Door de indeling van de Vijf V’s naar de drieslag Natuur, Lichaam, Ziel ontstaan vijftien gezichtspunten die hierna in aparte pagina’s verder worden uitgewerkt (zie het uitklapmenu). Daarmee worden de gevolgen zichtbaar gemaakt van het paradigma voor onze houding ten opzichte van de natuur, van ons lichaam en van onze ziel. De gevolgen voor de samenleving worden elders op deze site beschreven.