‘De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte.’ – Thomas Edison 1847-1931

 

Inleiding

Ziekte, bacteriën, virussen, kankercellen, pijn en andere fysieke ongemakken waarschuwen ons dat er iets mis is met ons lichaam, dat we iets niet goed doen. Als we luisteren naar wat deze boodschappers ons te zeggen hebben, zullen we beseffen dat we moeten Veranderen. We moeten bepaalde dingen nalaten en nieuwe dingen oppakken. We moeten weer gezond worden, genezen.

Maar die genezing is niet zo eenvoudig. We gedragen ons als verslaafden en moeten als het ware afkicken van de leefgewoonten die we als normaal zijn gaan beschouwen. Maar dat kan alleen als we eerst geleerd hebben hoe de wereld om ons heen werkelijk in elkaar zit, waar de ons bedreigende verleidingskracht vandaan komt en hoe we voor dat alles oplossingen kunnen vinden.

En er is nog veel onbekend en onzeker. De verschillende alternatieve voedingsdeskundigen spreken elkaar soms tegen. Nader onderzoek is dringend gewenst, met name ook om te weten te komen hoe we onze kinderen moeten voeden en vooral NIET moeten voeden. Geloof niemand – ook mij niet –  en volg je eigen weg.

Onze gezondheid wordt in stand gehouden door ons zelfhelend vermogen, ons immuunsysteem. Alle signalen als pijn en ziekte, worden uitgezonden door dat systeem en alle boodschappers, zoals bacteriën, staan in dienst van dat systeem. Maar als bacteriën onze helpers zijn en geen ziekteverwekkers, wat is het dan dat ons ziek maakt en onze gezondheid bedreigt? Of beter gezegd, wat zijn de oorzaken van de verzwakking van het immuunsysteem, waardoor het zijn gezondheidsbevorderende werk niet meer kan doen? Als we die oorzaken kennen, kunnen we ook wat doen. De oorzaken moeten van buiten komen. Er zijn uiteraard natuurlijke oorzaken, maar in onze samenleving is er vooral sprake van onnatuurlijke oorzaken. Gezondheidsslopende oorzaken die door mensenhand zijn voortgebracht.

Als we willen veranderen en de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid op ons willen nemen, moeten we eerst durven inzien dat onze directe leefomgeving veel zwaarder vergiftigd is (en in toenemende mate wordt), dan we al denken! We vervuilen de aarde en we putten haar uit. Ons ‘verse’ voedsel degenereert door massateelt en genetische modificatie, maar ook door vervuild grondwater en het gebruik van pesticiden. anti-biotica en hormonen. In de supermarkten vinden we vooral bewerkt voedsel, vol kleur, geur-, smaakstoffen en conserveermiddelen. Ons huiselijke omgeving bevat veel gif verspreidende elementen en onze huidverzorging is ook al niet zonder risico’s. De gevestigde medische zorg, beheerst door de Farmaceutische industrie, houdt zich vooral bezig met de bestrijding van ziekten en bacteriën door medicijnen, in plaats van met de bevordering van de gezondheid.

Maar die gevestigde orde, de (voedsel)autoriteiten, de (medische) wetenschap willen ons dat alles niet vertellen. Ze spiegelen ons via de media en reclame een wereld voor die niet bestaat, een Land of make believe waarin wij onbezorgd kunnen leven. Alleen als je pech hebt (niet uw schuld hoor) kun je wel ziek worden, maar daar hebben we geweldige voorzieningen voor. En die worden nog eens betaald door de Staat ook! Die Staat betaalt dat met het geld dat door u zelf bijeen is gebracht door hard te werken.

Alle autoriteiten zijn in meer of mindere mate besmet met het streven naar het consolideren van status, geld en macht. Bewust of onbewust willen ze dat er tegen hen opgekeken wordt. Als er dus een natuurlijke oplossing zou komen, waarmee geen of minder geld te verdienen valt, waarmee statusverlies optreedt en waarmee de macht over burger en consument verloren gaat, dan zal Groot en Grimmig verzet optreden. De voorvechters van zo’n natuurlijke oplossing, maar ook de gewetensvolle klokkenluiders, die de huidige situatie aan de kaak stellen, kunnen rekenen op vernedering en hoon tot juridische en fysieke agressie aan toe. Zie als voorbeeld de onthullende film over de Bananenmaffia.

Bij het verzamelen van onderstaande informatie heb ik dan ook het oordeel van de officiële (overheids)instanties, die representanten zijn van de Grootindustrie en het oordeel van de belanghebbende partijen en industrieën zelf, maar zeer ten dele in de beschouwingen betrokken. Die komen zoals gezegd wel voor zichzelf op. Ik ben uitgegaan van kritische en betrokken onderzoekers en experts. Oorspronkelijke denkers en eigenzinnige klokkenluiders, die geen belangen hebben, geen macht of geld willen en opkomen voor een rechtvaardige en gezondere wereld. Medemensen die niets voetstoots geloven van wat de autoriteiten, de wetenschap en/of de media ons willen doen geloven.

 

Aanpak

Het zelfhelend vermogen van het lichaam is door onze toxische levenswijze en omgeving sterk verzwakt. Om dat terug te krijgen moeten we een paar drastische maatregelen nemen, zoals:

  • Op zoek te gaan en te blijven naar een natuurlijke leefwijze, die bij jou past én
  • Stoppen met de vergiftiging door af te kicken van ons onnatuurlijk leef- en voedingspatroon én
  • Ontgiften: zonder dat hebben de vorige stappen nauwelijks uitwerking! én
  • Training: werken en wennen aan het nieuwe leef- en voedingspatroon

Dat alles vraagt een sterk geloof in het zelfhelend vermogen én zelfdiscipline met hart en ziel, ondanks de soms even onvermijdelijke terugval en de dagelijks via de media op ons af stormende verleidingen. We gaan op reis naar de genezing en de gezondheid!

Deze vier basispunten zijn uitgewerkt in aparte pagina’s die je kunt bereiken via de vier links hierboven of via het uitklapmenu.

Zie ook mijn blog over het Immuunsysteem.