embedded by Embedded Video

YouTube DirektHopi Prophecy

Bekijk dit filmpje van een oud en wijs Hopi-stamlid. Bedachtzaam, maar direct en onomwonden gesproken. Ik heb zijn profetische woorden hierna op tekst gezet:

Time evolves and comes to a place where it renews again. There is first a purification time and then there is renewal time. We are getting very close to this time now.

We were told, we would see America come and go. In a sense America is dying …  from within. Because they forgot the instructions on how to live on earth.

Everything is coming to a time where prophecy and man’s inability to live on earth in a spiritual way, will come to a crossroad of great problems. The Hopi believe, it’s our believe that, if you’re not spiritually connected to the earth and understand the spiritual reality of how to live on earth, it’s likely you will not make it.

When Columbus came, that began what we term as the first world war. That was the true first world war, when Columbus arrived. Because along with him came everybody from Europe. By the end of the second world war we were in America with only 800.000. From 60.000.000 to 800.000. So we were almost exterminated here in America.

Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought here by the Creator, the one Creator. Some people call him God, some people call him Bhoedda, some people call him Allah, some people call him other names. We call him Konkachila, grandfather.

We’re here on earth only a few winters. Then we go to the spirit world. The spirit world is more real than most of us believe. The spirit world is everything.

Over 95% of our body is water. In order to stay healthy we gotta drink good water. When the Europeans first came here – Columbus – we could drink out of any river. If the Europeans had lived the Indian way when they came, we’d still be drinking our water, because water is sacred. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. And when the earth, the water, the atmosphere is corrupted, then it will create it’s own reaction. Mother is reacting. In the Hopi-prophecy they say that storms and floods will become greater.

To me it’s not a negative thing to know that there will be great changes. It’s not negative. It’s evolution. When you look at it as evolution, it’s time. Nothing stays the same.

(In answer to the Darwin view we always say that the ape) might be your ancestor, but it’s not our ancestor. He’s a relative, but not our ancestor.

You should learn how to plant something. That’s the first connection. You should treat all things as spirit, realize that we are one family.

It’s never something like the end. It’s like life, there is no end to life.

 

Vertaling

De tijd ontrolt zich en komt op een plaats waar het zich weer vernieuwd. Er is eerste een tijd van reiniging en dan een tijd van vernieuwing. We komen nu erg dicht bij deze tijd.

Ons is verteld dat we Amerika zouden zien komen en gaan. In zekere zin is Amerika stervende … van binnenuit. Omdat de instructies vergeten werden over hoe we op aarde moeten leven.

Alles gaat naar een tijd toe waar profetie en het onvermogen van de mens om op een spirituele manier op aarde tem leven, samen komen op een kruispunt met grote problemen. De Hopi geloven, het is onze zienswijze dat als je niet spiritueel met de aarde verbonden bent en met de spirituele werkelijkheid over hoe we op aarde moeten leven, het waarschijnlijk is dat je het niet zult redden.

Toe Columbus kwam, begon dat wat we de eerste wereldoorlog noemen. Dat was de ware eerste wereldoorlog, toe Columbus hier kwam. Omdat iedereen van Europa met hem mee kwam. Aan het einde van de tweede wereldoorlog waren we nog maar met 800.000. Van 60.000.000 naar 800.000. Dus waren we bijna uitgeroeid hier in Amerika.

Alles is spiritueel. Alles heeft een Spirit. Alles is hier gebracht door de Schepper, de enige Schepper. Sommigen noemen Hem God, sommigen noemen Hem Bhoedda, sommigen Allah, sommigen geven Hem een andere naam. Wij noemen Hem Konkachila, grootvader.

We zijn hier maar een paar winters. Dan gaan we naar de spirituele wereld. De spirituele wereld is reëler dan de meesten van ons geloven. De spirituele wereld is alles.

Meer dan 95% van ons lichaam is water. Om gezond te blijven moeten we goed water drinken. Toen de Europeanen voor het eerst hier kwamen – Columbus – konden we drinken uit elke rivier. Als de Europeanen hadden geleefd op de Indianen manier toen ze kwamen, zouden we nog ons water drinken, omdat water heilig is. De lucht is heilig. Ons DNA is gemaakt van het zelfde DNA als de boom. De boom ademt in wat wij uitademen. Als de boom uitademt, hebben wij nodig wat de boom hij uitademt. Dus hebben we een gemeenschappelijke bestemming met de boom. We komen allemaal van de aarde. En als de aarde, het water, de atmosfeer beschadigd is zal het zijn eigen reactie creëren. Moeder reageert. In de Hopi-profetie zeggen ze dat stormen en overstromingen groter zullen worden.

Voor mij is het niet negatief te weten dat er grote veranderingen op til zijn. Het ie niet negatief. Het is evolutie. Als je er naar kijkt als evolutie, is het tijd. Niets blijft het zelfde.

(Als antwoord op het gezichtspunt van Darwin zeggen we altijd dat de aap) dan misschien jouw voorouder mag zijn, maar die van ons is hij niet.. Hij is familie, maar niet onze voorouder.

Je zou moeten leren hoe je iets moet planten. Dat is de eerste verbinding. Je zou alle dingen als spirit moeten behandelen, beseffen dat we één familie zijn.

Er is nooit iets als het einde. Het is als het leven, er is geen einde aan het leven.