Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Gif – Huishouden

Conceptteksten (deze pagina is nog onder constructie)

Edelgas en kinderleukemie

De Gezondheidsraad bracht eind 2012 een rapport uit aan de overheid over leukemie bij jonge kinderen. De raad zette alle wetenschappelijke onderzoeken naar omgevingsfactoren bij kinderleukemie op een rijtje.

Een van de bevindingen: Het edelgas radon dat in alle huizen zit speelt een rol bij het ontstaan van leukemie. Het Rijk zou moeten bekijken of beter ventileren of bepaalde bouwmaatregelen de blootstelling daaraan kunnen verminderen. Ook kunnen zwangere vrouwen beter niet meer met bestrijdingsmiddelen werken, tenzij ze extra beschermende maatregelen nemen.

De raad adviseert het geven van borstvoeding tot het kind zes maanden oud is. Ook bezoek aan een kinderdagverblijf of ander contact tussen jonge kinderen kan beschermend werken tegen leukemie.

De raad benadrukt dat ouders van een kind met leukemie zich niet schuldig hoeven te voelen als ze bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap hebben gerookt. ”Van geen enkel kind is de exacte oorzaak van de leukemie te achterhalen. We hopen alleen dat er door dit rapport maatregelen genomen worden om de ziekte bij andere kinderen tegen te gaan.”

Lees hier meer …