1 Volmaakte ontwikkeling (evolutie)

De evolutie is een kosmisch proces dat permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend is. Het is als het ware een bloedsomloop die gevoed wordt door en met de Kracht van de Eeuwige spirit, onverwoestbaar en aangedreven door de Kosmische klok als pompend, stuwend en groovend hart.

 • De natuur is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend
 • Het lichaam is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend
 • De ziel is permanent in volmaakte ontwikkeling en zelfhelend


2 Verstoring (averij)

De volmaakte ontwikkeling wordt door mensenhand verstoord, beschadigd, vergiftigd. We zijn toegerust met de vrijheid om af te wijken van de volmaaktheid, opdat we door schade en schande wijs kunnen worden en zo op een hoger bewustzijnsniveau kunnen komen.

 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van de natuur (verontreiniging van lucht, water, bodem, voeding en door straling)
 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van het lichaam (van buitenaf via lucht, water, bodem, straling en fysieke ongelukken, maar ook door eigen toedoen via verkeerde voeding, genotmiddelen, medicijnen en te weinig beweging)
 • Er kan beschadiging en/of vergiftiging optreden van de ziel (= de ontwikkeling van het ego via opvoeding – en met name de vroegtijdige breuk in het oorspronkelijke wij – ontmoetingen, ziekte en lotgevallen)


3 Verwittiging (waarschuwing)

Als we te ver zijn gegaan met deze verstoring, krijgen we vanzelf een waarschuwing via allerlei boodschappers die ons willen helpen en tot inzicht willen brengen

 • Natuur: klimaatverandering, insectenplagen, natuurrampen, roofdieren, insecten, bacteriën, schimmels, paddenstoelen
 • Lichaam: pijn, ziekte, veiligheidskleppen, vermoeidheid
 • Ziel: angst, nervositeit, onrust, neurosen, fobieën

Onze eerste reflex is het bestrijden van deze als vijandig ervaren symptomen. Daardoor vergeten we de oorzaak van de signalen te zoeken (we gaan niet goed om met de zelfhelende systemen van Volmaakte Ontwikkeling die ons ter beschikking staan: het Zelf als onkwetsbare kern van onze ziel, ons immuunsysteem dat onze gezondheid dient en het ecosysteem dat ten grondslag ligt aan moeder Natuur. Symptoombestrijding is een van de grootste fouten die we kunnen maken: we richten al onze verspillende energie op de bestrijding van de boodschappers in plaats van naar ze te luisteren en met ze samen te werken.


4 Verandering (crisis)

Als we luisteren naar wat de boodschappers ons te zeggen hebben, zullen we beseffen dat we moeten veranderen en door onze crisis heen moeten. Via acceptatie, reiniging en training komen we tot inkeer en treedt zelfheling en groei op. Daardoor bereiken we uiteindelijk de Volmaakte Ontwikkeling op een hoger Bewustzijnsniveau. Van daar leidt de weg weer naar een situatie van Consolidering en Cultivering, Verstoring, Verwittiging, enz. Dit is de levenscirkel die ons steeds weer op een hoger bewustzijnsniveau brengt, totdat we uiteindelijke en natuurlijke dood sterven …

 • De natuur heelt zichzelf als we haar respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging
 • Het lichaam heelt zichzelf als we het respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging, onszelf reinigen/afkicken en trainen in wat goed is  voor ons lichaam (zie bijlage 4.2).
 • De ziel heelt zichzelf als we haar respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging, onszelf reinigen/afkicken en trainen in wat goed is voor ons gevoels-, wils- en denkleven.


5 Verstarring (verlies van vitaliteit)

We zijn zoals onder punt 3 al aangegeven geneigd sceptisch te zijn en NIET te luisteren naar de boodschappers of – erger nog – ze gaan bestrijden. De verstoring gaat dan gewoon door, de Volmaakte Ontwikkeling verstart en de instandhouding komt uiteindelijk in gevaar. We worden steeds zieker en krijgen nog één kans om te luisteren, tot inkeer te komen en te veranderen. Als we echter ook deze signalen negeren en berusten in wat we het noodlot of pech noemen, komen de levensbeschermende boodschappers/opruimers hun werk doen en ruimen op wat de instandhouding bedreigt. We zijn op de weg naar de vroegtijdige dood.

 • Natuur: verwoestijning, verdorring, verminderde opbrengst van oogsten, uitstervende diersoorten
 • Lichaam: welvaartsziekten, onvruchtbaarheid; (resistente) bacteriën, virussen, kankercellen als opruimers ter instandhouding van de mensheid, voorkoming van degeneratie van de mensheid
 • Ziel: verhard ego, voorspelbaarheid, neurosen, psychosen

 

De stippellijntjes leiden vanuit de vroegtijdige of natuurlijke dood weer terug naar waar we begonnen zijn, bij de Volmaakte ontwikkeling. Dit is het reïncarnatieprincipe.

Ga hierna naar de verdere uitwerking van de Vijf V’s voor de drieslag Natuur, Lichaam en Ziel. Daar vloeien vijftien pagina’s uit voort, waarin het bovenstaande verder wordt uitgewerkt. U kunt de pagina’s bereiken via het uitklapmenu.