Beste bezoeker, 

We zijn allemaal bezielde ontdekkingsreizigers, bewust of onbewust op zoek naar onze bestemming. Wat kom ik hier doen? Welke bagage draag ik bij me? Welke lessen kom ik leren? En de belangrijkste keuze in het leven: Wat zal mijn drijfveer zijn, Manna of Mammon? De zoektocht gaat niet in een rechte lijn. Onderweg vinden we klompjes goud van geluk maar vaak verdwalen we ook, komen tegenslagen tegen en lopen menigmaal vast. Daar worden we onrustig en angstig van en dat hindert de zoektocht naar onze bestemming. Hoe kunnen we dit oplossen?

We zijn, hoe kwetsbaar ook, heel goed toegerust voor onze missie. We zijn krachtig en talentvol! Al begrijpen we dat pas naarmate de reis vordert. Door schade en schande leren we gaandeweg de tekenen des tijds, de signalen die ons gegeven worden, te zien en te lezen. Zo worden we wijs en reizen we samen met onze reisgenoten steeds verder op de weg naar het hoger bewustzijn. We hebben reisinformatie nodig. Iets als een kompas, een routebeschrijving, inzichten ook. Verder kan onderweg de ondersteuning van een Zielegids in de beschutting van een rustige Pleisterplaats van pas komen. Deze website is een soort reishandboek, voor u samengesteld op basis van de persoonlijke vondsten en verworvenheden die ik onderweg opdeed (en opdoe) tijdens mijn levensreis. Een reis door de inspirerende landschappen van de dieptepsychologie, spiritualiteit, religie en muziek (als taal van het onderbewuste). Wie weet heeft u er iets aan? Rob de Visser, Winterswijk
  • Going forth…

    Going forth, going forth To adventuring bold There is more ahead Than has ever been told

    The Flapperwitch (1920)

  • Going forth…

    Going forth, going forth To adventuring bold There is more ahead Than has ever been told

    The Flapperwitch (1920)