Conceptteksten (deze pagina is nog onder constructie)

Edelgas en kinderleukemie

De Gezondheidsraad bracht eind 2012 een rapport uit aan de overheid over leukemie bij jonge kinderen. De raad zette alle wetenschappelijke onderzoeken naar omgevingsfactoren bij kinderleukemie op een rijtje.

Een van de bevindingen: Het edelgas radon dat in alle huizen zit speelt een rol bij het ontstaan van leukemie. Het Rijk zou moeten bekijken of beter ventileren of bepaalde bouwmaatregelen de blootstelling daaraan kunnen verminderen. Ook kunnen zwangere vrouwen beter niet meer met bestrijdingsmiddelen werken, tenzij ze extra beschermende maatregelen nemen.

De raad adviseert het geven van borstvoeding tot het kind zes maanden oud is. Ook bezoek aan een kinderdagverblijf of ander contact tussen jonge kinderen kan beschermend werken tegen leukemie.

De raad benadrukt dat ouders van een kind met leukemie zich niet schuldig hoeven te voelen als ze bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap hebben gerookt. ”Van geen enkel kind is de exacte oorzaak van de leukemie te achterhalen. We hopen alleen dat er door dit rapport maatregelen genomen worden om de ziekte bij andere kinderen tegen te gaan.”

Lees hier meer …