Confrontational (1 of 2)
Confrontational (Photo credit: Brett Jordan)

Het meest geïnspireerd ben ik door de ontmoeting met de Duitse dieptepsycholoog Fritz Künkel (1889 – 1956). Mijn vader stopte mij – als onzekere puber van net 17 jaren oud (1963) – diens boek Karaktervorming door Zelfopvoeding in mijn handen. Ik begon erin te lezen en heb daar tot op de dag van vandaag niet meer mee kunnen stoppen. Tijdens mijn studie Pedagogiek heb ik een scriptie geschreven over de 22 uit het Duits vertaalde boeken die ik toen (1973) van deze zo oorspronkelijke dieptepsycholoog kon vinden. De boeken behandelden op een wetenschappelijke en tegelijkertijd heel toegankelijke manier alle aspecten van de menselijke ziel.

Daarna verdween Künkel een vrij lange periode min of meer uit mijn leven. Zo’n tien jaar geleden kwam ik er via internet achter dat er nog een aantal andere boeken van hem bestonden, die hij in het Engels schreef in de periode dat hij in de USA woonde (1940 – 1956). Die gaven een verdere verdieping en uitbreiding van zijn eerdere standpunten, met name over de relatie tussen het Zelf (ons vitale, onaantastbare creatieve centrum) en het Ego (onze verdedigingslinie/bodyguard, die dat centrum overschaduwt en inkapselt: the Self encased in the Ego).

Uiteindelijk slaat Künkel een brug tussen zijn eigen(zinnige) dieptepsychologie – in hoge mate beïnvloed door Jung – en religie. Maar religie dan wel beschouwd vanuit een zeer dynamische en uitdagende opvatting over het Christendom, het geloof waarop hij zijn leven en werk baseerde. Die onvermoeibare arbeid leverde Fritz Künkels eigen Religious We-psychology op: een unieke, creatieve maar ook confronterende kijk op onze levensreis, die ook voor niet gelovigen waardevolle inzichten laat zien in ons zieleleven. Künkel is niet uit op de vermeerdering van kennis alleen. Hij wil bewerkstelligen dat zijn lezer geraakt wordt en groeit/verandert. Hij beleert nooit, is respectvol, maar prikkelt ons tegelijkertijd om door onze persoonlijke crisis heen te gaan (‘we have to welcome every fresh new crisis’). Geen wonder dat veel (statische) gelovigen afhaken, terwijl (dynamische) ongelovigen soms juist geraakt worden. Ik behoorde tot die laatste categorie, geloof ik 😉 .

Ik verslond de afgelopen jaren alle boeken uit zijn Amerika-periode en stuitte tenslotte op zijn laatst geschreven boek: Creation Continues. Dit boek – een psychologische uiteenzetting van het Mattheüs-evangelie (1947) – heeft mijn leven een definitieve wending gegeven. Het is de basis voor het paradigma van de Volmaakte ontwikkeling en voor mijn RockOpera.

Enhanced by Zemanta