De Natuur zelf hoeft niet te veranderen. Die is zelf een uiting van het principe van de Zelfhelende Volmaakte Ontwikkeling. De Natuur heelt zichzelf als we haar respecteren, als we een halt toeroepen aan de beschadiging en vergiftiging die we veroorzaken (zie Verstoring) en het afval opruimen.

Het is de mens die zijn houding tegenover de Natuur moet veranderen. Geld, controle en macht over de grondstoffen moeten niet zoals nu onze drijfveren zijn. We moeten de Aarde BEwonen en niet UITwonen. Overdaad schaadt, de natuur heeft een eigen tempo, dat we moeten eerbiedigen. We moeten leren wachten en bijvoorbeeld landbouwgrond periodiek braak laten liggen om plant en dier weer de gelegenheid te geven de vitaliteit en vruchtbaarheid van de grond te herstellen. Dat zelfde geldt voor de zeeën en rivieren en voor de lucht die we dagelijks inademen. We bevorderen zo het zelfreinigend vermogen van de Natuur en daarmee ook de opbrengsten ervan, waarvan de mensheid leeft. Het is uiteindelijk in het belang van de mensheid als geheel dat we de Natuur respecteren.

Maar we veranderen nooit zo maar. De mensheid leeft momenteel in een periode van ontkenning en verzet, zeker van degenen die direct materieel profijt ondervinden van de huidige economische situatie. Een klein, maar steeds sneller groeiend aantal verontruste en kritische onderzoekers wil echter blijven luisteren naar de Boodschappers en hun signalen en hebben al vele oorzaken van de verstoring gevonden. Een omslag in ons denken en handelen kondigt zich aan. Als we bereid zijn te luisteren, beseffen en accepteren we uiteindelijk dat we moeten veranderen.

Ook in onze houding tegenover de Natuur zullen we zo steeds een hoger bewustzijnsniveau bereiken van Volmaakte ontwikkeling. De Natuur inspireert ons!

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Maar als we de waarschuwingen van Moeder Natuur in de wind slaan, wordt onze onderlinge verstandhouding er niet beter op. We zijn haar eigenwijze kind dat hardnekkig blijft ontkennen dat er iets mis zou zijn en we geven ons verzet niet op. Onze houding ten opzichte van Moeder Natuur verstart.