Wie niet horen wil moet voelen is de onverbiddelijke reactie van Moeder Natuur, als de mens niet wil luisteren. Haar zelfhelende kracht zullen we dan aan den lijve ondervinden. We kunnen niet halsstarrig blijven wegkijken en ontkennen dat er een klimaat probleem is, dat er sprake is van grootschalige ontbossing en overbevissing. Dat onze fossiele grondstoffen bijna op zijn, dat we in korte tijd een zwaar toxische wereld hebben geschapen waarmee de komende generaties van doen krijgen. Dat we de mensheid niet meer van gezond voedsel kunnen voorzien omdat we de landbouw en veeteelt liever richten op de productie van ongezonde en/of verslavende ‘voedingsmiddelen’ als vlees, melk, koffie, thee, suiker, alcohol en drugs. En niet te vergeten op de massale productie van genetisch gemuteerde gewassen en gewassen voor biobrandstof.

Moeder Natuur laat zich niet langer teisteren door ‘rupsje nooit genoeg’ zo is te vrezen. Ze zal het Zelfhelend vermogen in werking zetten en ons confronteren met klimaatveranderingen, orkanen, overstromingen, droogte, insectenplagen, epidemieën en hongersnood. De mensheid moet daardoor noodgedwongen een stap terug doen en krijgt nog één keer de kans om te luisteren en alsnog te Veranderen. Doen we dat dan nog niet dan zal dat uiteindelijk leiden tot mondiale voedselschaarste en economische ontwrichting op een schaal die nog niet eerder vertoond is. Met alle gevolgen van dien.

De vraag in dit tijdsgewricht is of het Rijke Westen bereid is te stoppen met het stelselmatig uitputten en vergiftigen van de Natuur. Of we tot een houding kunnen komen die uitgaat van respect en van het geduldig delen van haar opbrengsten met de Derde Wereld. Maar de vraag is vooral of ‘de gewone man’ gaat inzien wat zijn ‘normale’ consumeergedrag teweeg brengt op deze prachtige Aarde. Of haalt dat allemaal al niets meer uit en is het toch denkbaar dat de SuperRijken van deze wereld vrijwel onopgemerkt bezig zijn met een verdrag waarmee ze de mondiale heerschappij over alle voedselproductie in handen krijgen (Codex alimentarius)?

Hoe langer de Verstarring voortduurt, hoe hoger de prijs is, die moet worden betaald. Het is hoog tijd om onze ogen open te doen voor de ongemakkelijke situatie waarin wij en onze kinderen terecht zijn gekomen. En hopelijk nog op tijd om toch nog te veranderen. Beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald …  Het leven is gewoon te mooi om het te laten bederven door de gevolgen van blinde hebzucht.