De natuur is altijd in volmaakte ontwikkeling en geheel zelfvoorzienend. Daar is geen mensenhand voor nodig. De natuur zoekt altijd naar evenwicht en heeft een machtig en krachtig zelfhelend vermogen. De natuur is een organisch wonder en geen toevallig opeengestapelde berg moleculen, die willekeurig met elkaar interacteren. Een foutje van de natuur bestaat zo bezien dan ook niet. Ongedierte en onkruid ook niet. Alles heeft zin en betekenis, ook roofdieren, brandnetels, insecten, bacteriën, ziekte en dood. Aan ons om te ontdekken wat die zin en betekenis is en hoe wonderbaarlijk, levenskrachtig en volmaakt logisch de natuur werkt.

Moeder natuur levert alles wat de mens nodig heeft in overvloed. Ze wil alles doen om ons onderdak te bieden en te voeden. Laten we haar met eerbied en ontzag tegemoet treden en een verbond met haar sluiten om te komen tot een voor ons allen leefbare aarde. Een beperkte mate van een gecultiveerde omgang van de natuur kan ons daarbij van dienst zijn. Maar zodra we daar te ver in gaan geeft Moeder Natuur haar waarschuwings-signalen af. Ze stuurt ons haar boodschappers / opruimers. Daar moeten we dan serieus naar luisteren, respectvol mee omgaan en niet – zoals meestal onze eerste reflex is – overgaan tot bestrijding en verdelging. We moeten blijven zoeken naar wat we niet goed doen. Dat is de routekaart die leidt naar de onuitputtelijke bronnen van deze aarde, waar de rijke natuur permanent in Volmaakte ontwikkeling is.

We cultiveren de Natuur niet meer, maar gaan in onze hebzucht en blinde arrogantie veel te ver. We Verstoren zo het evenwicht. Overdaad schaadt.