Ik zet in een aantal informatieve detailpagina’s de belangrijkste gifgebieden beknopt op een rijtje, uitgaande van de dagelijkse praktijk van een gewoon gezin in Nederland. Ik geef per onderwerp oplossingsrichtingen aan. Hoop dat de rubricering u wat helpt om het overzicht te bewaren. U kunt behalve via het uitklapmenu hieronder ook direct op het onderwerp klikken om naar de bijbehorende pagina te gaan. De onderwerpen zijn:

Voeding
Drinken
Medicijnen & drugs
Huishouden
Lichaamsverzorging
Gebitsverzorging