Alle verstoringen in de natuur zijn gevolg van menselijk handelen. Een foutje van de natuur bestaat eenvoudigweg niet. Het is de (Westerse) mens die – als een rupsje nooit genoeg – de Volmaakte ontwikkeling verstoort.

Waar moeten we dan aan denken als het om Verstoring van de natuur gaat? Het blijkt bij nadere beschouwing vooral om vervuiling en/of vergiftiging te gaan. Die doet zich voor in de vorm van verontreiniging van lucht, water, bodem en voeding, maar ook van ontbossing, illegale jacht, overbevissing en andere uitputting van natuurlijke bronnen.

De mondiale producenten van onze voeding, van energie en van medicijnen gebruiken allemaal onnatuurlijke en denaturerende (chemische) productiemethoden en vervuilende fossiele brandstoffen. Of – erger nog – kernenergie, die voor honderden generaties na ons enorme hoeveelheden niet afbreekbaar giftig/chemisch afval achterlaat.

Al deze massaproductiemethoden dragen direct en voortdurend bij aan de verdere verstoring en vergiftiging van de natuur. Van het land waarop we leven en waarop ons voedsel groeit, van de lucht die we inademen en van het water dat we drinken en van het water van de oceanen, rivieren en meren waar ons voedsel groeit en zwemt.

We zijn zonder dat we er ons van bewust zijn geleidelijk aan in een zwaar toxische wereld terecht gekomen. Een wereld met:

  • luchtvervuiling (fijnstof, CO2 uitstoot)
  • lichtvervuiling
  • drink-, grondwatervervuiling (pesticiden)
  • vervuiling van ons voedsel via denaturatie en bewerking, genmutatie (gewassen), groeihormonen en antibiotica (vee- en visteelt), geur, kleur en verslavende smaakstoffen
  • lozingen industrieel afval op rivieren en open zee
  • blootstelling aan straling (röntgen, zenders/ontvangers, mobieltjes, magnetron, electriciteitsmasten, kernenergie)
  • verslavende genotmiddelen (alcohol, tabak, drugs, maar ook koffie en suiker).

En laten we niet vergeten de sluipende vergiftiging door het massaal dagelijks gebruik van allerlei soorten bij aanraking of inademing al giftige plastics. De enorme plasticsoup die in onze oceanen ronddrijft is een schrijnend voorbeeld van de vernietigende kracht van de verstoring van de natuur door mensenhand. Gevolg: in nagenoeg elke vis die gevangen wordt zit – ook zogenaamd ‘afbreekbaar‘ – plastic en dat eten wij met smaak op.

Deze verstorende op het snelle geld berustende houding tegenover Moeder Natuur heeft meer impact op ons en onze gezondheid dan we ons kunnen voorstellen. Welvaartziekten als hart- en vaatziekten, kanker, MS en obesitas vinden hier letterlijk hun voedingsbodem. Als er nu ergens sprake zou moeten zijn van honger naar gezondmakend gedachtenvoedsel, dan is het wel op dit ons dagelijks bestaan direct rakende leefgebied. Verblind door hebzucht en overmaat, door naïef en misplaatst vertrouwen in de autoriteiten en/of verleid door gerichte reclamecampagnes, consumeren we kritiekloos wat ons wordt voorgezet. En dan nog maar niet gesproken van de immense sociale kosten die het wereldvoedselsysteem veroorzaakt en de schrijnende werkomstandigheden van de mensen in de voedselindustrie.

Onze westerse, materialistische wereld heeft het voor het zeggen als het om de mondiale natuurlijke hulpbronnen gaat. We halen zonder veel respect of geduld uit alle landen van de wereld weg wat we nodig hebben voor de eigen consumptie.

Al met al tonen we maar bar weinig respect voor onze eigen aarde, de zeeën, de natuur waarin we leven en waar we afhankelijk van zijn. Sterker nog: we willen haar beheersen, ja zelfs verbeteren. Hoe ongeduldig, hebberig, blind, doof en arrogant kunnen we zijn? En hoe weinig houden we rekening met de komende generaties?

Maar gelukkig Verwittigt de Natuur ons met een heel arsenaal aan waarschuwings-signalen, die ons kunnen behoeden voor verdere misstappen.