Wij leven op een prachtige planeet die ons via Moeder Natuur voorziet in alles wat we nodig hebben. Wij bewonen een prachtig lichaam, dat we in stand houden met alles wat Moeder Natuur ons schenkt. We hebben daarbij de beschikking over een wonderbaarlijke ziel, een krachtige ‘processor’ die ons – via ons denk-, gevoels- en wilsleven – ter beschikking staat bij de verwerking van de vele opgaven, die onze levensreis ons brengt.

Het hier gepresenteerde paradigma van de Volmaakte ontwikkeling met haar zelfhelende kracht laat zien hoe deze reis zich voltrekt en welke keuzemogelijkheden wij hebben als het gaat om onze relatie met de drieslag Ziel, Lichaam en Natuur. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het paradigma van de Vijf V’s. Eerst wordt op deze pagina de rode draad gepresenteerd. Daarna wordt het paradigma geïllustreerd door een schematische weergave en vervolgens voor de Ziel,  het Lichaam en de Natuur verder ingekleurd.

 

1.1 Rode draad

1.1.1 De eerste V: Volmaakte ontwikkeling

Het leven is – paradoxaal genoeg – volmaakt en tegelijkertijd in ontwikkeling. Pulserende oer-energie stuwt ons naar de toekomst, terwijl we in meer of mindere mate uit balans zijn. Het zelfhelend principe zorgt daarbij voor het steeds weer herstellen van deze balans. Ziel, Lichaam en Natuur zijn alle drie onderhevig aan dit oer-principe van de Volmaakte ontwikkeling, dat ons ter beschikking staat op onze reis naar de toekomst, die ons roept, wenkt.

Zolang we ons nog onbewust zijn van de onvermijdelijke komst van Verstoring, doen we steeds meer ervaring op met het leven dat we leiden. Er is dan niet zo zeer sprake van groei, als wel van Consolidering en Cultivering. We zijn op onze reis naar de toekomst te gast in een tijdelijke oase van ongestoorde rust.

 

1.1.2 De tweede V: Verstoring

Er zal vroeg of laat verstoring, beschadiging en/of vergiftiging optreden van de Ziel, Lichaam en/of Natuur. Deze verstoringen gaan tegen het zelfhelend vermogen in en brengen het in gevaar. We lopen averij op, verliezen onze naïviteit, onze onschuld en worden uit ons vredige paradijs verdreven. Maar we hebben deze struikelblokken nodig om te kunnen groeien. We moeten – of we het nu willen of niet – een nieuwe stap maken, verder reizen naar hoger gelegen gebied.

We blijken echter niet goed getraind voor de tocht en gaan ook niet in een rechte lijn op het doel af. Een doel dat ons als een magneet van oneindige wijsheid aantrekt, maar ons tegelijkertijd niet of nauwelijks bekend is. We raken dan ook regelmatig verdwaald in dat voor ons onbekende nieuwe land van de toekomst. Deels komt dat door gebrek aan ervaring en onwetendheid, deels omdat we onderweg beschadigd raken en ongemerkt een makkelijke prooi worden voor machtige en krachtige verleidingen. Hoe blijven we op koers?

 

1.1.3 De derde V: Verwittiging

Gelukkig staat ons een alert en uitgebreid waarschuwingssysteem ten dienste met een volmaakt toegerust leger aan boodschappers, dat ons direct te hulp schiet. Ze Verwittigen ons bij voortduring over de verstoringen van onze ziel, van onze gezondheid en van de natuur. Dit volmaakt uitgeruste leger staat in dienst van de Volmaakte ontwikkeling en werkt onvermoeibaar aan de bevordering en instandhouding van het leven.

We hebben de keus om te luisteren en onze koers te wijzigen – we reizen verder richting Verandering – óf we luisteren niet – en komen in een desolaat gebied waar we ten prooi vallen aan Verstarring.

 

1.1.4 De vierde V: Verandering

Maar we luisteren aanvankelijk niet goed en we veranderen niet zo maar. Eerst komt er een periode van ontkenning en verzet. Maar ook dan doen we er goed aan om te blijven luisteren naar de Boodschappers en hun signalen te blijven onderzoeken tot we de oorzaken van de verstoring hebben gevonden. Als we bereid zijn naar ze te luisteren, beseffen en accepteren we uiteindelijk dat we moeten veranderen. Innerlijke groei wordt als een niet eerder ervaren uitweg gevoeld. We geven het zelfhelend vermogen weer de kans door onze leefsituatie te reinigen (ontgiften) en zijn – na een veelal pijnlijke crisis – tenslotte bereid ons leven aan te passen aan de nieuwe situatie. We merken gaandeweg dat we op een Hoger niveau van bewustzijn aankomen. Een volgende – hoger gelegen – pleisterplaats op onze reis naar de toekomst.

Deze situatie duurt voort totdat er weer Verstoring optreedt en we worden voortgestuwd naar onze volgende bestemming. Zo komen we tijdens onze levensreis op een steeds Hoger bewustzijnsniveau van Volmaakte ontwikkeling.

Die reis eindigt uiteindelijk met het fysieke afscheid van dit leven. Onze onsterfelijke ziel echter gaat terug naar het Rijk van het Eindeloos Bewustzijn waar het vandaan komt. Vanuit deze Eeuwige bron des levens komt ze ooit weer terug in de stoffelijke wereld om verder te leren en op een hoger bewustzijnsniveau van Volmaakte ontwikkeling te komen. Dit is het reïncarnatie-principe, de Eeuwige Circle of life.

 

1.1.5 De vijfde V: Verstarring

Maar meestal luisteren we gedurende langere tijd niet, we zijn doof, blind, onwetend, wegkijkend, hardleers en/of arrogant en geloven niet in de Volmaaktheid van de ontwikkeling. We onderdrukken, bestrijden en vermoorden de boodschappers liever zodat we kunnen stoppen met zoeken en er niet meer aan hoeven te denken. We kiezen liever voor materiële zekerheid en verleiding dan voor spirituele vrijheid en avontuur. Verstarring treedt onvermijdelijk op. Ziekte krijgt vat op de situatie en symptoombestrijdende bestrijdingsmiddelen, therapiëen en medicijnen worden ingezet. De situatie dreigt uiteindelijk in een ongeneeslijk stadium te komen en we worden daardoor nogmaals ernstig gewaarschuwd door ons trouwe leger van boodschappers en helpers. We hebben dan alsnog de (laatste) kans om te luisteren en te veranderen en krijgen nog een laatste kans alsnog de weg te gaan als hiervoor onder 4 beschreven.

Luisteren we opnieuw niet naar deze zeer ernstige waarschuwingen, dan treedt uiteindelijk een vroegtijdige dood op, een dood die eerder komt dan de natuurlijke dood.

Maar ook – of juist – dan reïncarneert de ziel om alsnog te leren om op het hogere bewustzijnsniveau van Volmaakte ontwikkeling te komen. De cirkel blijft ook hier rond.

 

1.2 Hoop

Het paradigma van de Volmaakte ontwikkeling wil een hoopvol en dynamisch alternatief bieden voor de huidige wereldorde die in allerlei crises verstrikt is. Die crises veroorzaken onrust. Het lijkt wel of we er allemaal last van hebben. Het paradigma van de Volmaakte ontwikkeling biedt een andere kijk, een uitweg, een nieuwe keuzemogelijkheid: we kunnen veranderen, via zelfheling gezond worden en op een hoger en bewuster niveau van leven komen. Innerlijke groei biedt hoop op een nieuwe toekomst.

 

1.3 Blue Zones

Als we uitgaan van de Volmaakte ontwikkeling en het zelfhelende principe, dan zouden er wellicht nog plekken op de aarde moeten/kunnen bestaan, waar de mensen op deze basis leven, waar geen verstoring/vergiftiging is en dus ook geen welvaartsziekten voorkomen.

Die plekken bestaan en zijn onder meer in kaart gebracht door Dan Buettner, schrijver en onderzoeker van National Geographic. Hij heeft ze blauwe zones (Blue zones) genoemd. Mensen die in één van deze gebieden wonen, leven gemiddeld tot 90 of zelfs 100 jaar. En ze leven niet alleen langer, maar leven ook gezond, zonder medicijnen, welvaartsziekten of invaliditeit. Hoofdbestanddelen van hun voedingspatroon zijn groenten en fruit. Ze ervaren weinig stress, hebben voldoende slaap en delen hun geluk met familie en vrienden. Ze hebben compassie en kunnen goed luisteren. De bewoners van de Blue zones ervaren een doel in het bestaan, gepaard gaande aan een gezonde dosis spiritualiteit. Daarnaast doen ze dagelijks actief aan natuurlijke beweging, genieten ze van de zon, dragen ze tot op zeer hoge leeftijd bij aan hun samenleving en worden daarvoor en voor hun levenswijsheid zeer gewaardeerd. Er bestaat geen woord voor pensioen. Het levensmotto is: ‘wat ga ik morgen doen’.

Dit is hun geheim:

a. Eet elke dag alle kleuren van de regenboog. Kortom eet zo gevarieerd mogelijk met veel groenten, vis en algen. Voeding met een hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en antioxidanten die het immuunsysteem ondersteunen en niet belasten en zo beschermen tegen kanker, hart- en vaatziekten en andere welvaarts-aandoeningen

b. De mensen in Okinawa (een van de Blue zones) leefden volgens het principe: Hara hachi bu. Letterlijk vertaald: Eet totdat je voor 80% vol zit. Beperk je calorie intake per dag tot ca. 2000 kcal, en eet zo weinig mogelijk vlees en dierlijk vet.

c. Sport en Beweging: Doe dagelijks aan 20-30 minuten lichaamsbeweging (traplopen, fietsen, wandelen e.d.)

d De heilzame kracht van de natuur: mediteren, yoga, wandelen, met vrienden gaan eten – allemaal zaken die helpen stress te managen of (beter) verminderen.

e  Zinvol leven: geniet van de kleine dingen van het leven, en doe wat je doet met passie.

f Levenslang leren en betrokkenheid in je eigen omgeving.

g Beteken iets voor iemand anders. Geef je kennis en verhalen door. Sluit vriendschappen met verschillende generaties en doe eens wat vaker gewoon iets aardigs voor iemand.

 

De vijf blauwe zones zijn te vinden in Sardinië (Italië), Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland).

Bekijk dit filmpje met een presentatie van Dan Buettner (Engelstalig)

 

Lees ook:

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/70807-blauwe-zones-een-leefstijl-mysterie.html

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/weston-price-voedsel.pdf (dr. Weston Price heeft eveneens belangwekkend onderzoek gedaan naar ‘enclaves’ van natuurvolkeren en laat zien dat ze sterk en gezond zijn, totdat onze ‘beschaving’ en haar gedenatureerde voedings- en leefpatroon ze raakt).

 

We kunnen al met al veel leren van de mensen die hier leven. Hun leefstijl lijkt in vele opzichten te corresponderen met het idee van de Volmaakte ontwikkeling. Maar we moeten ons realiseren dat het hier wel geïsoleerde ‘onbesmette’ gebieden betreft, waaraan de individuele bewustwording van de mensheid als geheel (Renaissance/Verlichting)  grotendeels voorbij gegaan is. We kunnen niet terug naar deze paradijselijke toestand van de onbewuste volmaaktheid, zoals Eckhart Tolle het noemt. We moeten de lessen die we kunnen trekken uit deze Blue zones inbedden in en vertalen voor onze moderne samenleving, die juist op dit moment de overgang doormaakt van bewuste onvolmaaktheid (individualiteit en ego-bewustzijn) naar bewuste volmaaktheid of – meer dynamisch uitgedrukt – naar de (hoger) bewuste volmaakte ontwikkeling (de spirituele wij-ervaring).

 

1.4 De ongemakkelijke werkelijkheid

Om het paradigma te kunnen omarmen moeten we de moed hebben de werkelijkheid te durven zien zoals hij is. In al zijn pracht én al zijn verschrikkelijkheid. We moeten de ogen niet sluiten voor de soms schokkende zaken die we tegenkomen als we op onderzoek uit gaan. Zoals een chirurg die niet moet schrikken als hij tijdens de operatie plots op een tumor stuit, maar die onverwachte tegenslag rustig moet onderzoeken om een besluit te nemen over hoe het verder moet met de situatie van zijn patiënt.

Laten we wakker worden en ons bewust worden van de tekenen des tijds. Zoals Hans Siepel de lezers van zijn boek Doornroosje en de Apocalyps 2012 terecht voorhoudt: het oeroude script van de universele wijsheid voltrekt zich op dit moment voor onze ogen. Het verhaal vertelt zichzelf. We hoeven alleen maar onze ogen open te doen en – net als Doornroosje – wakker te worden. Laten we ons er bewust van worden dat de oude – op ratio en materialisme gebaseerde – tijd op haar einde loopt en dat een nieuwe tijd gekomen is voor een – op de eeuwige kracht van het spirituele gebaseerde – stap in de ontwikkeling van de mensheid. De kosmische klok, aangedreven door de god Chronos, tikt onverbiddelijk door. Laten we de smid worden van ons eigen geluk en voor eigen rekening en verantwoordelijkheid – samen met onze zielsverwanten – op weg gaan naar een nieuwe, onbekende en toch zo vertrouwde wereld van volmaakte ontwikkeling. De vormgeving zal een onvoorspelbaar en avontuurlijk gezamenlijk creatief proces zijn. En zonder slag of stoot zal het niet gaan zo zal de uitwerking van het concept van de Vijf V’s leren. We kunnen ons maar beter voorbereiden op wat komen gaat.

Ga verder naar het stroomschema van de Vijf V’s waarmee u in één oogopslag de flow van het paradigma kunt bekijken.