Moeder Natuur blijft ons permanent behulpzaam en Verwittigt ons geduldig en vastberaden in de hoop dat we ooit naar haar willen luisteren. Haar boodschappers die in dienst staan van de volmaakte ontwikkeling komen ons Verwittigen, waarschuwen dat er iets mis is. En ze schieten ons ook nog eens direct te hulp. Die helpers / boodschappers komen tot ons in de gestalte van bijvoorbeeld insecten, roofdieren, bacteriën, schimmels, paddenstoelen, onkruid en klimaatverandering. En ook via (welvaarts)ziekten en epidemieën geeft de Natuur een signaal af dat er iets gebeuren moet met onze habitat.

Zoals de insecten de degeneratie van gewassen helpen voortkomen, helpen roofdieren helpen de wildstand op peil te houden. Bacteriën, schimmels en paddenstoelen helpen dood materiaal op te ruimen. Wat we onkruid noemen vertelt ons iets over de bodemgesteldheid en het komt de verstoorde balans herstellen. Uitstervende diersoorten, klimaatveranderingen en natuurrampen kunnen ons veel vertellen over de vaak brute wijze waarop wij met de aarde omgaan.

Maar omdat we zo wreed uit het paradijs verdreven worden, zien we de betekenis van deze boodschappers eerst niet. We accepteren ze niet en geven ze de schuld van alle onheil. We zien ze als noodlottige toevalligheden of gevaarlijke vijanden. We bestrijden en onderdrukken ze meestal liever dan ons af te vragen welke levensbevorderende signalen en hulp ze ons komen brengen.

SprinkhaanAls illustratie van de Verwittiging van de natuur kan de insectenplaag dienen. Dat verschijnsel treedt bijvoorbeeld op als we op te grote schaal en/of te langdurig op een enkele locatie gewassen verbouwen. Grote wolken sprinkhanen komen ons vertellen dat we iets niet goed doen en komen meteen de gewassen opruimen waarmee kennelijk iets goed mis is.

Maar wat we dan doen, is met recht tegennatuurlijk: we bespuiten de insecten en gewassen met gif en/of gaan zelfs over tot genmutatie. Gevolg: resistente insecten (die zich ontwikkelen om ons te kunnen blijven waarschuwen en helpen), vergiftigd eten voor de mensen, vervuild grondwater en door de genmutatie gedenatureerde en dus giftige en verzwakte gewassensoorten, waarop nog meer – inmiddels nog resistenter geworden – insecten afkomen om ze op te ruimen.

We zitten gevangen in een zelf gecreëerde vicieuze cirkel in plaats van te luisteren, blijven zoeken naar werkelijke oorzaken en een verstandig beroep te doen op het zelfhelend vermogen en de genereuze rijkdom van de natuur.

Als we bereid zijn te luisteren en te accepteren dat wij het zijn die het niet goed hebben gedaan, zullen we het tij kunnen keren. We zullen met alle inzet en creativiteit die in ons is, bereid en in staat zijn tot Verandering waarmee we de toekomst opnieuw vorm kunnen geven.