De bezoeker komt niet zo maar naar de sessies toe. Zij of hij zit vast en kan de situatie niet oplossen. Zij/hij loopt in kringetjes rond. Er is min of meer sprake van een crisissituatie, een vicieuze cirkel, ook wel de duivelskring genoemd. Ik zie zo’n crisis als een uitgelezen kans, een wake up call. Het oude voldoet niet meer en het nieuwe is er nog niet. Het voelt kwetsbaar. Hoe kom ik uit deze impasse?

We moeten er eerst achter zien te komen welke verborgen processen zich in de ziel van de bezoeker afspelen. Tijdens de sessie(s) gaan we daarom op zoek naar het ‘landschap van de ziel’: De Soulscape. We gaan aan de hand van een eenvoudige vragenlijst na waar enerzijds de veelal begraven of verborgen talenten van de bezoeker liggen en anderzijds wat de kenmerken zijn van het eigen Ego, dat de ontplooiing van de talenten belemmert. De Soulscape-verkenning speurt in het onderbewuste, het gebied van onze ziel dat ons willen, voelen en denken voor het overgrote deel bepaalt, maar dat we niet kennen, omdat het onbewust is.

De verkenning brengt op een speelse en ontspannen manier dingen uit het onbewuste aan het licht. Daardoor worden we ons ervan bewust. Er ontstaat zo ook een eerste beeld van de weg die gegaan moet worden om de talenten tot ontplooiing te brengen en tegelijkertijd de belemmeringen daarvoor weg te nemen.

Maar talenten kunnen niet tot ontwikkeling komen zonder dat de belemmeringen weggenomen worden en de belemmeringen – die feitelijk verdedigingslinies zijn – kunnen niet weggenomen worden zonder dat de nieuwe kracht van de talenten zich laten zien. De sessies hebben daarom tot doel aan beide kanten tegelijk te werken. De bezoeker krijgt langzaam maar zeker meer inzicht in haar/zijn zieleroerselen en kan step by step op weg naar een nieuwe toekomst in een onbekende, hoger gelegen pleisterplaats. Een avontuur dat van de startende pionier de moed vraagt om schoorvoetend of met meer besliste tred oude zekerheden los te laten en het nieuwe avontuur tegemoet te gaan.

De bezoeker heeft nieuwe bagage nodig voor de reis. Zij/hij ontdekt enerzijds welke onvermoede talenten en krachten er in haar/hem sluimeren en die wakker gemaakt en getraind moeten worden. Anderzijds moet zij/hij de confrontatie aan met het Ego, de persoonlijke bodyguard, die er altijd was ter bescherming tegen de boze buitenwereld, maar ook tegen de innerlijke angsten en onzekerheden die ons lastig vallen vanuit het onderbewuste. Het Ego dat zijn wapens moet neerleggen en moet stoppen met bewaken. De bezoeker moet Zelf leren om beter om te gaan met de buitenwereld en met de innerlijke angsten en onzekerheden. Ook hier training dus.

Een eenvoudig, maar niet vrijblijvend, zelf-trainingsprogramma bereidt de weg en maakt de bezoeker steeds sterker en de coach steeds meer overbodig. De coach die aan het begin van de sessie(s) direct duidelijk maakt dat hij de bezoeker niet kan genezen of veranderen. Dat kan niemand. Het is de weg die de bezoeker zelf moet gaan …