Gif, een sluipmoordenaar

Als ik de informatie over alle soorten gif die ik op mijn zoektocht tegenkwam op een rijtje zou zetten, dan zou ik nog veel meer pagina’s kunnen vullen dan ik nu doe. Een van de signalen die mijn nieuwsgierigheid wekte was de TV-documentaire de gifketen.

Ik besefte, toen ik mijn reis naar en in gifland begon, gewoon niet dat wij en onze kinderen van alle kanten en in onze gewone dagelijkse omgeving permanent kleinere of grotere hoeveelheden gif binnen krijgen.

Naarmate de reis vorderde, kwam ik er achter at er sprake is van een permanente, zich vanaf onze vroegste jeugd steeds verder in ons lijf opstapelende gifopname, die geleidelijk aan ons immuunsysteem sloopt. We worden zo steeds meer vatbaar voor ‘ongeneeslijke‘ welvaartsziekten. Gif is een sluipmoordenaar die dagelijks en overal om ons heen is.

Ik moest dan ook mijn uiterste best doen om mijn aanvankelijke ongeloof wat te boven te komen. Gestaag ben ik echter van de schrik bekomen en heb geleerd deze ongemakkelijke werkelijkheid te accepteren. Hoewel ik nog steeds soms nauwelijks kan geloven wat ik lees en zie.

Maar ik ben wel op zoek gegaan naar oplossingen om de vergiftiging te stoppen. In de privésfeer heb ik er al heel veel gevonden en die zal ik steeds bij de gevonden problematiek presenteren. Ik heb daarbij veel steun gehad aan het boek van Julia Kang: 100% gifvrij door een natuurlijke levensstijl.

De boodschap is wel dat je op alle terreinen tegelijk actief naar een oplossing moet zoeken. Deeloplossingen – hoe belangrijk en noodzakelijk ook! – zijn niet voldoende.

Tegen de vergiftiging van de lucht die we dagelijks inademen, o.m. door het levensgevaarlijke fijnstof, van het grondwater dat we dronken en dat nodig is voor de verbouwing van ons voedsel en vooral het onzichtbare gif van straling, is echter een bredere (inter)nationale aanpak nodig. Hoewel je ook hier zelf ook nog heel aardige en creatieve (nood)oplossingen kan vinden. Ik laat dit gebied hier weliswaar buiten beschouwing, maar u kunt er op de site wel het een en ander over vinden.

Bronnen van de hier gepresenteerde informatie vindt u via hyperlinks. Die bronnen zijn niet afkomstig van de makers van het gifproduct of anderszins belanghebbende partijen, maar van oprecht verontruste zoekers naar waarheid, klokkenluiders, van serieuze – door de gifproducenten voor kwakzalvers uitgemaakte – wetenschappers en autodidacten. Sussende woorden dat het wel meevalt, zult u hier dan ook niet vinden.

Wij en onze kinderen (zie bijvoorbeeld dit artikel op Nu.nl) zijn allemaal ziek door gestapelde vergiftiging en onwetend op weg naar de zogenaamde ongeneeslijke ziekten als kanker, MS, hart- en vaatziekten en obesitas. Kijk ook naar ZEMBLA van 10.6.15 over dagelijkse gifstoffen. Het lijkt een vreselijk doemscenario.


Uitweg

Maar er is een in mijn ogen zeer plausibele, kansrijke en hoopvolle uitweg, die volkomen overeenstemt met het paradigma van de Volmaakte Ontwikkeling en kort en krachtig verwoord is in de film Cancer is curable now:

‘Stop poisening yourself, detox yourself and God will heal you’: ‘Stop met jezelf te vergiftigen, ontgift je zelf en God zal je genezen’

Voor de mensen die niets met God hebben: lees voor ‘and God will heal you’ (en God zal je genezen) > ‘Your selfhealing power (immune system) will cure you’ (je zelfhelende kracht, je immuunsysteem, zal je genezen).

Oplossingsrichtingen voor de vraag hoe je kunt stoppen met jezelf te vergiftigen heb ik in een aparte sectie aangegeven. Dat heb ik ook gedaan voor het antwoord op de vraag hoe je jezelf kunt ontgiften.

Lees ook de samenvatting van dr. Mercola (Engels)