wanhopige en ooit eerder vertoonde pogingen van de Europese Centrale Bank om met  injecties van maandelijks € 80 miljard (!) de voor en sinds de crisis van 2008 vastgelopen Europese economie weer vlot te krijgen. Maar het kwaad lijkt als je kijkt naar de verhelderende en ook onthutsende documentaire van Tegenlicht al geschied …

De wereld moet op zoek naar een andere manier van omgang met elkaar. Er zijn hoopgevende tekenen die dit mogelijk lijken te maken. De Phoenix kan zo verbranden en uit haar as herrijzen. Het oude vergaat om ruimte te maken voor een nieuwe toekomst. This is the dawning of the age of aquarius …