Sinds enkele jaren heb ik een praktijk, waarin ik mensen help die op een of andere manier in hun leven vastzitten. De praktijk heet Praktijk voor Zelf Ontplooiing (PZO). Het is mijn oude werk, dat ik al zoveel jaren niet meer heb gedaan, maar dat me altijd is blijven trekken. Ik heb in 1973 Pedagogiek MO-A gedaan en enkele jaren later MO-B orthopedagogiek (door omstandigheden net niet af kunnen maken). Ben in die tijd ook twee jaar werkzaam geweest in de kinderbescherming (werkende en studerende jongens van 14 tot 18 jaar).

De waarde van Struikelblokken
Al een heel leven lang heb ik me intens verdiept in het doen en laten en de drijfveren van mensen, met name geïnspireerd door de dieptepsychologische opvattingen van Fritz Künkel. Ik ben in dat opzicht een overtuigd aanhanger van de crisisleer. We hebben struikelblokken nodig om door schade en schande wijs te worden. Als we in ons leven zo’n struikelblok tegenkomen raken we in crisis. We doen er dan verstandig aan ons niet te verzetten of te vluchten (in pillen bijvoorbeeld), maar ons ernstig en grondig te bezinnen op wat er niet goed gaat en ging. Dat is confronterend, maar we zullen ons er dan – al of niet met hulp van anderen – bewust van worden dat we ons leven moeten veranderen en vooral: groeien. Een crisis is een groeisignaal, een kans dus. Die kans grijpen betekent een grote schoonmaak, het opruimen van het struikelblok, een training in nieuwe vaardigheden om daarmee ruimte te geven aan de ontplooiing van (begraven) talenten. Zo vinden we de weg omhoog naar een nieuw, voller en beter leven.

Tuinhuissessies
De PZO kwam eigenlijk spelenderwijs voort uit de persoonlijke songcoaching die ik deed met de aspirant-solisten van RockPops in mijn Opnamestudio. De kandidaat-solisten moeten namelijk eerst laten zien dat ze het zangtechnisch aankunnen om solist te zijn, maar ook dat ze stabiel genoeg zijn om voor het koor te staan en niet ‘om te vallen’ als er een optreden is. De opnamestudio is een dubbelwandig tuinhuis bij ons op het erf en de audities werden al gauw bekend als ‘Tuinhuis-sessies’. Die sessies gingen in de praktijk meestal niet over zangtechnische zaken, maar veel meer over nervositeit, onzekerheid, krampachtigheid e.d. Dingen die je in de weg zitten voor een onbezorgd en krachtig gebruik van de eigen stem, maar waarvan je – zo blijkt altijd weer – ook in het dagelijks leven last hebt.

Via via kwamen er ook steeds meer andere mensen die een afspraak wilden, omdat ze problemen hadden in hun relatie, in hun werk, met hun kinderen, met hun geloofsovertuiging en meer. Ze hadden soms al een heel traject achter de rug in de zorg, maar kwamen daar naar hun gevoel niet echt verder mee. De sessies zijn sindsdien niet meer bedoeld voor songcoaching alleen, maar ook voor coaching in het algemeen. Iedereen die op een of andere manier vast zit, kan een afspraak maken voor zo’n sessie. De Tuinhuissessies zijn gratis en strikt vertrouwelijk. De werkwijze van de PZO is gebaseerd op het principe van de Volmaakte Ontwikkeling, zoals uitgewerkt in de 5 V’s.

Als u vragen heeft en/of een afspraak wilt maken, gebruik dan het reactieformulier.