Zeer voorlopige tekst. Nadere uitwerking volgt.

We’re on our way to heaven’s door, op weg naar een hoger bewust wij, naar een wereld in volmaakte ontwikkeling. We zijn altijd onderweg naar een ongewisse toekomst vol nieuwe vergezichten. Die toekomst trekt ons, we moeten onze roeping volgen, maar wat zal ze ons brengen?

Persoonlijk geloof ik niet in (westerse) hi-tech oplossingen voor de grote wereldvraagstukken. Dat is in mijn ogen oude aardse wijn in nieuwe aardse zakken. De oplossing moet m.i. komen uit de nieuwe hemel, een bewuste herverbinding van onze ziel, ons willen, voelen en denken met de eeuwige, universele wijsheid die zo lang uit ons bestaan weg is geweest. We moeten ons er spiritueel bewust van worden dat we de aarde samen moeten delen. En op basis daarvan materiële oplossingen zoeken die overal op aarde – en niet alleen in ons rijke Westen – een in alle opzichten gezonde en inspirerende samenleving kunnen creëren. Hoe dat er precies uit zal komen te zien en hoe de tocht erheen zal verlopen kunnen we slechts in heel globale begrippen proberen aan te duiden. Maar een echt concrete voorstelling kunnen we er ons niet van maken, omdat het eenvoudigweg niet eerder vertoond is. De nieuwe hemel en nieuwe aarde is een proces, een experiment, een nooit eindigende reis en geen statische, serene, paradijselijke toestand. We moeten vooruit en niet terug in de tijd. Het principe van de Volmaakte ontwikkeling kan een wegwijzer zijn.

Ik teken hierbij aan dat er mondiaal gezien grote verschillen bestaan bij individuen en volkeren in de ontwikkeling van hun bewustzijn. Er zijn nog mensen die in de fase van het Oer-wij verkeren, waarin de individualiteit nog niet of nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Je zou kunnen zeggen dat de niet-westerse volkeren, mensen zich in deze ontwikkelingsfase bevinden, die overeen komt met Eckhart Tolle’s begrip onbewust volmaakt. Er zijn anderzijds mensen bij wie juist de bewuste individualiteit, het ego de boventoon voert en bij wie het wij een secundaire rol speelt. Deze fase komt overeen met Tolle’s begrip bewust onvolmaakt. Onze huidige westerse samenleving draagt de kenmerken van deze fase. Er zijn tenslotte mensen bij wie het nieuwe, creatieve wij – waarin de bewuste individualiteit besloten ligt – ontwaakt (is). Tolle duidt deze fase aan met bewust volmaakt. Ik deel met Tolle het begrip Volmaakt, maar heb hier het woord ontwikkeling aan toegevoegd, omdat het geen statische toestand betreft, maar een dynamisch, altijd groeiend proces is: Volmaakte ontwikkeling.

Ik pleit ervoor experimenten te starten en proefondervindelijk na te gaan hoe dat in de praktijk kan uitpakken. Het gaat in de eerste plaats om het vormen van hoger bewuste, open en vitale, creatieve Zelfvoorzienende Collectieven door individuen die zich bewust willen inzetten voor het collectief van hun keuze. Daarbij moet zorgvuldig gezocht worden naar de juiste schaalgrootte. Je zou dit de locale, operationele laag kunnen noemen. Deze laag is financieel onafhankelijk (geen schulden). Dit stemt overeen met het streven van Mahatma Gandhi naar een nieuwe samenleving (voor India), die gebaseerd zou zijn op zelfvoorzienende onafhankelijke dorpsrepublieken, bevrijd van (Britse) controle en invloed. Zeer inspirerend zijn de zogeheten Blue Zones, enclaves in onze hectische en toxische wereld, waar mensen een spiritueel rijk en fysiek gezond leven hebben en zonder last te hebben van onze welvaartsziekten een zeer hoge leeftijd bereiken.

Zie ook dit filmpje, voor een Hartverwarmende aanpak in een klein Spaans dorpje:

En … bekijk hier het openhartig Interview met Herman Wijffels (Willem Middelkoop)