On our journey we will find ourselves on the same road which all mankind travels. Thanks to our nervous symptoms, our conflicts and our suffering, we are all forced to grow up, whether we like it or not (Fritz Künkel, ‘What do you advise?’)

Hoewel we in onze kern (onze geest/spirit) krachtig, creatief en onkwetsbaar zijn, lopen we op onze levensreis allemaal flinke beschadigingen op aan onze ziel. De volmaaktheid van onze ziel heeft paradoxaal genoeg verstoringen nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Er zijn uiteraard perioden in ons leven dat er niet of nauwelijks sprake is van verstoringen. We hebben zielerust en het leven verloopt min of meer probleemloos. Ons wils-, gevoels- en denkleven groeit niet zo zeer, maar vervult zich. We doen ervaring op met het leven dat we leiden en consolideren en cultiveren ons zieleleven.

Maar het is onvermijdelijk dat er uiteindelijk beschadiging en/of vergiftiging zal optreden van onze ziel door toedoen van ontmoetingen, ziekte, verleidingen en andere lotgevallen. We raken het spoor van de Volmaakte ontwikkeling bijster. Met name de vroegtijdige breuk in het oorspronkelijke wij rond ons derde levensjaar, waarin we – klein en weerloos – de doodsangst leren kennen, zal onze ziel een leven lang beïnvloeden. We ontwikkelen erdoor ons Ego, onze verdedigingslinie, die ervoor moet zorgen dat een dergelijk trauma ons nooit meer zal overkomen. We stoppen de herinnering aan dit onvermijdelijk menselijk drama ver weg in ons onderbewuste, waar het ons doen en laten, ons denken, ons gevoelsleven en onze beslissingen onopgemerkt door ons bewuste grotendeels bepaalt. Maar ook de herinneringen aan het nog paradijselijk leven ervoor – het oorspronkelijke Wij – worden volledig uit ons geheugen gewist. En – voor het eerst in ons prille bestaan – rijst het individu in ons op uit de mist van dit mystieke Wij.

Maar we zijn toch nog krachtig genoeg om onze levensreis voort te zetten en andere hindernissen en struikelblokken te overwinnen. We krijgen een te harde of juist te zachte opvoeding, staan bloot aan de enorme verleidingen van onze welvaartsmaatschappij, moeten om met de opgaven die de sociale omstandigheden en de tijdgeest waarin we leven ons voorschotelen.

Menigmaal kunnen we deze opgaven niet (goed) verdragen en verdringen we de ermee samenhangende emotionele verwondingen naar ons onderbewuste. Maar deze verdringing mist zijn verderfelijke uitwerking niet. In de plaats van ons echte creatieve centrum (het Zelf) treedt nu het Ego naar voren, dat zich steeds verder ontwikkelt en tenslotte het Zelf verduistert. We verliezen daardoor het contact met deze bron vol creativiteit en moed en we gaan in de verdediging tegen de boze buitenwereld. Dit onechte centrum (zo ben IK nu eenmaal) maakt ons psychisch ziek en verzwakt ons. We willen herhaling van het onheil voorkómen en onze ondernemingslust, spontaniteit en nieuwsgierigheid neemt af (ter illustratie: “It is a miracle that curiosity survives formal education” – Albert Einstein). We krijgen door deze negatieve ontwikkelingen last van zelfbedrog, van tendentieuze apperceptie: tijdens onze waarneming is het steeds de vraag of en in hoeverre we wel zuiver zien, horen. We kijken bijna altijd door een te donkere of juist een te roze bril. De vraag is steeds: spreekt hier ons Ego (al of niet verborgen eigenbelang) of ons Zelf (ons rechtvaardige hart)?

Maar gelukkig zijn we door de Volmaakte Ontwikkeling ook toegerust met een onuitputtelijk waarschuwingssysteem (de 3e V: Verwittiging), dat ons wil helpen. Lees hier verder …