We groeien door ontmoetingen met mensen. Dat zijn vooral onze ontmoetingen met geliefden en vrienden, maar ook onverwachte ontmoetingen met nieuwe mensen die we nog niet kenden. Boeken zijn indirecte ontmoetingen, lezingen gegeven door mensen die ons iets te zeggen hebben. In films ontmoeten we mensen die ons ontroeren, een verhaal vertellen dat ons aangrijpt. Ontmoetingen met mensen zijn mijn voornaamste inspiratiebron.

Tijdens ontmoetingen die voor ons van betekenis zijn, ontstaat een spiritueel wij. Bovne of om degenen die de ontmoeting hebben, hangt iets dat je kunt zien als een We-cloud, waarmee de deelnemers aan de ontmoeting draadloos verbonden zijn. Die We-cloud is de oplossende, genezende, inspirerende, creatieve bron die ons leven energie en richting geeft. We zijn in staat om zelf zo’n We-cloud te creëren door ontmoetingen tot stand te brengen. En als we dat met hart en ziel doen, krijgen we honderdvoudig terug wat we er in stoppen. Onze accu wordt opgeladen. Andersom is ook waar: als we ons gesloten, gereserveerd, defensief opstellen kost de ontmoeting ons meer energie dan we er in stoppen. Onze accu wordt dan letterlijk ‘leeggetrokken’ door het omhoog houden van de verdediging.

De ontmoetingen die mij op mijn levenspad het meeste inzicht, richting en energie hebben gegeven en dat nog steeds doen, zijn vooral mijn eigen Yvonne, mijn geweldige zes kinderen, mijn goede (muziek)vrienden en –vriendinnen, de bezoekers aan mijn Praktijk voor Zelfontplooiing en alle andere mensen die ik op mijn levenspad tegenkwam.

Het fundament voor mijn levensovertuiging en met name het paradigma van de Volmaakte zelfhelende ontwikkeling wordt gevormd door ontmoetingen met:

Op deze spirituele hoekstenen ga ik in deze sectie wat dieper in.