The Soul
De ziel heelt zichzelf als we haar respecteren en een halt toeroepen aan beschadiging en vergiftiging, onszelf reinigen/afkicken en onszelf trainen in wat goed is voor deze processor van ons gevoels-, wils- en denkleven. Dit is de weg van de Verandering ofwel van de crisis. Een weg vol struikelblokken waarmee we iets moeten, waaronder de luidruchtig aanwezige ratio (zie plaatje links). Een intensief proces van aanpassing, reiniging en zelfheling.

We moeten onze zorgen, angsten en trauma’s onder ogen komen en dat is al pijnlijk op zich. Maar we moeten ze ook nog eens leren accepteren en tenslotte ons ermee verzoenen. De beloning van deze traumaverwerking is groot: we komen in een nieuwe fase van Volmaakte ontwikkeling op een hoger bewustzijnsniveau.

Deze innerlijke groei is geen handeling van onze bewuste wil, hoewel de wil eraan mee moet werken. Het is ook niet een louter emotioneel proces, hoewel emotionele veranderingen van belang zijn. Het is ook geen intellectuele gebeurtenis, hoewel het hogere begrip gewoonlijk het meest veelbetekenende symptoom is. Het is een centrale ontwikkeling, die evenzeer het willen als het denken en het voelen omvat. Het is spirituele groei van het individu als geheel.

Künkel’s driestap – oer-wij > individuele onthechting en ontwikkeling > rijpend wij – komt nog niet of nauwelijks in ons denken en doen voor, evenals het geweldige belang van Jung’s ‘Schatten’. We moeten letterlijk over onze Schaduw heen springen. We moeten zien onze angst voor de ander – die de angst voor onze eigen interne dark twinbrother is – te overwinnen. Heb uw vijanden lief. Vergeef ons onze schulden. Verzoening.

Vasten, meditatie, sabbath, ont-stressen, minder praten, minder oppervlakkige leegheid, kunnen wachten, sela. Deze (onthouding van) activiteiten zouden een vaste plek in ons bestaan moeten krijgen. Overdaad schaadt, we hebben af en toe een time-out nodig.

Verandering: weerstand, acceptatie, stop, wees stil en luister, van repressie via expressie naar confessie; reiniging: verwerking, verzoening, vergeving > zelfheling en creatieve oplossing op een hoger niveau. Tenslotte training en aanpassing tot de nieuwe verstoring/crisis zich aandient en we opnieuw moeten veranderen.