Als je uitgaat van het zelfhelend vermogen van het lichaam is elk medicijn ondermijnend, vergiftigend en beschadigend, een zwaktebod en symptoombestrijding (repressie). Medicijnen laten de bron van de ziekte bestaan en onderdrukken de door het lichaam afgegeven signalen, zoals pijn, ziekte en ongemak. Ze verzwakken – niet in de laatste plaats ook door hun bijwerkingen – het zelfhelend vermogen van lichaam. Dat geldt ook voor de massaal aan de wereldbevolking toegediende vaccinaties, waar giftig kwik in zit.

Medicijnen zijn overigens uiteraard wel nuttig in acute crisissituaties zoals pijnstilling en verdoving bij operaties. Maar dan altijd tijdelijk en nooit structureel.

De heersende opvatting in de medische wereld is gebaseerd op het Paradigma – of beter gezegd Paradogma –  van de Franse scheikundige en bioloog Louis Pasteur (1822-1895), die betoogde dat bacteriën de veroorzakers zijn van de ziekte.

Zijn tegenstanders in die tijd (Beauchamps en Bernard) betoogden juist dat de conditie van het lichaam en zijn zelfhelend vermogen bepalend is voor het ontstaan van ziekten (terreingeneeskunde). De bacteriën, kankercellen zijn in die visie hulptroepen, die alleen maar aan het werk gaan als er al iets mis is met ons (zelfhelend) immuunsysteem, bijvoorbeeld omdat er dood en/of ziek weefsel moet worden opgeruimd. Zolang ons lichaam gezond en vitaal is komen deze – altijd al in ons lichaam aanwezige – opruimers niet in actie.

Pasteur was niet onbemiddeld en had machtige politieke vrienden. Zijn visie – hoewel herroepen op zijn sterfbed – won het dan ook en legde de het fundament voor de machtige farmaceutische industrie van vandaag de dag. Die heeft alle baat te patenteren medicijnen, die dienen om de boodschappers (bacteriën, kankercellen, virussen) te doden en om de bron van de ziekte (die tevens de bron van de omzet is) ongemoeid te laten. De gedachte dat je beter preventief aan je gezondheid kunt werken door gezond te eten en te leven, wordt door Big Pharma weggedrukt en weggehouden voor ons. Gevolg is dat honderdduizenden mensen en kinderen – o.m. door de massaal gegenereerde wereldwijde vaccinatieprogramma’s – onnodig ziek worden en overlijden.

Het paradigma van de Volmaakte ontwikkeling gaat volledig uit van de visie van Beauchamps en Bernard. Onafhankelijk medische onderzoeken en experimenten gebaseerd op deze visie zouden een beslissende bijdrage kunnen betekenen aan de bevordering van de gezondheid van ons allen. En – niet onbelangrijk ook – aan de beheersing van de alsmaar stijgende kosten van de zorg. Wie durft?

Ik hoop van harte dat de medische wetenschap de moed heeft om de terreingeneeskunde met een onafhankelijke en open blik tegemoet te treden. En dus niet zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die in mijn ogen ook de gevestigde medische orde eens aan een nadere beschouwing zouden moeten onderwerpen. Of is die juist een promotor van de gevestigde medische orde, die zijn neergezet om de natuurlijke en dus niet-patenteerbare geneeswijzen in een kwaad daglicht te stellen?

Soms denk je wel eens, beter een Kwakzalver dan een Kwikzalver  :mrgreen: