Wijs worden

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Zonder autonomie geen samenwerking, zonder samenwerking geen autonomie

Let\'s welcome every fresh new crises, in stead of evading it - Fritz Kunkel

Going forth, going forth, to adventuring bold - There is more ahead than has ever been told!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist - David Ben-Goerion

 

Gif – Stop het gif

Ik zet in een aantal informatieve detailpagina’s de belangrijkste gifgebieden beknopt op een rijtje, uitgaande van de dagelijkse praktijk van een gewoon gezin in Nederland. Ik geef per onderwerp oplossingsrichtingen aan. Hoop dat de rubricering u wat helpt om het overzicht te bewaren. U kunt behalve via het uitklapmenu hieronder ook direct op het onderwerp klikken om naar de bijbehorende pagina te gaan. De onderwerpen zijn:

Voeding
Drinken
Medicijnen & drugs
Huishouden
Lichaamsverzorging
Gebitsverzorging