cancerstepoutsidethebox1

Ik heb heel veel opgestoken over de genezing van kanker door een serie internet-sites, pdf-boeken (zie plaatje hiernaast) en een uiterst boeiende film (Cancer is curable now) van wat ik maar de USA-cancerfighters noem. Deze markante Amerikanen tonen glashelder aan dat kanker een logische oorzaak heeft, die gelegen is in onze welvaartsmaatschappij. Kanker is een welvaartsziekte. Er blijkt dan ook een prima genezingsmogelijkheid voorhanden, die in de praktijk vele – ook uitbehandelde – kankerpatiënten volledig van hun ziekte heeft verlost. De aanpak is niet langer gebaseerd is op ons ‘normale’ toxische voedingspatroon en de bestrijding van de daaruit voortvloeiende ziektesymptomen met medicijnen, bestraling en operaties. De genezing is eenvoudigweg gebaseerd op natuurlijke voeding, ontgifting en het zelfhelend vermogen van ons lichaam. Goed nieuws dus voor alle kankerpatiënten, zou je zeggen!!

Maar ondanks de zorgvuldige en talloze onderzoeken van deze oprecht en terecht verontwaardigde en onvermoeibare strijders voor onze gezondheid, blijken er belangrijke partijen te zijn die geen baat hebben bij zo’n eenvoudige en voor iedereen zonder veel kosten toegankelijke geneeswijze.

Er rijst allereerst een grimmig beeld op van de nietsontziende kankerindustrie in de USA, een belangrijk onderdeel van de machtige farmaceutische industrie: ‘Big Pharma’. Omdat de natuurlijke geneeswijze niet te patenteren valt en de miljardenomzet zodoende in gevaar komt, is Big Pharma stelselmatig en zeer agressief bezig met de bestrijding van succesvolle alternatieve therapieën via eigen onderzoeken, valse beschuldigingen, vervolging en bedreiging. We krijgen aldus via de media en vakbladen – die slaaf zijn van grootadverteerder Big Pharma – het beeld voorgespiegeld dat chemo, bestraling en operatie de enige weg tot een mogelijke genezing is. De cancerfighters laten echter zien dat deze weg van louter symptoombestrijding een bijzonder geringe genezingskans oplevert: 3%! Dat getal wordt voortdurend weggemoffeld in de ‘officiële’ onderzoekscijfers.

Maar er wordt nog een breder en triester beeld zichtbaar als we kijken naar een van de belangrijkste oorzaken van kanker: onze dagelijkse voeding. De rol van de voedingsindustrie, inclusief de producten voor die onze lichaams- en huisgeuren moeten verdoezelen, blijkt al even dubieus als die van Big Pharma. Deze ‘Big Provider’ heeft niet veel op met onze gezondheid, maar wil vooral Big Money verdienen en doet er via reclame en mediabeïnvloeding alles aan ons te doen geloven dat hun producten zo goed en gezond voor ons zijn. Niets is minder waar. Ze zitten vol met giftige geur-, kleur- en (uiterst verslavende) smaakstoffen en natuurlijk conserveermiddelen. Bij de productie en opslag ervan worden op uitgebreide schaal bestrijdingsmiddelen en bestraling gebruikt. En de verpakkingen zijn vaak ook nog eens van plastic dat met zijn gevaarlijke stoffen (o.m. bisphenol A) via uitgassen en uitlogen het product nog eens een extra gifshot toedient.

En we blijken dagelijks aan nog veel meer giftige factoren bloot te staan, zoals luchtverontreiniging, vervuiling van water (zee, rivieren, grondwater, drinkwater) en straling van elektriciteit, mobieltjes e.d.

Het is bizar gewoon als je weet dat er tussen 1930/40 en 2010 meer dan 83.000 (!) nieuwe gifsoorten goedgekeurd zijn voor gebruik. Ronduit alarmerend is de uitkomst van een onderzoek bij baby’s in de USA naar het aantal soorten gif in hun pas geboren lichaam: 278!!!

Het is dan ook van groot belang dat we beseffen dat welvaartsziekten geen kwestie is van pech, van genen of hersenen die met ons sollen, maar dat we er zelf iets aan kunnen doen! Het goede nieuws is dat we de smid kunnen zijn van onze eigen geluk! We hoeven alleen maar te stoppen met de (meestal onbedoelde en onbewuste) vergiftiging van onszelf en onze omgeving, werk maken van ontgiften en op zoek gaan naar een natuurlijke, niet vergiftigende en vitale manier van voeden en leven. Het zelfhelend principe, ons immuunsysteem krijgt zo de kans ons te genezen. Maar er is – begrijpelijk – weerstand tegen deze al te eenvoudig lijkende oplossing. Een kwart van de uitbehandelde patiënten die bij de cancerfighters terecht komt, durft deze weg niet aan, zelfs als er niets meer te verliezen is.

De USA cancerfighters geven een overtuigende diagnose van onze zwaar toxische leefwijze en wereld om ons heen. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten, maar juist rekening mee houden! Alleen dan kunnen we veranderen en kan een oplossing gevonden worden. Deze moedige onderzoekers en ervaringsdeskundigen presenteren ons een aantal natuurlijke, eenvoudige en effectieve wegen om dat te doen. Je hoeft het niet met alle aangeboden opties eens te zijn, maar er is voldoende keuze om je eigen weg te kiezen en te voorkomen dat je ziek wordt of – als je al ziek bent – jezelf te genezen.

In de film ‘Cancer is curable now’ wordt op een compacte en deskundige manier respectvol maar onverbiddelijk in beeld gebracht in wat voor een zwaar toxische wereld wij leven, wat we moeten doen om daar mee om te gaan en welke hoopvolle uitwegen er zijn: Stop met jezelf te vergiftigen, ontgift jezelf en je immuunsysteem zal je genezen. Een geweldig werk van onze eigenzinnige en soms prototypisch-Amerikaanse vrienden (met cowboy en al!). Intrigerend gedachtenvoedsel voor iedereen die geïnteresseerd is in het kankervraagstuk en/of meer in het algemeen in een gezonde leefstijl voor ons en onze kinderen.